MUHASABAH DIRI

​Bismillah,,,,,Setiap daun kering pasti terlepas dari tangkai bersama takdir Allah. Untuk itu kami resapi Al-Ghazali bahwa ,tak ada yang lebih baik daripada yang telah ditakdirkan Allah. Oleh sebab itu kami rela mesti tak mengerti,,,Karena yang terindah adalah rahasia ,,, ^_^

Wa Kafaa Billahi Syahidaa

Perhatikanlah hari ini,,,Apa yang dapat kita syukuri? Ternyata masih ada hembusan nafas mengalir dalam diri. Masih ada jiwa yang tertanam di diri. Tiada sesuatu yang lebih bermanfaat bagi seorang hamba daripada kejujurannya terhadap Rabbnya dalam segala urusan, apapun itu. Lakukan apapun di hari ini dengan kejujuran,,, Dengan penuh kesyukuran. Maka, kebahagiaan seseorang berada pada kejujuran tekadnya dan kejujuran amalnya di hadapan Tuhan. Kejujuran tekad berarti kemantapan dan kekokohannya, tiada kebimbangan padanya. Bahkan tekad yang tidak tercampuri oleh kebimbangan. Kalau tekad telah benar-benar jujur, maka tinggal kejujuran amal. Yaitu mencurahkan segenap kemampuan dan mengerahkan segala kesungguh-sungguhan padaNya semata,,

Sebab kejujuran tekad akan mencegah kita dari melemahnya keinginan. Sedangkan kejujuran amal akan mencegah kita dari rasa malas dan jenuh dalam beraktivitas harian. Maka, bagi siapa yang jujur terhadap Alloh dalam apapun urusannya, Alloh akan berbuat untuknya lebih dari apa yang Alloh akan perbuat untuk selainnya. Subhanalloh. luarr biasa!

‘Alloh cukup sebagai penjamin.’ Wa kafaa billahi syahidaa. ‘Cukup Allah sebagai saksi.’ Segala yang kita perjuangkan di hari ini, segenap usaha yang kita kerahkan demi menjadi pribadi yang lebih baik lagi, Demi Alloh, Dialah yang menyaksikan dan takkan luput dari penilaianNya sama sekali.

Oleh karena itu, untuk membuka pintu rezeki, kemuliaan dan kelapangan hidup ucapkanlah

“Hasbiyallahu wani’mal wakiil, ni’mal maula wa ni’man nashir,,,

Wakafa billahi waliyya,,,

wakafa billahi syahida,,,

wakafa billahi wakiila,,,

wakafa billahi nashiraa,,,

(Cukup Allah bagiku, Dia sebaik baik pelindung, sebaik baik pemimpin dan sebaik baik penolong. Cukup Allah sebagai pemimpin,,,

cukup Allah sebagai saksi,,,

cukup Allah sebagai pelindung,,,

cukup Allah sebagai penolong,,,

Berharap, semoga kita semua mendapat rahmat dan karunia dari Alla h, mendapat kelapangan hidup, dan terpenuhi semua hajat serta kebutuhan. Terpelihara dari fitnah dan kejahatan orang yang dengki lalu terpelihara dari kefakiran, kemiskinan dan kesempitan hidup.,,,Aamiin

Iklan

​Do’a untuk Persatuan Umat

QULILLAHUMMA MALIKAL MULKI TU’TIL MULKA MAN TASYAA-U WA TANZI’UL-MULKA MIN MAN TASYAA-U WA TU’IZZU MAN TASYAA-U WA TUDZILLU MAN TASYAA-U, BIYADIKAL-KHAIRU, INNAKA ‘ALA KULLI SYAIN QADIIR,

TUULIJUL-LAILA FIN-NAHAARI WA TULIJUNNAHARA FIL-LAILI WA TUKHRIJUL HAYYA MINAL-MAYYITI WA TUKHRIJUL-MAYYITA MINAL-HAYYI WA TARZUQU MAN TASYAA-U BIGHAIRI HISAAB.

“Katakanlah , ‘Wahai Tuhan yang mempunyai kekuasaan! Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau ambil kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki dan Engkau rendahkan siapa yang Engkau kehendaki, di tangan Engkaulah kebaikan; sesungguhnya Engkau Kuasa atas segala sesuatu”.

Engkau masukkan malam ke dalam siang, dan Engkau masukkan siang ke dalam malam, dan Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada siapa yang Engkau kehendaki dengan tidak terbatas.” (Ali Imran [3]: 26-27)

ALLAHUMMA INNA HAADZA IQBAALU LAILIKA, WA IDBAARU NAHAARIKA, WA ASHWAATU DU’AA TIKA FAGHFIRLII

“Ya Allah, inilah kedatangan malam-Mu, dan keberangkatan siang-Mu, dan desah suara yang memohon pada-Mu, ampunilah aku.”

Kemudian hadirkanlah wajah orang-orang yang dikenali diantara ikhwan-ikhwannya dalam pikirannya dan rasa­kanlah hubungan rohaniah antara dia dengan orang-orang tidak dikenalnya. Berdoalah bagi mereka dengan do’a ini :

ALLAHUMMA INNAKA TA’ALAMU ANNA HADZIHIL-QULUB QADIJTAMA’AT ‘ALA MAHABBATIKA WAL-TAQAT ‘ALAA THA’ATIKA WA TAWAHHADAT ‘ALAA DA’WATIKA, WA TA’AAHADAT ‘ALA NUSHRATI SYARI’ATIKA, FAWATSTSI­QILLAHUMMA RAABITHATAHA WA ADIM WUDDAHA, WAHDIHA SUBULAHA WAMLA’HA BINUURIKAL-LADZI LA YAKHBU, WASYRAH SHUDUURAHA BI FAIDHIL IIMAANI BIKA, WA JAMILIT-TAWAKKULI ‘ALAIKA WA AHYIH BIMA’RIFATIKA, WA AMITHA ‘ALASY-SYAHAADATI FI SABIILIKA INNAKA NI’MAL MAULA WA NI’MAN NASHIIR.

“Ya Allah, Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun dalam cinta pada-Mu, telah berjumpa dalam taat pada-Mu, telah bersatu dalam da’wah, telah berpadu dalam membela syari’at-Mu. Kokohkanlah, Ya Allah ikatannya, kekalkanlah cinta kasihnya. Penuhilah hati-hati ini dengan nur cahaya-Mu yang tiada pernah pudar. Lapangkanlah dada-dada kami dengan limpahan keimanan kepadaMu dan keindahan bertawakkal kepada-Mu. Hidupkanlah hati kami dengan ma’rifat pada-Mu. Matikanlah dia dalam syahid di jalan-Mu. Sesungguhnya Engkaulah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Ya Allah, Amin.

ALLAHUMMA AMIN, WA SHALLALLAHUMMA ‘ALA SAYYIDINA MUHAMMADIN WA ‘ALA ALIHI SHAHBIHI WA SALLIM.

Sampaikanlah kesejahteraan, Ya Allah, pada junjungan kami, Muhammad, keluarga dan sahabat-sahabatnya dan limpahkan kepada mereka keselamatan.”

MAKNA & KEKUATAN DOA

Allah menegaskan di dalam Alquran surat Albaqarah ayat 186 tentang bentuk ikhtiar yang sangat dianjurkan; berdoa.

ﻭَﺇِﺫَﺍ ﺳَﺄَﻟَﻚَ ﻋِﺒَﺎﺩِﻱ ﻋَﻨِّﻲ ﻓَﺈِﻧِّﻲ ﻗَﺮِﻳﺐٌ ۖ ﺃُﺟِﻴﺐُ ﺩَﻋْﻮَﺓَ ﺍﻟﺪَّﺍﻉِ ﺇِﺫَﺍ ﺩَﻋَﺎﻥِ ۖ ﻓَﻠْﻴَﺴْﺘَﺠِﻴﺒُﻮﺍ ﻟِﻲ ﻭَﻟْﻴُﺆْﻣِﻨُﻮﺍ ﺑِﻲ ﻟَﻌَﻠَّﻬُﻢْ ﻳَﺮْﺷُﺪُﻭﻥَ

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah), bahwasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.” (QS. Albaqarah: 186)

Ayat di atas menegaskan bahwa Allah swt. Berada sangat dekat dengan hamba-Nya dan menyaksikan sekaligus mengabulkan setiap permohonan doa dari hambanya yang shaleh.

Makna Doa

Secara harfiah, doa berarti memohon, doa pun identik dengan kata lain dakwah. Sehingga doa bisa juga berarti mengajak atau mengundang agar datang. Doa yang berarti permohonan mekanismenya melakukan permohonan langsung kepada Allah swt agar diberikan kebaikan, keberkahan, kemudahan, kesehatan dan jalan keluar dari kesulitan dan lain-lain.

ﻭَﻟِﻠَّﻪِ ﺍﻟْﺄَﺳْﻤَﺎﺀُ ﺍﻟْﺤُﺴْﻨَﻰٰ ﻓَﺎﺩْﻋُﻮﻩُ ﺑِﻬَﺎ ۖ ﻭَﺫَﺭُﻭﺍ ﺍﻟَّﺬِﻳﻦَ ﻳُﻠْﺤِﺪُﻭﻥَ ﻓِﻲ ﺃَﺳْﻤَﺎﺋِﻪِ ۚ ﺳَﻴُﺠْﺰَﻭْﻥَ ﻣَﺎ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳَﻌْﻤَﻠُﻮﻥَ

“Hanya milik Allah asmaa-ul husna, maka bermohonlah kepada-Nya dengan menyebut asmaa-ul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam (menyebut) nama-nama-Nya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-A’raf: 180)

Doa terbagi menjadi 3 pengabulan, antara lain:

Doa seorang hamba akan langsung dikabulkan oleh Allah (BACA: 12 Waktu Mustajab untuk Berdoa),

Doa akan ditunda oleh Allah yang kemudian akan Allah kabulkan di lain waktu atau nanti di Akhirat,

Doa akan diganti oleh Allah swt. dengan hal lain yang menurut Allah lebih baik semisal; terhindar dari bencana (karena sesuatu yang menurut manusia baik belum tentu baik bagi Allah swt).

Tujuan Berdo’a / Berdoa

Memohon hidup selalu dalam bimbingan Allah SWT

Agar selamat dunia akhirat

Untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT

Meminta perlindungan Allah SWT dari Setan yang terkutuk

Adab berdoa

1. Mencari Waktu yang Mustajab

Di antara waktu yang mustajab adalah hari Arafah, Ramadhan, sore hari Jumat, dan waktu sahur atau sepertiga malam terakhir.

2. Memanfaatkan Keadaan yang Mustajab Untuk Berdoa

Di antara keadaan yang mustajab untuk berdoa adalah: ketika perang, turun hujan, ketika sujud, antara adzan dan iqamah, atau ketika puasa menjelang berbuka.

3. Menghadap Kiblat dan Mengangkat Tangan

Dari Jabir radhiallahu ‘anhu , bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika berada di Padang Arafah, beliau menghadap kiblat, dan beliau terus berdoa sampai matahari terbenam. (HR. Muslim).

4. Dengan Suara Lirih dan Tidak Dikeraskan

ﻭَﻟَﺎ ﺗَﺠْﻬَﺮْ ﺑِﺼَﻠَﺎﺗِﻚَ ﻭَﻟَﺎ ﺗُﺨَﺎﻓِﺖْ ﺑِﻬَﺎ ﻭَﺍﺑْﺘَﻎِ ﺑَﻴْﻦَ ﺫَﻟِﻚَ ﺳَﺒِﻴﻠًﺎ

“ Janganlah kalian mengeraskan doa kalian dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu.” (QS. Al-Isra: 110).

5. Tidak Dibuat buat

Doa yang terbaik adalah doa yang ada dalam Alquran dan sunah.

ﺍﺩْﻋُﻮﺍ ﺭَﺑَّﻜُﻢْ ﺗَﻀَﺮُّﻋًﺎ ﻭَﺧُﻔْﻴَﺔً ﺇِﻧَّﻪُ ﻟَﺎ ﻳُﺤِﺐُّ ﺍﻟْﻤُﻌْﺘَﺪِﻳﻦَ

“ Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. ” (QS. Al-A’raf: 55).

Ada yang mengatakan: maksudnya adalah berlebih-lebihan dalam membuat kalimat doa, dengan dipaksakan bersajak.

6. Khusyu’, Merendahkan Hati, dan Penuh Harap

ﺇِﻧَّﻬُﻢْ ﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻳُﺴَﺎﺭِﻋُﻮﻥَ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮَﺍﺕِ ﻭَﻳَﺪْﻋُﻮﻧَﻨَﺎ ﺭَﻏَﺒًﺎ ﻭَﺭَﻫَﺒًﺎ ﻭَﻛَﺎﻧُﻮﺍ ﻟَﻨَﺎ ﺧَﺎﺷِﻌِﻴﻦَ

“ Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam (mengerjakan) perbuatan-perbuatan yang baik dan mereka berdoakepada Kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyu’ kepada Kami. ” (QS. Al-Anbiya’: 90).

7. Memantapkan Hati Dalam Berdoa dan Berkeyakinan Untuk Dikabulkan

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“ Janganlah kalian ketika berdoa dengan mengatakan, ‘Ya Allah, ampunilah aku jika Engkau mau. Ya Allah, rahmatilah aku, jika Engkau mau’. Hendaknya dia mantapkan keinginannya, karena tidak ada yang memaksa Allah.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Banyak orang yang lalai dalam berdoa atau bahkan tidak tahu isi doa yang dia ucapkan. Karena dia tidak paham bahasa Arab, sehingga hanya dia ucapkan tanpa direnungkan isinya.

8. Mengulang-ulang Doa dan Merengek-rengek Dalam Berdoa

Mislanya, orang berdoa: Yaa Allah, ampunilah hamba-MU, ampunilah hamba-MU,,,,, ampunilah hamba-MU yang penuh dosa ini. ampunilah ya Allah,,,, Dia ulang-ulang permohonannya. Semacam ini menunjukkan kesungguhhannya dalam berdoa.

Ibn Mas’ud mengatakan, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam apabila beliau berdoa, beliau mengulangi tiga kali. Dan apabila beliau meminta kepada Allah, beliau mengulangi tiga kali. (HR. Muslim)

9. Tidak tergesa-gesa agar segera dikabulkan, dan menghindari perasaan:

mengapa doaku tidak dikabulkan atau kalihatannya Allah tidak akan mengabulkan doaku.

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“ Akan dikabulkan (doa) kalian selama tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, ‘Saya telah berdoa, namun belum saja dikabulkan‘.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Sikap tergesa-gesa agar segera dikabulkan, tetapi doanya tidak kunjung dikabulkan, menyebabkan dirinya malas berdoa. Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu , Nabishallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“ Doa para hamba akan senantiasa dikabulkan, selama tidak berdoa yang isinya dosa atau memutus silaturrahim, selama dia tidak terburu-buru .” Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apa yang dimaksud terburu-buru dalam berdoa?” Beliau bersabda, “ Orang yang berdoa ini berkata, ‘Saya telah berdoa, Saya telah berdoa, dan belum pernah dikabulkan’. Akhirnya dia putus asa dan meninggalkan doa.” (HR. Muslim dan Abu Daud).

10. Memulai Doa dengan Memuji Allah dan Bershalawat Kepada NabiShallallahu‘Alaihi wa Sallam

Bagian dari adab ketika memohon dan meminta adalah memuji Dzat yang diminta. Demikian pula ketika hendak berdoa kepada Allah. Hendaknya kita memuji Allah dengan menyebut nama-nama-Nya yang mulia (Asma-ul husna).

Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah mendengar ada orang yang berdoa dalam shalatnya dan dia tidak memuji Allah dan tidak bershalawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian beliau bersabda, “Orang ini terburu-buru.” kemudian beliau bersabda:

“ Apabila kalian berdoa, hendaknya dia memulai dengan memuji dan mengagungkan Allah, kemudian bershalawat kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam. Kemudian berdoalah sesuai kehendaknya .” (HR. Ahmad, Abu Daud dan dishahihkan Al-Albani).

11. Memperbanyak Taubat dan Memohon Ampun Kepada Allah

Banyak mendekatkan diri kepada Allah merupakan sarana terbesar untuk mendapatkan cintanya Allah. Dengan dicintai Allah, doa seseorang akan mudah dikabulkan. Di antara amal yang sangat dicintai Allah adalah memperbanyak taubat dan istighfar.

Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu , Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“ Tidak ada ibadah yang dilakukan hamba-Ku yang lebih Aku cintai melebihi ibadah yang Aku wajibkan. Ada hamba-Ku yang sering beribadah kepada-Ku dengan amalan sunah, sampai Aku mencintainya. Jika Aku mencintainya maka …jika dia meminta-Ku, pasti Aku berikan dan jika minta perlindungan kepada-KU, pasti Aku lindungi.. ” (HR. Bukhari).

12. Hindari Mendoakan Keburukan, Baik Untuk Diri Sendiri, Anak, Maupun Keluarga

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman, mencela manusia yang berdoa dengan doa yang buruk,

ﻭَﻳَﺪْﻉُ ﺍﻹِﻧﺴَﺎﻥُ ﺑِﺎﻟﺸَّﺮِّ ﺩُﻋَﺎﺀﻩُ ﺑِﺎﻟْﺨَﻴْﺮِ ﻭَﻛَﺎﻥَ ﺍﻹِﻧﺴَﺎﻥُ ﻋَﺠُﻮﻻً

“ Manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. ” (QS. Al-Isra’: 11).

ﻭَﻟَﻮْ ﻳُﻌَﺠِّﻞُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﺍﻟﺸَّﺮَّ ﺍﺳْﺘِﻌْﺠَﺎﻟَﻬُﻢ ﺑِﺎﻟْﺨَﻴْﺮِ ﻟَﻘُﻀِﻲَ ﺇِﻟَﻴْﻬِﻢْ ﺃَﺟَﻠُﻬُﻢْ

“ Kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka (binasa). ” (QS. Yunus: 11).

Ayat ini berbicara tentang orang yang mendoakan keburukan untuk dirinya, hartanya, keluarganya, dengan doa keburukan.

13. Menghindari Makanan dan Harta Haram

Makanan yang haram menjadi sebab tertolaknya doa.

Dari Abu Hurairah radhiallahu’anhu , Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

“ Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thoyib (baik). Dia tidak akan menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya, ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan’. Dan Allah juga berfirman, ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu’. Kemudian Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menceritakan tentang seroang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya jarak yang ditempuhnya. Sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a, ‘Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku’. Padahal, makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dengan makanan yang haram, maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan do’anya? ” (HR. Muslim)

Inilah 12 Waktu Mustajab untuk Berdoa :

1. Pada hari Arafah

Hari Arafah merupakan hari dimana semua jama’ah haji melakukan wukuf di Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Pada hari Arafah, semua jama’ah disarankan berdoa sebanyak-banyaknya, takterkecuali jama’ah yang tengah berhaji ataupun jamaah yang tidak tengah menunaikan ibadah haji. Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

“Doa yang terbaik adalah doa ketika hari Arafah” (HR. At Tirmidzi).

2. Bulan Ramadhan,

Pada shalat taraweh, setelah melaksanakan witir, dianjurkan untuk berdoa dengan mengucapkan, lafadz, “Subhanalmalikilquddus”sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ubay bin Ka’ab. Serta dianjurkan pula untuk mengucapkan kalimat itu sebanyak tiga kali sebagaimana disebutkan didalam riwayat an Nasai.

3. Hari Jum’at – Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda:

“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam menuturkan perihal hari Jumat lalu beliau bersabda: ‘Di dalamnya terdapat waktu. Jika seorang muslim berdoa ketika itu, pasti diberikan apa yang ia minta’. Lalu beliau mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut” (HR. Bukhari 935, Muslim 852 dari sahabat Abu Hurairah Radhiallahu’anhu).

4. Saat sahur,

Sebaiknya, setiap muslim/muslimah membiasakan berdoa setelah witir sebelum fajar, pasalnya pada waktu sahur tersebut merupakan amal yang paling utama dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.

5. Di antara adzan dan iqamat,

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, dia berkata bahwa, Rasulullah Saw. Bersabda:

“Sesungguhnya do’a yang tidak tertolak adalah do’a antara adzan dan iqomah, maka berdo’alah (kala itu).” (HR. Ahmad).

6. Ba’da (setelah) shalat,

Dari Abu Umamah, dia berkata; “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya; wahai Rasulullah, doa apakah yang paling di dengar? Beliau berkata: “Doa di tengah malam terakhir, serta setelah shalat-shalat wajib.” (HR. at-Tirmidzi).

7. Saat turun hujan,

Dari ‘Aisyah Radhiyallahu ‘Anha, diriwayatkan:

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wasallam apabila melihat hujan, beliau berdoa: ALLAHUMMA SHAYYIBAN NAAFI’A (Ya Allah, -jadikan hujan ini- hujan yang membawa manfaat atau kebaikan.” (HR. Bukhari).

8. Saat berjuang di jalan Allah (fii sabilillah)

9. Setelah khatam Alqur’an,

10. Di saat sujud,

11. Ketika berbuka puasa,

12. Pada 1/3 malam yang akhir.

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Allah Tabaraka wataa’la turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu pada 1/3 malam terakhir seraya berfirman, ‘Siapa yang berdo’a kepadaKu niscaya akan Aku kabulkan dan siapa yang meminta kepadaKu niscaya akan Aku berikan dan siapa yang memohon ampun kepada-Ku, niscaya akan Aku ampuni.’” (HR. Bukhari dan Muslim).

​Dakwahi dengan sabar

Keutamaan Dakwah

1- Pendakwah itu menjadi umat terbaik

Allah Ta’ala berfirman,

ﻛُﻨْﺘُﻢْ ﺧَﻴْﺮَ ﺃُﻣَّﺔٍ ﺃُﺧْﺮِﺟَﺖْ ﻟِﻠﻨَّﺎﺱِ ﺗَﺄْﻣُﺮُﻭﻥَ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﺗَﻨْﻬَﻮْﻥَ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَﺗُﺆْﻣِﻨُﻮﻥَ ﺑِﺎﻟﻠَّﻪِ

“ Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah.” (QS. Ali Imran: 110).

2- Pendakwah itu memegang perkataan terbaik

Allah Ta’ala berfirman,

ﻭَﻣَﻦْ ﺃَﺣْﺴَﻦُ ﻗَﻮْﻟًﺎ ﻣِﻤَّﻦْ ﺩَﻋَﺎ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻭَﻋَﻤِﻞَ ﺻَﺎﻟِﺤًﺎ ﻭَﻗَﺎﻝَ ﺇِﻧَّﻨِﻲ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ

“ Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri? ” (QS. Fushshilat: 33).

3- Dakwah berarti menempuh perkara yang besar

Allah Ta’ala berfirman,

ﻭَﺃْﻣُﺮْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﺍﻧْﻪَ ﻋَﻦِ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﻭَﺍﺻْﺒِﺮْ ﻋَﻠَﻰ ﻣَﺎ ﺃَﺻَﺎﺑَﻚَ ﺇِﻥَّ ﺫَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺰْﻡِ ﺍﻟْﺄُﻣُﻮﺭِ

“Dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah).” (QS. Luqman: 17).

4- Mendapat pahala dari orang yang mengikuti tanpa mengurangi pahala mereka

Dari Abu Mas’ud Uqbah bin Amir Al Anshari radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ﻣَﻦْ ﺩَﻝَّ ﻋَﻠَﻰ ﺧَﻴْﺮٍ ﻓَﻠَﻪُ ﻣِﺜْﻞُ ﺃَﺟْﺮِ ﻓَﺎﻋِﻠِﻪِ

“Barangsiapa yang menunjuki kepada kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya” (HR. Muslim no. 1893).

Pahala orang yang didakwahi tidak berkurang sebagaimana sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

ﻣَﻦْ ﺩَﻋَﺎ ﺇِﻟَﻰ ﻫُﺪًﻯ ﻛَﺎﻥَ ﻟَﻪُ ﻣِﻦَ ﺍﻷَﺟْﺮِ ﻣِﺜْﻞُ ﺃُﺟُﻮﺭِ ﻣَﻦْ ﺗَﺒِﻌَﻪُ ﻻَ ﻳَﻨْﻘُﺺُ ﺫَﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﺃُﺟُﻮﺭِﻫِﻢْ ﺷَﻴْﺌًﺎ

“Barangsiapa memberi petunjuk pada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikuti ajakannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun juga.” (HR. Muslim no. 2674).

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ﻣَﻦْ ﺳَﻦَّ ﻓِﻰ ﺍﻹِﺳْﻼَﻡِ ﺳُﻨَّﺔً ﺣَﺴَﻨَﺔً ﻓَﻌُﻤِﻞَ ﺑِﻬَﺎ ﺑَﻌْﺪَﻩُ ﻛُﺘِﺐَ ﻟَﻪُ ﻣِﺜْﻞُ ﺃَﺟْﺮِ ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﺑِﻬَﺎ ﻭَﻻَ ﻳَﻨْﻘُﺺُ ﻣِﻦْ ﺃُﺟُﻮﺭِﻫِﻢْ ﺷَﻰْﺀٌ ﻭَﻣَﻦْ ﺳَﻦَّ ﻓِﻰ ﺍﻹِﺳْﻼَﻡِ ﺳُﻨَّﺔً ﺳَﻴِّﺌَﺔً ﻓَﻌُﻤِﻞَ ﺑِﻬَﺎ ﺑَﻌْﺪَﻩُ ﻛُﺘِﺐَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻣِﺜْﻞُ ﻭِﺯْﺭِ ﻣَﻦْ ﻋَﻤِﻞَ ﺑِﻬَﺎ ﻭَﻻَ ﻳَﻨْﻘُﺺُ ﻣِﻦْ ﺃَﻭْﺯَﺍﺭِﻫِﻢْ ﺷَﻰْﺀٌ

“Barangsiapa menjadi pelopor suatu amalan kebaikan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikutinya dan sedikitpun tidak akan mengurangi ganjaran yang mereka peroleh. Sebaliknya, barangsiapa menjadi pelopor suatu amalan kejelekan lalu diamalkan oleh orang sesudahnya, maka akan dicatat baginya dosa semisal dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosanya sedikit pun.” (HR. Muslim no. 1017)

5- Mendapatkan rahmat dari Allah, doa dari malaikat, penduduk langit dan bumi

Dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠﻪَ ﻭَﻣَﻼَﺋِﻜَﺘَﻪُ ﻭَﺃَﻫْﻞَ ﺍﻟﺴَّﻤَﺎﻭَﺍﺕِ ﻭَﺍﻷَﺭْﺽِ ﺣَﺘَّﻰ ﺍﻟﻨَّﻤْﻠَﺔَ ﻓِﻲ ﺟُﺤْﺮِﻫَﺎ , ﻟَﻴُﺼَﻠُّﻮْﻥَ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﻌَﻠِّﻤِﻲ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺍﻟْﺨَﻴْﺮَ

“Sesungguhnya para malaikat, serta semua penduduk langit-langit dan bumi, sampai semut-semut di sarangnya, mereka semua bershalawat (mendoakan dan memintakan ampun) atas orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia” (HR. Tirmidzi no. 2685. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini shahih).

6- Menjalankan pesan Nabi untuk saling mengingatkan dalam kebaikan

‏« ﺍﻟﺪِّﻳﻦُ ﺍﻟﻨَّﺼِﻴﺤَﺔُ ‏» ﻗُﻠْﻨَﺎ ﻟِﻤَﻦْ ﻗَﺎﻝَ ‏« ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﻟِﻜِﺘَﺎﺑِﻪِ ﻭَﻟِﺮَﺳُﻮﻟِﻪِ ﻭَﻷَﺋِﻤَّﺔِ ﺍﻟْﻤُﺴْﻠِﻤِﻴﻦَ ﻭَﻋَﺎﻣَّﺘِﻬِﻢْ ‏» .

“Agama adalah nasehat. Kami berkata, “Kepada siapa?” Beliau menjawab, “Kepada Allah, kepada kitab-Nya, kepada Rasul-Nya dan kepada pemimpin kaum muslimin serta kaum muslimin secara umum.” (HR. Muslim no. 55)

Milikilah tiga modal penting: ilmu, lemah lembut, sabar

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan,

ﻓَﻠَﺎ ﺑُﺪَّ ﻣِﻦْ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺜَّﻠَﺎﺛَﺔِ : ﺍﻟْﻌِﻠْﻢُ ؛ ﻭَﺍﻟﺮِّﻓْﻖُ ؛ ﻭَﺍﻟﺼَّﺒْﺮُ ؛ ﺍﻟْﻌِﻠْﻢُ ﻗَﺒْﻞَ ﺍﻟْﺄَﻣْﺮِ ﻭَﺍﻟﻨَّﻬْﻲُ ؛ ﻭَﺍﻟﺮِّﻓْﻖُ ﻣَﻌَﻪُ ﻭَﺍﻟﺼَّﺒْﺮُ ﺑَﻌْﺪَﻩُ

“Orang yang ingin beramar ma’ruf nahi mungkar semestinya memiliki tiga bekal yaitu: (1) ilmu, (2) lemah lembut, dan (3) sabar. Ilmu haruslah ada sebelum amar ma’ruf nahi mungkar (di awal). Lemah lembut harus ada ketika ingin beramar ma’ruf nahi mungkar (di tengah-tengah). Sikap sabar harus ada sesudah beramar ma’ruf nahi mungkar (di akhir).” (Majmu’ah Al-Fatawa , 28:137)

Al-Qadhi Abu Ya’la rahimahullah mengatakan,

ﻟَﺎ ﻳَﺄْﻣُﺮُ ﺑِﺎﻟْﻤَﻌْﺮُﻭﻑِ ﻭَﻳَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻦْ ﺍﻟْﻤُﻨْﻜَﺮِ ﺇﻟَّﺎ ﻣَﻦْ ﻛَﺎﻥَ ﻓَﻘِﻴﻬًﺎ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳَﺄْﻣُﺮُ ﺑِﻪِ ؛ ﻓَﻘِﻴﻬًﺎ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻨْﻪُ ؛ ﺭَﻓِﻴﻘًﺎ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳَﺄْﻣُﺮُ ﺑِﻪِ ؛ ﺭَﻓِﻴﻘًﺎ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻨْﻪُ ؛ ﺣَﻠِﻴﻤًﺎ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳَﺄْﻣُﺮُ ﺑِﻪِ ﺣَﻠِﻴﻤًﺎ ﻓِﻴﻤَﺎ ﻳَﻨْﻬَﻰ ﻋَﻨْﻪُ

“Tidaklah seseorang melakukan amar ma’ruf nahi mungkar, melainkan ia haruslah menjadi orang yang berilmu (faqih) pada apa yang ia perintahkan dan apa yang ia larang; ia juga harus bersikap lemah lembut (rafiq) pada apa yang ia perintahkan dan ia larang; ia pun harus bersikap sabar (halim) pada apa yang ia perintahkan dan yang ia larang.” (Majmu’ah Al-Fatawa , 28:137)

Hadits #01

Berdakwah dengan Hikmah

Dari Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu , beliau berkata,

ﺟَﺎﺀَ ﺃَﻋْﺮَﺍﺑِﻰٌّ ﻓَﺒَﺎﻝَ ﻓِﻰ ﻃَﺎﺋِﻔَﺔِ ﺍﻟْﻤَﺴْﺠِﺪِ ، ﻓَﺰَﺟَﺮَﻩُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ، ﻓَﻨَﻬَﺎﻫُﻢُ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰُّ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ، ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﻗَﻀَﻰ ﺑَﻮْﻟَﻪُ ﺃَﻣَﺮَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰُّ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺑِﺬَﻧُﻮﺏٍ ﻣِﻦْ ﻣَﺎﺀٍ ، ﻓَﺄُﻫْﺮِﻳﻖَ ﻋَﻠَﻴْﻪِ

Ada seorang Arab Badui pernah memasuki masjid, lantas dia kencing di salah satu sisi masjid. Lalu para sahabat menghardiknya. Namun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam

melarang tindakan para sahabat tersebut. Tatkala orang tadi telah menyelesaikan hajatnya, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas memerintah para sahabat untuk mengambil air, kemudian bekas kencing itu pun disirami. (HR. Bukhari, no. 221 dan Muslim, no. 284)

Faedah Hadits:

1. Hadits ini menunjukkan bahwa air kencing itu najis karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan para sahabat untuk membersihkan tanah (lantai masjid) yang terkena kencing tadi. Oleh karena itu, kencing dan kotoran yang keluar dari dalam tubuh manusia adalah najis.

2. Wajibnya membersihkan lantai masjid dari najis, karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan para sahabat untuk menyiramkan air pada najis tersebut.

3. Terdapat larangan kencing di masjid karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mengingkari pengingkaran para sahabat terhadap orang badui tadi. Beliau shallallahu alaihi wa sallam cuma melarang untuk tidak menghardiknya. Sehingga ini menunjukkan bahwa kencing di masjid terlarang.

4. Kemungkaran itu wajib diingkari dengan segera sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat tadi. Namun jika mengakhirkan mengingkari kemungkaran ada maslahat, maka itu lebih baik, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi shallallahu alaihi wa sallam. Beliau shallallahu alaihi wa sallam membiarkan arab badui tadi kencing di masjid karena memang di situ ada maslahat.

5. Nabi shallallahu alaihi wa sallam memiliki sikap yang sangat bagus dalam menyikapi umatnya. Beliau

shallallahu alaihi wa sallam melarang para sahabat untuk menghardik orang ini karena ada bahaya yang ditimbulkan di balik itu. Di antara bahayanya adalah akan memudaratkan orang ini disebabkan kencing yang diperintahkan dihentikan seketika. Bahaya lainnya adalah aurat orang ini bisa terbuka karena kaget, sehingga berbalik, kemudian para sahabat kemungkinan bisa melihat auratnya. Kalau dia masih tetap kencing lalu dipaksa berhenti, maka celananya kemungkinan bisa terkena najis. Bahkan najisnya akan meluas di tempat dia kencing, namun bisa mengena ke bagian masjid lainnya.

6. Membersihkan najis yang ada di masjid haruslah dilakukan dengan segera. Oleh karena itu, Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan menggunakan air dalam hal ini. Namun sebenarnya jika kencing tadi dibiarkan begitu saja, maka dia akan hilang dengan sendirinya karena tertiup angin atau terkena terik matahari. Namun, karena tujuannya ingin agar najis hilang dengan segera, maka digunakanlah air.

7. Membersihkan najis yang ada di masjid, hukumnya adalah fardhu kifayah, yaitu jika sudah mencukupi yang melakukan hal ini, maka orang lain gugur kewajibannya. Kenapa bisa fardhu kifayah? Karena Nabi shallallahu alaihi wa sallam memerintahkan untuk membersihkan kencing tadi, namun beliau tidak bareng dengan mereka membersihkannya. Jika hukum melakukan hal ini adalah fardhu ain (wajib bagi setiap orang), maka tentu Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang lebih dahulu membersihkan najis tersebut dari sahabat lainnya. Oleh karena itu, barangsiapa melihat najis di masjid maka dia wajib membersihkannya. Jika tidak mampu, maka dia wajib meminta pada orang lain untuk membersihkan najis yang di masjid tersebut.

8. Dari hadits ini dapat kita simpulkan sebuah kaedah yang sudah masyhur di tengah-tengah para ulama yaitu jika kemungkaran tidak dapat dihilangkan kecuali dengan kemungkaran lain yang lebih besar, maka kemungkaran ini tidak boleh diingkari. Ini adalah kaedah yang sudah sangat jelas. Jika kita menghilangkan suatu kemungkaran, namun malah mendatangkan kemungkaran yang lebih besar maka ini sama saja kita melakukan kemungkaran yang pertama tadi dan kita menambah kemungkaran yang baru lagi. Dan tambahan ini tidak diragukan lagi adalah maksiat.

9. Selayaknya bagi orang yang ingin melarang suatu kemungkaran, dia menjelaskan sebab kenapa dia melarang hal itu. Lihatlah Nabi shallallahu alaihi wa sallam tatkala melarang orang badui ini, beliau shallallahu alaihi wa sallam menjelaskan bahwa hal ini dilarang karena masjid adalah tempat yang tidak diperbolehkan terdapat kotoran dan najis. Masjid adalah tempat untuk berdzikir kepada Allah dan melaksanakan shalat. Sehingga dengan demikian, orang badui yang sebelumnya belum tahu, akhirnya menjadi tahu.

10. Hendaklah setiap orang tatkala berinteraksi dengan lainnya, dia menyikapinya sesuai dengan keadaannya. Orang badui ini bukanlah penduduk Madinah. Jika penduduk Madinah yang melakukan demikian tentu Nabi shallallahu alaihi wa sallam akan menyikapinya berbeda. Akan tetapi Nabi shallallahu alaihi wa sallam menyikapi orang ini sesuai dengan keadaannya yang jahil dan kurang paham agama.

[Dinukil faedah di atas dari Fath Dzi Al-Jalali wa Al-Ikram Syarh Bulugh Al-Maram , 1:117-120]

Dakwah dengan Hikmah

Allah Ta’ala berfirman,

ﺍﺩْﻉُ ﺇِﻟَﻰ ﺳَﺒِﻴﻞِ ﺭَﺑِّﻚَ ﺑِﺎﻟْﺤِﻜْﻤَﺔِ ﻭَﺍﻟْﻤَﻮْﻋِﻈَﺔِ ﺍﻟْﺤَﺴَﻨَﺔِ ﻭَﺟَﺎﺩِﻟْﻬُﻢْ ﺑِﺎﻟَّﺘِﻲ ﻫِﻲَ ﺃَﺣْﺴَﻦُ

“ Serulah (manusia) kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (QS. An-Nahl: 125)

Contoh hikmah dalam berdakwah

1. Meninggalkan perkara yang tidak membawa mudarat ketika ditinggalkan, seperti mengimami shalat dengan mengeraskan basmalah.

2. Mengambil pendapat yang sesuai dengan masyarakat selama tidak bertentangan dengan dalil.

3. Mengingatkan yang lain, tidak perlu menyebut nama langsung.

4. Menghindari penampilan eksklusif.

5. Pandai bersosialisasi dan menarik hati (ta’liful qulub ).

6. Kenek iwake, aja nganti buthek banyune.

Hadits #02

Menyikapi dengan Santun

ﻋَﻦْ ﻣُﻌَﺎﻭِﻳَﺔَ ﺑْﻦِ ﺍﻟْﺤَﻜَﻢِ ﺍﻟﺴُّﻠَﻤِﻰِّ ﻗَﺎﻝَ ﺑَﻴْﻨَﺎ ﺃَﻧَﺎ ﺃُﺻَﻠِّﻰ ﻣَﻊَ ﺭَﺳُﻮﻝِ ﺍﻟﻠَّﻪِ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﺇِﺫْ ﻋَﻄَﺲَ ﺭَﺟُﻞٌ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡِ ﻓَﻘُﻠْﺖُ ﻳَﺮْﺣَﻤُﻚَ ﺍﻟﻠَّﻪُ . ﻓَﺮَﻣَﺎﻧِﻰ ﺍﻟْﻘَﻮْﻡُ ﺑِﺄَﺑْﺼَﺎﺭِﻫِﻢْ ﻓَﻘُﻠْﺖُ ﻭَﺍﺛُﻜْﻞَ ﺃُﻣِّﻴَﺎﻩْ ﻣَﺎ ﺷَﺄْﻧُﻜُﻢْ ﺗَﻨْﻈُﺮُﻭﻥَ ﺇِﻟَﻰَّ . ﻓَﺠَﻌَﻠُﻮﺍ ﻳَﻀْﺮِﺑُﻮﻥَ ﺑِﺄَﻳْﺪِﻳﻬِﻢْ ﻋَﻠَﻰ ﺃَﻓْﺨَﺎﺫِﻫِﻢْ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺭَﺃَﻳْﺘُﻬُﻢْ ﻳُﺼَﻤِّﺘُﻮﻧَﻨِﻰ ﻟَﻜِﻨِّﻰ ﺳَﻜَﺖُّ ﻓَﻠَﻤَّﺎ ﺻَﻠَّﻰ ﺭَﺳُﻮﻝُ ﺍﻟﻠَّﻪِ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻓَﺒِﺄَﺑِﻰ ﻫُﻮَ ﻭَﺃُﻣِّﻰ ﻣَﺎ ﺭَﺃَﻳْﺖُ ﻣُﻌَﻠِّﻤًﺎ ﻗَﺒْﻠَﻪُ ﻭَﻻَ ﺑَﻌْﺪَﻩُ ﺃَﺣْﺴَﻦَ ﺗَﻌْﻠِﻴﻤًﺎ ﻣِﻨْﻪُ ﻓَﻮَﺍﻟﻠَّﻪِ ﻣَﺎ ﻛَﻬَﺮَﻧِﻰ ﻭَﻻَ ﺿَﺮَﺑَﻨِﻰ ﻭَﻻَ ﺷَﺘَﻤَﻨِﻰ ﻗَﺎﻝَ ‏« ﺇِﻥَّ ﻫَﺬِﻩِ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓَ ﻻَ ﻳَﺼْﻠُﺢُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺷَﻰْﺀٌ ﻣِﻦْ ﻛَﻼَﻡِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻫُﻮَ ﺍﻟﺘَّﺴْﺒِﻴﺢُ ﻭَﺍﻟﺘَّﻜْﺒِﻴﺮُ ﻭَﻗِﺮَﺍﺀَﺓُ ﺍﻟْﻘُﺮْﺁﻥِ ‏»

Dari Mu’awiyah bin Hakam As-Sulamiy radhiyallahu ‘anhu , ia berkata, “Aku ketika itu shalat bersama Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lalu ada seseorang yang bersin dan ketika itu aku menjawab ‘ yarhamukallah’ (semoga Allah merahmatimu). Lantas orang-orang memalingkan pandangan kepadaku. Aku berkata ketika itu, “Aduh, celakalah ibuku! Mengapa Anda semua memandangku seperti itu?” Mereka bahkan menepukkan tangan mereka pada paha mereka. Setelah itu barulah aku tahu bahwa mereka menyuruhku diam. Lalu aku diam. Tatkala Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam selesai shalat, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu (ungkapan sumpah Arab), aku belum pernah bertemu seorang pendidik sebelum dan sesudahnya yang lebih baik pengajarannya daripada beliau. Demi Allah! Beliau tidak menghardikku, tidak memukul, dan tidak memakiku. Beliau bersabda saat itu, ‘Sesungguhnya shalat ini, tidak pantas di dalamnya ada percakapan manusia, karena shalat itu hanyalah tasbih, takbir dan membaca Al-Qur’an .’” (HR. Muslim, no. 537)

Faedah Hadits:

1. Tetap menegur yang salah.

2. Mengingatkan orang yang salah tidak mesti dengan menghardik, mencaci atau memukul.

3. Perlu kesantunan dalam berdakwah.

4. Dalam shalat tidak boleh ada percakapan manusia, termasuk pula doa berupa bahasa non-Arab dalam shalat.

5. Mengucapkan alhamdulillah ketika bersin dibolehkan.

6. Diajarkan adab saat bersin.

Boleh Mengucapkan “Alhamdulillah” Saat Bersin dalam Shalat

Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin Baz rahimahullah pernah ditanya, “Jika seseorang bersin dalam shalat, apakah ia boleh memuji Allah (dengan ucapkan Alhamdulillah, pen), baik dalam shalat wajib maupun shalat sunnah?”

Jawab beliau rahimahullah , “Iya. Disyari’atkan baginya untuk mengucapkan “Alhamdulillah” karena telah terdapat dalam hadits yang shahih bahwasanya Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mendengar seseorang mengucapkan “Alhamdulillah” setelah ia bersin dalam shalat. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun tidak mengingkari perbuatannya. Bahkan Nabi

shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata, “Sungguh aku melihat seperti ini dan seperti ini, yaitu seluruh malaikat berada di belakangnya dan mencatat amalannya.” Karena ucapan Alhamdulillah adalah bagian dari dzikir dan sama sekali tidak mencacati shalat.”

Fatwa Syaikh ‘Abdul ‘Aziz bin ‘Abdillah bin Baz rahimahullah dalam Majmu’ Fatawa wa Maqoolaat Mutanawwi’ah , Darul Ifta’, Cetakan pertama, Tahun 1425 H.

Berdoa Bahasa Non-Arab dalam Shalat

Salah seorang ulama Syafi’iyah, Muhammad bin Al Khotib Asy Syarbini rahimahullah berkata,

ﻓَﺈِﻥَّ ﺍﻟْﺨِﻠَﺎﻑَ ﺍﻟْﻤَﺬْﻛُﻮﺭَ ﻣَﺤَﻠُّﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟْﻤَﺄْﺛُﻮﺭِ . ﺃَﻣَّﺎ ﻏَﻴْﺮُ ﺍﻟْﻤَﺄْﺛُﻮﺭِ ﺑِﺄَﻥْ ﺍﺧْﺘَﺮَﻉَ ﺩُﻋَﺎﺀً ﺃَﻭْ ﺫِﻛْﺮًﺍ ﺑِﺎﻟْﻌَﺠَﻤِﻴَّﺔِ ﻓِﻲ ﺍﻟﺼَّﻠَﺎﺓِ ﻓَﻠَﺎ ﻳَﺠُﻮﺯُ ﻛَﻤَﺎ ﻧَﻘَﻠَﻪُ ﺍﻟﺮَّﺍﻓِﻌِﻲُّ ﻋَﻦْ ﺍﻟْﺈِﻣَﺎﻡِ ﺗَﺼْﺮِﻳﺤًﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟْﺄُﻭﻟَﻰ ، ﻭَﺍﻗْﺘَﺼَﺮَ ﻋَﻠَﻴْﻬَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺮَّﻭْﺿَﺔِ ﻭَﺇِﺷْﻌَﺎﺭًﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟﺜَّﺎﻧِﻴَﺔِ ، ﻭَﺗَﺒْﻄُﻞُ ﺑِﻪِ ﺻَﻠَﺎﺗُﻪُ .

“Perbedaan pendapat yang terjadi adalah pada doa ma’tsur. Adapun doa yang tidak ma’tsur (tidak berasal dalil dari Al Quran dan As-Sunnah), maka tidak boleh doa atau dzikir tersebut dibuat-buat dengan selain bahasa Arab lalu dibaca di dalam shalat. Seperti itu tidak dibolehkan sebagaimana dinukilkan oleh Ar-Rofi’i dari Imam Syafi’i sebagai penegasan dari yang pertama. Sedangkan dalam kitab Ar-Roudhoh diringkas untuk yang kedua. Juga membaca doa seperti itu dengan selain bahasa Arab mengakibatkan shalatnya batal.” (Mughni Al-Muhtaj , 1:273).

Hadits Tentang Adab Bersin

Adapun mengenai bersin, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan bagaimana seseorang yang mendengar orang yang bersin dan memuji Allah agar membalas pujian tersebut. Dari Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, dari Nabi

shallallahu ‘alaihi wa sallam, beliau bersabda,

ﺇِﺫَﺍ ﻋَﻄَﺲَ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﻓَﻠْﻴَﻘُﻞْ ﺍﻟْﺤَﻤْﺪُ ﻟِﻠَّﻪِ ﻭَﻟْﻴَﻘُﻞْ ﻟَﻪُ ﺃَﺧُﻮﻩُ ﺃَﻭْ ﺻَﺎﺣِﺒُﻪُ ﻳَﺮْﺣَﻤُﻚَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﻳَﺮْﺣَﻤُﻚَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻓَﻠْﻴَﻘُﻞْ ﻳَﻬْﺪِﻳﻜُﻢُ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻭَﻳُﺼْﻠِﺢُ ﺑَﺎﻟَﻜُﻢْ

“ Apabila salah seorang dari kalian bersin, hendaknya dia mengucapkan, “alhamdulillah” sedangkan saudaranya atau temannya hendaklah mengucapkan, “yarhamukallah (Semoga Allah merahmatimu). Jika saudaranya berkata ‘yarhamukallah’ maka hendaknya dia berkata, “yahdikumullah wa yushlih baalakum (Semoga Allah memberimu petunjuk dan memperbaiki hatimu) .” (HR. Bukhari, no. 6224 dan Muslim, no. 5033)

Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu , beliau berkata bahwa beliau mendengar Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ﺇِﺫَﺍ ﻋَﻄَﺲَ ﺃَﺣَﺪُﻛُﻢْ ﻓَﺤَﻤِﺪَ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﺸَﻤِّﺘُﻮﻩُ ﻓَﺈِﻥْ ﻟَﻢْ ﻳَﺤْﻤَﺪْ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﻠَﺎ ﺗُﺸَﻤِّﺘُﻮﻩُ

“ Bila salah seorang dari kalian bersin lalu memuji Allah maka tasymitlah dia. Tapi bila dia tidak memuji Allah, maka jangan kamu tasymit dia. ” (HR. Muslim, no. 2992). Tasymit adalah mengucapkan ‘ yarhamukallah’ .

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu , ia berkata,

ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲَّ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻛَﺎﻥَ ﺇِﺫَﺍ ﻋَﻄَﺲَ ﻏَﻄَّﻰ ﻭَﺟْﻬَﻪُ ﺑِﻴَﺪِﻩِ ﺃَﻭْ ﺑِﺜَﻮْﺑِﻪِ ﻭَﻏَﺾَّ ﺑِﻬَﺎ ﺻَﻮْﺗَﻪُ

“Apabila Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersin, beliau menutup wajahnya dengan tangan atau kainnya sambil merendahkan suaranya.” (HR. Abu Daud no. 5029, At-Tirmizi no. 2745, dan dinyatakan shahih oleh Al-Albani dalam Shahih Al-Jami’ no. 4755)

Hadits #03

Menegur yang Salah dengan Tetap Mendoakan

Dalam riwayat Abu Daud disebutkan bahwa Abu Bakrah ruku’ sebelum masuk shaf, kemudian ia berjalan menuju shaf. Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam selesai shalat, beliau berkata, “Siapa di antara kalian yang tadi ruku’ sebelum masuk shaf lalu ia berjalan menuju shaf?” Abu Bakrah mengatakan, “Saya.” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ﺯَﺍﺩَﻙَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺣِﺮْﺻًﺎ ﻭَﻻَ ﺗَﻌُﺪْ

“ Semoga Allah memberikan terus semangat padamu. Namun seperti itu jangan diulangi .” (HR. Abu Daud, no. 684. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini shahih.)

Faedah Hadits:

1. Tetap ada amar ma’ruf nahi mungkar.

2. Menegur yang salah dengan tetap mendoakan akan lebih membekas dan berpengaruh.

3. Mendapatkan ruku’ mendapatkan satu raka’at, meskipun tidak mendapatkan Al-Fatihah bersama imam.

Masalah Mendapatkan Ruku’ Mendapatkan Satu Raka’at

Mendapatkan ruku’ sebelum imam bangkit berarti telah mendapatkan satu raka’at sebagaimana hal ini menjadi pendapat jumhur ulama. Hal ini berdasarkan hadits Abu Bakrah, ketika ia mendapatkan jama’ah dalam keadaan ruku’, ia melakukan ruku’ dari sebelum masuk dalam shaf. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam diceritakan hal tersebut dan beliau berkata,

ﺯَﺍﺩَﻙَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﺣِﺮْﺻًﺎ ﻭَﻻَ ﺗَﻌُﺪْ

“ Semoga Allah memberikan terus semangat padamu. Namun seperti itu jangan diulangi .” (HR. Bukhari, no. 783).

Juga dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu , ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

ﺇِﺫَﺍ ﺟِﺌْﺘُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓِ ﻭَﻧَﺤْﻦُ ﺳُﺠُﻮﺩٌ ﻓَﺎﺳْﺠُﺪُﻭﺍ ﻭَﻻَ ﺗَﻌُﺪُّﻭﻫَﺎ ﺷَﻴْﺌًﺎ ﻭَﻣَﻦْ ﺃَﺩْﺭَﻙَ ﺍﻟﺮَّﻛْﻌَﺔَ ﻓَﻘَﺪْ ﺃَﺩْﺭَﻙَ ﺍﻟﺼَّﻼَﺓَ

“ Jika salah seorang di antara kalian pergi shalat dan kami sedang sujud, maka ikutlah sujud. Namun tidak dianggap sama sekali mendapat satu raka’at. Siapa yang mendapatkan satu raka’at, maka berarti ia mendapati shalat .” (HR. Abu Daud, no. 893; Ad-Daruquthni, 132; Al-Hakim, 1:216. Syaikh Al-Albani dalam Irwa’ Al-Ghalil, no. 496 mengatakan bahwa hadits ini shahih ).

Hadits #04

Skala Prioritas dalam Berdakwah

‘Aisyah radhiyallahu ‘anha berkata,

ﺇِﻧَّﻤَﺎ ﻧَﺰَﻝَ ﺃَﻭَّﻝَ ﻣَﺎ ﻧَﺰَﻝَ ﻣِﻨْﻪُ ﺳُﻮﺭَﺓٌ ﻣِﻦْ ﺍﻟْﻤُﻔَﺼَّﻞِ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺫِﻛْﺮُ ﺍﻟْﺠَﻨَّﺔِ ﻭَﺍﻟﻨَّﺎﺭِ ﺣَﺘَّﻰ ﺇِﺫَﺍ ﺛَﺎﺏَ ﺍﻟﻨَّﺎﺱُ ﺇِﻟَﻰ ﺍﻟْﺈِﺳْﻠَﺎﻡِ ﻧَﺰَﻝَ ﺍﻟْﺤَﻠَﺎﻝُ ﻭَﺍﻟْﺤَﺮَﺍﻡُ ﻭَﻟَﻮْ ﻧَﺰَﻝَ ﺃَﻭَّﻝَ ﺷَﻲْﺀٍ ﻟَﺎ ﺗَﺸْﺮَﺑُﻮﺍ ﺍﻟْﺨَﻤْﺮَ ﻟَﻘَﺎﻟُﻮﺍ ﻟَﺎ ﻧَﺪَﻉُ ﺍﻟْﺨَﻤْﺮَ ﺃَﺑَﺪًﺍ ﻭَﻟَﻮْ ﻧَﺰَﻝَ ﻟَﺎ ﺗَﺰْﻧُﻮﺍ ﻟَﻘَﺎﻟُﻮﺍ ﻟَﺎ ﻧَﺪَﻉُ ﺍﻟﺰِّﻧَﺎ ﺃَﺑَﺪًﺍ ﻟَﻘَﺪْ ﻧَﺰَﻝَ ﺑِﻤَﻜَّﺔَ ﻋَﻠَﻰ ﻣُﺤَﻤَّﺪٍ ﺻَﻠَّﻰ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻋَﻠَﻴْﻪِ ﻭَﺳَﻠَّﻢَ ﻭَﺇِﻧِّﻲ ﻟَﺠَﺎﺭِﻳَﺔٌ ﺃَﻟْﻌَﺐُ ﺑَﻞْ ﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔُ ﻣَﻮْﻋِﺪُﻫُﻢْ ﻭَﺍﻟﺴَّﺎﻋَﺔُ ﺃَﺩْﻫَﻰ ﻭَﺃَﻣَﺮُّ ﻭَﻣَﺎ ﻧَﺰَﻟَﺖْ ﺳُﻮﺭَﺓُ ﺍﻟْﺒَﻘَﺮَﺓِ ﻭَﺍﻟﻨِّﺴَﺎﺀِ ﺇِﻟَّﺎ ﻭَﺃَﻧَﺎ ﻋِﻨْﺪَﻩُ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ

“ Sesungguhnya yang pertama kali turun darinya ialah satu surat dari Al-Mufashshal (surat-surat pendek) yang berisi penjelasan tentang surga dan neraka; sehingga apabila manusia telah mantap dalam Islam, maka turunlah (ayat-ayat tentang) halal dan haram. Seandainya yang pertama kali turun (kepada mereka) adalah “jangan minum khamr (minuman keras),” tentu mereka akan menjawab “kami tidak akan meninggalkan khamr selama-lamanya”. Seandainya yang pertama turun adalah “jangan berzina,” tentu mereka akan menjawab “kami tidak akan meninggalkan zina selama-lamanya”. Sesungguhnya telah turun firman Allah “sebenarnya hari Kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka, dan Kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit”–QS. Al-Qamar ayat 46–di Mekkah kepada Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, dan pada waktu itu aku masih kecil yang senang bermain-main. Surat Al-Baqarah dan An-Nisa` barulah turun setelah aku menjadi istri Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.” (HR. Bukhari, no. 4993).

Faedah Hadits:

1. Masalah akidah lebih diprioritaskan untuk didakwahkan daripada lainnya.

2. Masalah halal-haram lebih mudah diterima kalau akidah kuat.

3. Di antara pembahasan akidah adalah mengingatkan surga dan neraka.

4. Surat tentang penguatan iman lebih awal turun daripada ayat-ayat yang kaitanya dengan hukum.

Dari Ibnu ‘Abbas radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata,

ﻟَﻤَّﺎ ﺑَﻌَﺚَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻰُّ – ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ – ﻣُﻌَﺎﺫًﺍ ﻧَﺤْﻮَ ﺍﻟْﻴَﻤَﻦِ ﻗَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ‏« ﺇِﻧَّﻚَ ﺗَﻘْﺪَﻡُ ﻋَﻠَﻰ ﻗَﻮْﻡٍ ﻣِﻦْ ﺃَﻫْﻞِ ﺍﻟْﻜِﺘَﺎﺏِ ﻓَﻠْﻴَﻜُﻦْ ﺃَﻭَّﻝَ ﻣَﺎ ﺗَﺪْﻋُﻮﻫُﻢْ ﺇِﻟَﻰ ﺃَﻥْ ﻳُﻮَﺣِّﺪُﻭﺍ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺗَﻌَﺎﻟَﻰ ﻓَﺈِﺫَﺍ ﻋَﺮَﻓُﻮﺍ ﺫَﻟِﻚَ ﻓَﺄَﺧْﺒِﺮْﻫُﻢْ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻓَﺮَﺽَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺧَﻤْﺲَ ﺻَﻠَﻮَﺍﺕٍ ﻓِﻰ ﻳَﻮْﻣِﻬِﻢْ ﻭَﻟَﻴْﻠَﺘِﻬِﻢْ ، ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺻَﻠُّﻮﺍ ﻓَﺄَﺧْﺒِﺮْﻫُﻢْ ﺃَﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺍﻓْﺘَﺮَﺽَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺯَﻛَﺎﺓً ﻓِﻰ ﺃَﻣْﻮَﺍﻟِﻬِﻢْ ﺗُﺆْﺧَﺬُ ﻣِﻦْ ﻏَﻨِﻴِّﻬِﻢْ ﻓَﺘُﺮَﺩُّ ﻋَﻠَﻰ ﻓَﻘِﻴﺮِﻫِﻢْ ، ﻓَﺈِﺫَﺍ ﺃَﻗَﺮُّﻭﺍ ﺑِﺬَﻟِﻚَ ﻓَﺨُﺬْ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻭَﺗَﻮَﻕَّ ﻛَﺮَﺍﺋِﻢَ ﺃَﻣْﻮَﺍﻝِ ﺍﻟﻨَّﺎﺱِ ‏»

“ Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam mengutus Mu’adz ke Yaman, ia pun berkata padanya, “Sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahli kitab. Maka jadikanlah dakwah engkau pertama kali pada mereka adalah supaya mereka mentauhidkan Allah Ta’ala. Jika mereka telah memahami hal tersebut, maka kabari mereka bahwa Allah telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka telah shalat, maka kabari mereka, bahwa Allah juga telah mewajibkan bagi mereka zakat dari harta mereka, yaitu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan disalurkan untuk orang-orang fakir di tengah-tengah mereka. Jika mereka menyetujui hal itu, maka ambillah dari harta mereka, namun hati-hati dari harta berharga yang mereka milik i.” (HR. Bukhari, no. 7372 dan Muslim no. 19).

Hadits #05

Jangan Sampai Buat Orang Jenuh

ﻋَﻦْ ﺃَﺑِﻲ ﻭَﺍﺋِﻞِ ﻗَﺎﻝَ : ﻛﺎَﻥَ ﻋَﺒْﺪُ ﺍﻟﻠﻪ ﻳُﺬَﻛِّﺮُ ﺍﻟﻨَّﺎﺱَ ﻓِﻲ ﻛُﻞِّ ﺧَﻤِﻴﺲٍ , ﻓَﻘَﺎﻝَ ﻟَﻪُ ﺭَﺟُﻞُ : ﻳَﺎ ﺃَﺑَﺎ ﻋَﺒْﺪِ ﺍﻟﺮَّﺣْﻤَﻦِ ﻟَﻮَﺩِﺩْﺕُ ﺃَﻧَّﻚَ ﺫَﻛَّﺮْﺗَﻨَﺎ ﻛُﻞَّ ﻳَﻮْﻡِ ”. ﻗَﺎﻝَ : ﺃَﻣَﺎ ﺇِﻧَّﻪُ ﻳَﻤْﻨَﻌُﻨِﻲ ﻣِﻦْ ﺫَﻟِﻚَ ﺃَﻧِّﻲ ﺃَﻛْﺮَﻩُ ﺃَﻥْ ﺃُﻣِﻠَّﻜُﻢْ ﻭَﺇِﻧِّﻲ ﺃَﺗَﺨَﻮَّﻟُﻜُﻢْ ﺑِﺎﻟْﻤَﻮْﻋِﻈَﺔِ ﻛَﻤَﺎ ﻛَﺎﻥَ ﺍﻟﻨَّﺒِﻲُّ ﺻﻠّﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠّﻢ ﻳَﺘَﺨَﻮَّﻟُﻨَﺎ ﺑِﻬَﺎ ﻣَﺨَﺎﻓَﺔَ ﺍﻟﺴَّﺂﻣَﺔِ ﻋَﻠَﻴْﻨَﺎ

Dari Abu Wa’il yang berkata bahwa Abdullah memberi pelajaran kepada orang – orang setiap hari Kamis, kemudian seseorang berkata, “Wahai Abu Abdurrahman (Ibnu Mas’ud), aku ingin engkau memberi pelajaran kepada kami setiap hari.” Dia menjawab, “Sungguh, aku tidak mau melakukan nya karena takut membuat kalian bosan. Aku ingin memperhatikan kalian saat memberi pelajaran sebagaimana Nabi shallallahu’alaihi wa sallam memperhatikan kami karena khawatir kami jenuh dan bosan.” (HR. Bukhari, no. 70)

Faedah Hadits:

1. Boleh mengkhususkan waktu kajian pada hari tertentu.

2. Hendaklah memilih waktu terbaik dalam memberi nasihat.

3. Jangan sampai membuat jamaah menjadi bosan dan jenuh lantaran nasihat.

4. Futur (masa tidak semangat) adalah suatu yang wajar asalkan tidak keluar dari koridor ajaran Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Dari Mujahid, ia berkata, aku dan Yahya bin Ja’dah pernah menemui salah seorang Anshar yang merupakan sahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, ia berkata, para sahabat Rasul membicarakan bekas budak milik Bani ‘Abdul Muthallib. Ia berkata bahwa ia biasa shalat malam (tanpa tidur) dan biasa berpuasa (setiap hari tanpa ada waktu luang untuk tidak puasa). Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam pun bersabda,

ﻟَﻜِﻨِّﻰ ﺃَﻧَﺎ ﺃَﻧَﺎﻡُ ﻭَﺃُﺻَﻠِّﻰ ﻭَﺃَﺻُﻮﻡُ ﻭَﺃُﻓْﻄِﺮُ ﻓَﻤَﻦِ ﺍﻗْﺘَﺪَﻯ ﺑِﻰ ﻓَﻬُﻮَ ﻣِﻨِّﻰ ﻭَﻣَﻦْ ﺭَﻏِﺐَ ﻋَﻦْ ﺳُﻨَّﺘِﻰ ﻓَﻠَﻴْﺲَ ﻣِﻨِّﻰ ﺇِﻥَّ ﻟِﻜُﻞِّ ﻋَﻤَﻞٍ ﺷِﺮَّﺓً ﺛُﻢَّ ﻓَﺘْﺮَﺓً ﻓَﻤَﻦْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻓَﺘْﺮَﺗُﻪُ ﺇِﻟَﻰ ﺑِﺪْﻋَﺔٍ ﻓَﻘَﺪْ ﺿَﻞَّ ﻭَﻣَﻦْ ﻛَﺎﻧَﺖْ ﻓَﺘْﺮَﺗُﻪُ ﺇِﻟَﻰ ﺳُﻨَّﺔٍ ﻓَﻘَﺪِ ﺍﻫْﺘَﺪَﻯ

“ Akan tetapi aku tidur dan aku shalat malam. Aku pun puasa, namun ada waktu bagiku untuk tidak berpuasa. Siapa yang mencontohiku, maka ia termasuk golonganku. Siapa yang benci terhadap ajaranku, maka ia bukan termasuk golonganku. Setiap amal itu ada masa semangat dan ada masa malasnya. Siapa yang rasa malasnya malah menjerumuskan pada bid’ah, maka ia sungguh telah sesat. Namun siapa yang rasa malasnya masih di atas ajaran Rasul, maka dialah yang mendapat petunjuk .” (HR. Ahmad, 5:409)

Hadits #06

Tak Putus Asa Mendakwahi Orang Terdekat

Dari Abu Kasir, Yazid bin Abdurrahman, Abu Hurairah bercerita kepadaku, “Dulu aku mendakwahi ibuku agar masuk Islam ketika dia masih musyrik. Suatu hari aku mendakwahinya namun dia malah memperdengarkan kepadaku cacian kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam yang tentu merupakan kalimat-kalimat yang tidak kusukai untuk kudengar. Akhirnya aku pergi menghadap Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam sambil menangis. Ketika telah berada di hadapan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam aku berkata, “Ya Rasulullah, sungguh aku berusaha untuk mendakwahi ibuku agar masuk Islam namun dia masih saja menolak ajakanku. Hari ini kembali beliau aku dakwahi namun dia malah mencaci dirimu. Oleh karena itu berdoalah kepada Allah agar Dia memberikan hidayah kepada ibu-nya Abu Hurairah.” Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas berdoa, “Ya Allah, berilah hidayah kepada ibu dari Abu Hurairah.”

Kutinggalkan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam keadaan gembira karena Nabi mau mendoakan ibuku. Setelah aku sampai di depan pintu rumahku ternyata pintu dalam kondisi terkunci. Ketika ibuku mendengar langkah kakiku, beliau mengatakan, “Tetaplah di tempatmu, hai Abu Hurairah”. Aku mendengar suara guyuran air. Ternyata ibuku mandi. Setelah selesai mandi beliau memakai jubahnya dan segera mengambil kerudungnya lantas membukakan pintu. Setelah pintu terbuka beliau mengatakan, “Hai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya.”

Mendengar hal tersebut aku bergegas kembali menemui Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Aku menemui beliau dalam keadaan menangis karena begitu gembira. Kukatakan kepada beliau, “Ya Rasulullah, bergembiralah. Sungguh Allah telah mengabulkan doamu dan telah memberikan hidayah kepada ibu-nya Abu Hurairah.” Mendengar hal tersebut beliau memuji Allah dan menyanjungnya lalu berkata, “Bagus.” Lantas kukatakan kepada beliau, “Ya Rasulullah, doakanlah aku dan ibuku agar menjadi orang yang dicintai oleh semua orang yang beriman dan menjadikan kami orang yang mencintai semua orang yang beriman.” Beliau pun mengabulkan permintaanku. Beliau berdoa, “Ya Allah, jadikanlah hamba-Mu ini yaitu Abu Hurairah dan ibunya orang yang dicintai oleh semua hambaMu yang beriman dan jadikanlah mereka berdua orang-orang yang mencintai semua orang yang beriman”. Karena itu tidak ada seorang pun mukmin yang mendengar tentang diriku ataupun melihat diriku kecuali akan mencintaiku. (HR Muslim, no. 6551)

Faedah Hadits:

1. Dakwah penting juga pada keluarga terdekat.

Allah Ta’ala berfirman,

ﻭَﺃَﻧْﺬِﺭْ ﻋَﺸِﻴﺮَﺗَﻚَ ﺍﻟْﺄَﻗْﺮَﺑِﻴﻦَ

“ Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat .” (QS. Asy-Syu’araa: 214)

2. Dakwah kadang mendapatkan cacian bahkan dari keluarga dekat.

3. Perlu sabar dalam menyampaikan dakwah.

4. Tetap berdakwah kepada keluarga non-muslim.

5. Boleh tawassul dengan meminta doa pada orang shalih yang masih hidup.

6. Keutamaan Abu Hurairah dan doa baik Rasulullah

shallallahu ‘alaihi wa sallam padanya, begitu pula doa baik untuk ibunya dari beliau.

7. Tak boleh putus asa dalam berdakwah, suatu saat nanti akan terbuka pintu hidayah.

Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah.

40 Kaedah ushul fiqh

QOWA’ID AL-FIQH

Sabda Rasulullah SAW. :

” ﺍﻧﻤﺎ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺕ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﻟﻜﻞ ﺍﻣﺮﺉ ﻣﺎ ﻧﻮﻯ ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ

:Artinya

“Segala sesuatu tergantung pada niatnya, dan apa yang didapatkan ialah apa yang telah diniatkan.” (HR. Bukhari).

Kaidah ke-1

ﺍﻻﻣﻮﺭ ﺑﻤﻘﺎﺻﺪﻫﺎ

Segala sesuatu tergantung pada tujuannya.

Contoh kaidah:

Diwajibkannya niat dalam berwudhu, mandi, shalat dan puasa.

Penggunaan kata kiasan (kinayah) dalam talak. Seperti ucapann seorang suami kepada istrinya: ﺍﻧﺖ ﺧﺎﻟﻴﺔ (engkau adalah wanita yang terasing). Jika suami bertujuan menceraikan dengan ucapannya tersebut, maka jatuhlah talak kepada istrinya, namun jika ia tidak berniat menceraikan maka tidak jatuh talak-nya.

Kaidah ke-2

ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﻴﻦ ﻓﺎﻟﺨﻄﺄ ﻓﻴﻪ ﻣﺒﻄﻞ

Sesuatu yang memerlukan penjelasan, maka kesalahan dalam memberikan penjelasan menyebabkan batal. Contoh :kaidah

Seseorang yang melakukan shalat dhuhur dengan niat ‘ashar atau sebaliknya, maka shalatnya tersebut tidak sah.

Kesalahan dalam menjelaskan pembayaran tebusan (kafarat) zhihar kepada kafarat qatl (pembunuhan).

Kaidah ke-3

ﻣﺎ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺧﻤﻠﺔ ﻭﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺍﺫﺍ ﻋﻴﻨﻪ ﻭﺍﺧﻄﺄ ﺿﺮَّ

Sesuatu yang memerlukan penjelasan secara global dan tidak memerlukan penjelasan secara rinci, maka ketika kesalahan dalam penjelasan secara rinci membahayakan .

Contoh kaidah :

Seseorang yang bernama Gandung S.P. Towo niat berjamaah kepada seorang imam bernama mbah Arief. Kemudian, ternyata bahwa yang menjadi imam bukanlah mbah Arief tapi orang lain yang mempunyai panggilan Seger (Khoirul Mustamsikin), maka shalat Gandung tidak sah karena ia telah berniat makmum dengan mbah Arief yang berarti telah menafikan mengikuti Seger. Perlu diketahui, bahwa dalam shalat berjamah hanya disyaratkan niat berjamaah tanpa adanya kewajiban menentukan siapa imamnya.

Kaidah ke-4

ﻣﺎ ﻻ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﺍﻟﺘﻌﺮﺽ ﻟﻪ ﺧﻤﻠﺔ ﻭﻻ ﺗﻔﺼﻴﻼ ﺍﺫﺍ ﻋﻴﻨﻪ ﻭﺍﺧﻄﺄ ﻟﻢ ﻳﻀﺮ

Sesuatu yang tidak disyaratkan penjelasannya secara global maupun terperinci ketika dita’yin dan salah maka statusnya tidaklah membahayakan .

Contoh kaidah :

Kesalahan dalam menentukan tempat shalat. Seperti mbah Muntaha (pengelolah kantin Asyiq) niat shalat di Kemranggen Bruno Purworejo, padahal saat itu dia berada di Simpar (suatu daerah yang di Kecamatan Kalibawang Wonosobo). Maka shalat mbah Muntaha tidak batal karena sudah adanya niat. sedangkan menentukan tempat shalat tidak ada hubungannya dengan niat baik secara globlal atau terperinci (tafshil).

Kaidah ke-5

ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺍﻟﻠﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﻧﻴﺔ ﺍﻟﻼﻓﻆ

Maksud sebuah ucapan tergantung pada niat yang .mengucapkan

Contoh kaidah :

Temon adalah seorang pria perkasa (berasal dari daerah Babadsari Kutowinangun Kebumen). Teman kita yang satu ini konon katanya mempunyai seorang istri bernama Tholiq dan seorang budak perempuan bernama Hurrah. Suatu saat, Temon berkata; Yaa Tholiq, atau Yaa Hurrah. Jika dalam ucapan “Yaa Tholiq” Temon bermaksud menceraikan istrinya, maka jatuhlah talak kepada istrinya, namun jika hanya bertujuan memanggil nama istrinya, maka tidak jatuh talaknya. Begitu juga dengan ucapan “Yaa Hurrah” kepada budaknya jika Temon bertujuan memerdekakan, maka budak perempuan itu menjadi perempuan merdeka. Sebaliknya jika ia hanya bertujuan memanggil namanya, maka tidak menjadi merdeka.

Menambahkan lafal masyiah (insya Allah) dalam niat shalat dengan tujuan menggantungkan shalatnya kepada kehendak Allah SWT. maka batal shalatnya. Namun apabila hanya berniat tabarru’ maka tidak batal shalatnya, atau dengan menambahkan masyiah dengan tanpa adanya tujuan apapun, maka menurut pendapat yang sahih, shalatnya menjadi batal.

Kaidah ke-6

ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﺎﻟﺸﻚ

Keyakinan tidak bisa dihilangkan oleh keraguan .

Contoh kaidah :

Seorang bernama Doel Fatah ragu, apakah baru tiga atau sudah empat rakaat shalatnya? maka, Doel Fatah harus menetapkan yang tiga rakaat karena itulah yang diyakini.

Santri bernama Maid baru saja mengambil air wudhu di kolam depan komplek A PP. Putra An-Nawawi. Kemudian timbul keraguan dalam hatinya; “batal durung yo..? kayane aku nembe demek…” maka hukum thaharah-nya tidak hilang disebabkan keraguan yang muncul kemudian.

seseorang meyakini telah berhadats dan kemudian ragu apakah sudah bersuci atau belum, maka orang tersebut masih belum suci (muhdits).

Dibawah ini ialah kaidah yang esensinya senada dengan kaidah di atas:

ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﺑﻴﻘﻴﻦ ﻻ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﺍﻻ ﺑﻴﻘﻴﻦ

Sesuatu yang tetap dengan keyakinan, maka tidak bisa dihilangkan kecuali dengan adanya keyakinan yang lain .

Kaidah ke-7

ﺍﻻﺻﻞ ﺑﻘﺎﺀ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ

Pada dasarnya ketetapan suatu perkara tergantung pada keberadaannya semula .

Contoh kaidah :

Seseorang yang makan sahur dipenghujung malam dan ragu akan keluarnya fajar maka puasa orang tersebut hukumnya sah. Karena pada dasarnya masih tetap malam (al-aslu baqa-u al-lail).

Seseorang yang makan (berbuka) pada penghujung siang tanpa berijtihad terlebih dahulu dan kemudian ragu apakah matahari telah terbenam atau belum, maka puasanya batal. Karena asalnya adalah tetapnya siang (al-ashl baqa-u al-nahr).

Kaidah ke-8

ﺍﻻﺻﻞ ﺑﺮﺍﺓ ﺍﻟﺬﻣﺔ

hukum asal adalah tidak adanya tanggungan .

Contoh kaidah:

Seorang yang didakwa (mudda’a ‘alaih)melakukan suatu perbuatan bersumpah bahwa ia tidak melakukan perbuatan tersebut. Maka ia tidak dapat dikenai hukuman, karena pada dasarnya ia terbebas dari segala beban dan tanggung jawab. Permasalahan kemudian dikembalikan kepada yang mendakwa (mudda’i).

Kaidah ke-9

ﺍﻻﺻﻞ ﺍﻟﻌﺪﻡ

Hukum asal adalah ketiadaan

Contoh kaidah :

Kang Khumaidi mengadakan kerjasama bagi hasil (mudharabah) dengan Bos Fahmi. Dalam kerjasama ini Kang Khumaidi bertindak sebagai pengelola usaha (al-‘amil), sedangkan Bos Fahmi adalah pemodal atau investornya. Pada saat akhir perjanjian, Kang Khumaidi melaporkan kepada Bos Fahmi bahwa usahanya tidak mendapat untung. Hal ini diingkari Bos Fahmi. Dalam kasus ini, maka yang dibenarkan adalah ucapan orang Bruna yang bernama Kang Khumaidi, karena pada dasarnya memang tidak adanya tambahan (laba).

Tidak diperbolehkannya melarang seseorang untuk membeli sesuatu. Karena pada dasarnya tidak adanya larangan (dalam muamalah).

Kaidah ke-10

ﺍﻻﺻﻞ ﻓﻰ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ ﺑﺎﻗﺮﺏ ﺯﻣﻨﻪ

Asal segala sesuatu diperkirakan dengan yang lebih dekat .zamannya

Contoh kaidah :

Mungkin karena kesal dengan seseorang wanita hamil yang kebetulan juga cerewet, maka tanpa pikir panjang Ipin -cah Jiwan Wonosobo- memukul perut si wanita hamil tersebut. Selang beberapa waktu si wanita melahirkan seorang bayi dalam keadaan sehat. Kemudian tanpa diduga-duga, entah karena apa si jabang bayi yang imut yang baru beberapa hari dilahirkan mendadak saja mati. Dalam kasus ini, Ipin tidak dikenai tanggungan (dhaman) karena kematian jabang bayi tersebut adalah disebabkan faktor lain yang masanya lebih dekat dibanding pemukulan Ipin terhadap wanita tersebut.

Seorang santri kelas II MDU bernama Soekabul alias Kabul Khan ditanya oleh teman sekamarnya; “Kang Kabul, aku melihat sperma di bajuku, tapi aku tidak ingat kapan aku mimpi basah. Gimana solusinya, Kang?”. Dengan PD-nya, karena baru saja menemukan kaidah “al-aslu fi kulli wahidin taqdiruhu bi-aqrobi zamanihi” saat muthala’ah Kitab Mabadi’ Awwaliyah, santri yang demen banget lagu-lagu Hindia ini spontan menjawab; “Siro -red: kamu- wajib mandi besar dan mengulang shalat mulai sejak terakhir kamu bangun tidur sampai sekarang.”

Kaidah ke-11

ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺘﻴﺴﺮ

Kesulitan akan menarik kepada kemudahan .

Contoh kaidah :

Seorang bernama Godril yang sedang sakit parah merasa kesulitan untuk berdiri ketika shalat fardhu, maka ia diperbolehkan shalat dengan duduk. Begitu juga ketika ia merasa kesulitan shalat dengan duduk, maka diperbolehkan melakukan shalat dengan tidur terlentang.

Seseorang yang karena sesuatu hal, sakit parah misalnya, merasa kesulitan untuk menggunakan air dalam berwudhu, maka ia diperbolehkan bertayamum.

Pendapat Imam Syafi’i tentang diperbolehkannya seorang wanita yang bepergian tanpa didampingi wali untuk menyerahkan perkaranya kepada laki-laki lain”.

Kaidah yang semakna dengan kaidah di atas, antara lain:

Perkataan Imam al-Syafi’i:

ﺍﻻﻣﺮ ﺍﺫﺍ ﺿﺎﻕ ﺍﺗﺴﻊ

Sesuatu, ketika sulit, maka hukumnya menjadi luas (ringan ‏) .

Perkataan sebagian ulama:

ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﺫﺍ ﺿﺎﻗﺖ ﺍﺗﺴﻊ

Ketika keadaan menjadisempit maka hukumnya menjadi .luas

Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2): 185.

“Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.”

KERINGANAN HUKUM SYARA’

Keringanan hukum syara’ (takhfifat al-syar’i), meliputi 7 macam, yaitu:

Takhfif Isqat, yaitu keringanan dengan menggugurkan. Seperti menggugurkan kewajiban menunaikan ibadah haji, umrah dan shalat jumat karena adanya ‘uzdur (halangan).

Takhfif Tanqis, yaitu keringanan dengan mengurangi. Seperti diperbolehkannya menqashar shalat.

Takhfif Ibdal, yaitu keringanan dengan mengganti. Seperti mengganti wudhu dan mandi dengan tayammum, berdiri dengan duduk, tidur terlentang dan memberi isyarat dalam shalat dan mengganti puasa dengan memberi makanan.

Takhfif Taqdim, yaitu keringanan dengan mendahulukan waktu pelaksanaan. Seperti dalam shalat jama’ taqdim, mendahulukan zakat sebelum khaul (satu tahun), mendahulukan zakat fitrah sebelum akhir Ramadhan.

Takhfif Takhir, yaitu keringanan dengan mengakhirkan waktu pelaksanaan. Seperti dalam shalat jama’ ta’khir, mengakhirkan puasa Ramadhan bagi yang sakit dan orang dalam perjalanan dan mengakhirkan shalat karena menolong orang yang tenggelam.

Takhfif Tarkhis, yaitu keringanan dengan kemurahan Seperti diperbolehkannya menggunakan khamr (arak) untuk berobat.

Takhfif Taghyir, yaitu keringanan dengan perubahan. Seperti merubah urutan shalat dalam keadaan takut (khauf).

Kaidah ke-12

ﺍﻻﺷﻴﺎﺀ ﺍﺫﺍ ﺍﺗﺴﻊ ﺿﺎﻗﺖ

Sesuatu yang dalam keadaan lapang maka hukumnya menjadi sempit .

Contoh kaidah :

Sedikit gerakan dalam shalat karena adanya gangguan masih ditoleransi, sedangkan banyak bergerak tanpa adanya kebutuhan tidak diperbolehkan.

Dari dua kaidah sebelumnya (kaidah ke-11 dan ke-12) Al-Gazali membuat sintesa (perpaduan) menjadi satu kaidah berikut ini:

ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﺠﻮﺯ ﺣﺪﻩ ﺍﻧﻌﻜﺲ ﺍﻟﻰ ﺿﺪﻩ

Setiap sesuatu yang melampaui batas kewajaran memiliki hukum sebaliknya .

Kaidah ke-13

ﺍﻟﻀﺮﺭ ﻳﺰﺍﻝ

Bahaya harus dihilangkan .

Contoh kaidah:

Diperbolehkan bagi seorang pembeli memilih (khiyar) karena adanya ‘aib (cacat) pada barang yang dijual.

Diperbolehkannya merusak pernikahan (faskh al-nikah) bagi laki-laki dan perempuan karena adanya ‘aib.

Kaidah ke-14

ﺍﻟﻀﺮﺭﻻ ﻳﺰﺍﻝ ﺑﺎﻟﻀﺮﺭ

Bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya lainnya .

Contoh kaidah:

Mbah Yoto dan Lutfi adalah dua orang yang sedang kelaparan, keduanya sangat membutuhkan makanan untuk meneruskan nafasnya. Mbah Yoto, saking tidak tahannya menahan lapar nekat mengambil getuk Asminah (asli produk gintungan) kepunyaan Lutfi yang kebetulan dibeli sebelumnya di warung Syarof CS. Tindakan mbah Yoto -walaupun dalam keadaan yang sangat menghawatirkan baginya- tidak bisa dibenarkan karena Lutfi juga mengalami nasib yang sama dengannya, yaitu kelaparan.

Kaidah ke-15

ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ

Kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula .dilarang

Contoh kaidah:

Ketika dalam perjalan dari Sumatra ke pondok pesantren An-Nawawi, ditengah-tengah hutan Kasyfurrahman alias Rahman dihadang oleh segerombolan begal, semua bekal Rahman ludes dirampas oleh mereka yang tak berperasaan -sayangnya Rahman tidak bisa seperti syekh Abdul Qadir al-Jailany yang bisa menyadarkan para begal- karenanya mereka pergi tanpa memperdulikan nasib Rahman nantinya, lama-kelamaan Rahman merasa kelaparan dan dia tidak bisa membeli makanan karena bekalnya sudah tidak ada lagi, tiba-tiba tampak dihadapan Rahman seekor babi dengan bergeleng-geleng dan menggerak-gerakkan ekornya seakan-akan mengejek si-Rahman yang sedang kelaparan tersebut. Namun malang juga nasib si babi hutan itu. Rahman bertindak sigap dengan melempar babi tersebut dengan sebatang kayu runcing yang dipegangnya. Kemudian tanpa pikir panjang, Rahman langsung menguliti babi tersebut dan kemudian makan dagingnya untuk sekedar mengobati rasa lapar. Tindakan Rahman memakan daging babi dalam kondisi kelaparan tersebut diperbolehkan. Karena kondisi darurat memperbolehkan sesuatu yang semula dilarang.

Diperbolehkan melafazdkan kalimat kufur karena terpaksa.

Kaidah lain yang kandungan maknanya sama adalah kaidah berikut:

ﻻ ﺣﺮﺍﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻻ ﻛﺮﺍﻫﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ

Tidak ada kata haram dalam kondisi darurat dan tidak ada kata makruh ketika ada hajat

Kaidah ke-16

ﻣﺎ ﺍﺑﻴﺢ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺓ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﺭﻫﺎ

Sesuatu yang diperbolehkan karena keadaan darurat harus disesuaikan dengan kadar daruratnya .

Contoh kaidah:

Dengan melihat contoh pertama pada kaidah sebelumnya, berarti Rahman yang dalam kondisi darurat hanya diperbolehkan memakan daging babi tangkapannya itu sekira cukup untuk menolong dirinya agar bisa terus menghirup udara dunia. selebihnya (melebihi kadar kecukupan dengan ketentuan tersebut) tidak diperbolehkan.

Sulitnya shalat jumat untuk dilakukan pada satu tempat, maka shalat jumat boleh dilaksanakan pada dua tempat. Ketika dua tempat sudah dianggap cukup maka tidak diperbolehkan dilakukan pada tiga tempat.

Kaidah ke-17

ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻗﺪ ﺗﻨﺰﻝ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ

Kebutuhan (hajat) terkadang menempati posisi darurat .

Contoh kaidah:

Diperbolehkannya Ji’alah (sayembara berhadiah) dan Hiwalah (pemindahan hutang piutang) karena sudah menjadi kebutuhan umum.

Diperbolehkan memandang wanita selain mahram karena adanya hajat dalam muamalah atau karena khithbah (lamaran).

Kaidah ke-18

ﺍﺫﺍ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺍﻟﻤﻔﺴﺪﺗﺎﻥ ﺭﻋﻲ ﺍﻋﻈﻤﻬﻤﺎ ﺿﺮﺭﺍ ﺑﺎﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﺧﻔﻬﻤﺎ

Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkanlah mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan .

Contoh kaidah:

Diperbolehkannya membedah perut wanita (hamil) yang mati jika bayi yang dikandungnya diharapkan masih hidup.

Tidak perbolehkannya minum khamr dan berjudi karena bahaya yang ditimbulkannya lebih besar daripada manfaat yang bisa kita ambil.

Disyariatkan hukum qishas, had dan menbunuh begal, karena manfaatnya (timbulnya rasa aman bagi masyarakat) lebih besar daripada bahayanya.

Diperbolehkannya seorang yang bernama Junaidi yang kelaparan, padahal ia tidak memiliki cukup uang untuk membeli makanan, untuk mengambil makanan Eko Setello yang tidak lapar dengan sedikit paksaan.

Kaidah ke-19

ﺩﺭﺀ ﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada mengambil kemaslahatan .

Contoh kaidah:

Berkumur dan mengisap air kedalam hidung ketika berwudhu merupakan sesuatu yang disunatkan, namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasanya.

Meresapkan air kesela-sela rambut saat membasuh kepala dalam bersuci merupakan sesuatu yang disunatkan, namun makruh dilakukan oleh orang yang sedang ihram karena untuk menjaga agar rambutnya agar tidak rontok.

Kaidah ke-20

ﺍﻻﺻﻞ ﻓﻰ ﺍﻻﺑﻀﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ

Hukum asal farji adalah haram .

Contoh kaidah:

Ketika seorang perempuan sedang berkumpul dengan beberapa temannya dalam sebuah perkumpulan majlis taklim, maka laki-laki yang menjadi saudara perempuan tersebut dilarang melakukan ijtihad untuk memilih salah satu dari mereka menjadi istrinya. Termasuk dalam persyaratan ijtihad adalah asalnya yang mubah, sehingga oleh karenanya perlu diperkuat dengan ijtihad. Sedangkan dalam situasi itu, dengan jumlah perempuan yang terbatas, dengan mudah dapat diketahui nama saudara perempuannya yang haram dinikahi dan mana yang bukan. Berbeda ketika jumlah perempuan itu banyak dan tidak dapat dihitung, maka terdapat kemurahan, sehingga oleh karenanya, pintu pernikahan tidak tertutup dan pintu terbukanya kesempatan berbuat zina.

Seseorang mewakilkan (al-muwakkil) kepada orang lain untuk membeli jariyah (budak perempuan) dengan menyebut cirri-cirinya. Ternyata, sebelum sempat menyerahkan jariyah yang dibelinya tersebut, orang yang telah mewakili (wakil) tersebut meninggal. Maka sebelum ada penjelasan yang menghalalkan, jariyah itu belum halal bagi muwakkil karena walaupun memiliki cirri-ciri yang disebutkannya, dikhawatirkan wakil membeli jariyah untuk dirinya sendiri.

Allah SWT. berfirman QS. Al-Mukminun (23) 5-7.

Artinya:

“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki Maka Sesungguhnya mereka dalam hal Ini tiada terceIa. Barangsiapa mencari yang di balik itu Maka mereka Itulah orang-orang yang melampaui batas.”

Lebih jelasnya sesuai dengan ayat quran tersebut bahwa seorang budak halal bagi tuannya tetapi berhubung belum ada indikasi yang jelas mengenai kehalalannya sebagaimana contoh di atas maka budak tersebut belum halal bagi muwakkil (orang yang mewakilkan).

Kaidah ke-21

ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ

Adat bisa dijadikan sandaran hukum .

Contoh kaidah:

Seseorang menjual sesuatu dengan tanpa menyebutkan mata uang yang dikehendaki, maka berlaku harga dan maat uang yang umum dipakai.

Batasan sedikit, banyak dan umumnya waktu haidh, nifas dan suci bergantung pada kebiasaan (adapt perempuan sendiri).

Kaidah ke-22

ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻭﻻ ﺿﺎﺑﻂ ﻟﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﻓﻰ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻳﺮﺟﻊ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﻑ

Sesuatu yang berlaku mutlak karena syara’ dan tanpa adanya yang membatasi didalamnya dan tidak pula dalam bahasa,maka segala sesuatunya dikembalikan kepada kebiasaan (al-“urf) yang berlaku .

Contoh kaidah :

Niat shalat cukup dilakukan bersamaan dengan takbiratul ihram, yakni dengan menghadirkan hati pada saat niat shalat tersebut.

Terkait dengan kaidah di atas, bahwasanya syara’ telah menentukankan tempat niat di dalam hati, tidak harus dilafalkan dan tidak harus menyebutkan panjang lebar, cukup menghadirkan hati; “aku niat shalat…………rakaaat”. itu sudah di anggap cukup.

Jual beli dengan meletakan uang tanpa adanya ijab qobul, menurut syara’ adalah tidak sah. Dan menjadi sah, kalau hal itu sudah menjadi kebiyasaan.

Kaidah ke-23

ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻻ ﻳﻨﻘﺪ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ

Ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lainnya .

Contoh kaidah:

Apabila dalam menentukan arah kiblat, ijtihad pertama tidak sama dengan ijtihat ke dua, maka digunakan ijtihad ke dua. Sedangkan ijtihad pertama tetap sah sehingga tidak memerlukan pengulangan pada rakaat yang dilakukan dengan ijtihad pertama. Dengan demikian, seseorang mungkin saja melakukan shalat empat rakaat dengan menghadap arah yang berbeda pada setiap rakaatnya.

Ketika seorang hakim berijtihad untuk memutuskan hukum suatu perkara, kemudian ijtihadnya berubah dari ijtihad yang pertama maka ijtihad yang pertama tetap sah (tidak rusak).

Kaidah ke-24

ﺍﻻﺀ ﻳﺜﺎﺭ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﻤﻨﻮﻉ

Mendahulukan orang lain dalam beribibadah adalah .dilarang

Contoh kaidah:

Mendahulukan orang lain atau menempati shaf awal (barisan depan) dalam shalat.

Mendahulukan orang lain untuk menutup aurat dan menggunakan air wudhu. Artinya, ketika kita hanya memiliki sehelai kain untuk menutup aurat, sedangkan teman kita juga membutuhkannya, maka kita tidak boleh memberikan kain itu kepadanya karena akan menyebabkan aurat kita terbuka. Begitu pula dengan air yang akan kita gunakan untuk bersuci, maka kita tidak boleh menggunakan air tersebut. Karena hal ini berkaitan dengan ibadah.

Firman Allah SWT dalam Qs. Al-Baqarah (2):148.

” …Maka berlomba-lombalah (dalam membuat) kebaikan…”

Kaidah ke-25

ﺍﻻﺀ ﻳﺜﺎﺭ ﺑﻐﻴﺮﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﻄﻠﻮﺏ

Mendahulukan orang lain dalam selain ibadah dianjurkan .

Contoh kaidah:

Mendahulukan orang dalam menerima tempat tinggal (Almaskan).

Mendahulukan orang lain untuk memilih pakaian.

Mempersilahkan orang lain untuk makanan lebih dulu.

Firman Allah SWT. Dalam QS. Al-Hasr (59):9.

Artinya:

“Dan orang-orang yang Telah menempati kota Madinah dan Telah beriman (Anshor) sebelum (kedatangan) mereka (Muhajirin), mereka (Anshor) ‘mencintai’ orang yang berhijrah kepada mereka (Muhajirin). dan mereka (Anshor) tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka Itulah orang orang yang beruntung.”

Kaidah ke-26

ﺗﺼﺮﻑ ﺍﻻﻣﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻋﻴﺔ ﻣﻨﻮﻁ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ

Kebijakan pemimpin atas rakyatnya dlakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan .

Contoh kaidah:

Seorang pemimpin (imam) dilarang membagikan zakat kepada yang berhak (mustahiq) dengan cara membeda-bedakan diantara orang-orang yang tingkat kebutuhannya sama.

Seorang pemimpin pemerintahan, sebaiknya tidak mengankat seorang fasiq menjadi imam shalat. Karena walaupun shalat dibelakangnya tetap sah, namun hal ini kurang baik (makruh).

Seorang pemimpin tidak boleh mendahulukan pembagian harta baitul mal kepada seorang yang kurang membutuhkannya dan mengakhirkan mereka yang lebih membutuhkan.

Rasulullah SAW. bersabda :

ﻛﻠﻜﻢ ﺭﺍﻉ ﻭﻛﻠﻜﻢ ﻣﺴﺆﻝ ﻋﻦ ﺭﻋﻴﺘﻪ

Artinya :

“Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan setiap dsari kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinan”.

Kaidah ke-27

ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺗﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ

Hukum gugur karena sesuatu yang syubhat .

Contoh kaidah:

Seorang laki-laki tidak dikenai had, ketika melakukan hubungan seksual dengan wanita lain yang disangka istrinya (wathi syubhat).

Seseorang melakukan hubungan seks dalam nikah mut’ah, nikah tanpa wali atau saksi atau setiap pernikahan yang dipertentangkan, tidak dapat dikenai had sebab masih adanya perbedaan pendapat antara ulama, sebagian membolehkan nikah mut’ah dan nikah tanpa wali dan sebagian lagi berpendapat sebalikannya.

Orang mencuri barang yang disangka sebagai miliknya, atau milik bapaknya, atau milik anaknya, maka orang tersebut tidak dikenai had.

Orang meminum khamr (arah) untuk berobat tidak dikenai had karena masih terdapat khilaf antar ulama’.

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : ﺍﺩﺭﺅﺍ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎﺕ

:Artinya

Nabi SAW. bersabda: Tinggalkanlah oleh kamu sekalian had-had dikarenakan (adanya) berbagai ketidak jelasan.

Kaidah ke-28

ﻣﺎ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺍﻻ ﺑﻪ ﻓﻬﻮ ﻭﺍﺟﺐ

Sesuatu yang karena diwajibkan menjadi tidak sempurna kecuali dengan keberadaannya,maka hukumnya wajib .

Contoh Kaidah:

Wajib membasuh bagian leher dan kepala pada saat membasuh wajah saat berwudhu.

Wajibnya membasuh bagian lengan atas dan betis (wentis) pada saat membasuh lengan dan kaki.

Wajibnya menutup bagian lutut pada saat menutup aurat bagi laki-laki dan wajibnya dan wajibnya menutup bagian wajah bagi wanita.

Kaidah ke-29 ”

ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻼﻑ ﻣﺴﺘﺤﺐٌّ

Keluar dari perbedaan pendapat hukumnya sunat (mustahab ‏) .

Contoh kaidah:

Disunatkan menggosok badan (dalk) ketika bersuci dan memeratakan air ke kepala dengan mengusapkannya, dan tujuan keluar dari khilafdengan imam malik berpendapat bahwa dalk dan isti’ab al-ro’sy (meneteskan kepala dengan air) adalah wajib hukumnya.

Disunatkan membasuh sperma, yang menurut imam malik wajib hukumnya.

Sunah men-qashar shalat dalam perjalanan yang mencapai tiga marhalah, karena keluar dari khilaf dengan Abu hanifah yang mewajibkannya.

Disunatkan untuk tidak menghadap atau membelakangi arah kiblat ketika membuang hajat, walaupun dalam sebuah ruangan atau adanya penutup, karena untuk keluar dari khilaf imam Tsaury yang mewajibkannya.

Untuk mengatasi perbedaan diperlukan beberapa syarat sebagai berikut:

Upaya mengatasi perbedaan tidak menyebabkan jatuh pada perbedaan lain. Seperti lebih diutamakan memisahkan shalat witir (tiga rakaat dengan dua salam) dari pada melanjutkanya. Dalam hal ini pendapat Imam Abu Hanafiah tidak dipertimbangkan karena adanya ulama yang tidak membolehkan witir dengan digabungkan

Tidak bertentangan dengan sannah yang tepat (al-sannah al-tsabilah). Seperti disunatkannya mengangkat kedua tangan dalam shalat, walaupun seorang ulama Hanafiah menganggap hal ini dapat membatalkan shalat. Menurut riwayat lima puluh orang sahabat, Nabi SAW sendiri melakukan shalat dengan mengangkat kedua tangannya.

Kautnya temuan tentang bukti perbedaan, sehingga kecil kemungkinan terulangnya keslahan serupa. Dengan alas an itu, maka berpuasa bagi musafir yang mampu menahan lapar dan dahaga aladah utama, dan tidak dipertimbangkan adanya pendapat para kaum Zahiruasa musafir itu tidak sah.

Kaidah ke-30

ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻻﺗﻨﺎﻁ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﺻﻰ

Keringanan hukum tidak bisa dikaitkan dengan maksiat .

Contoh kaidah:

Orang yang bepergian karena maksiat, tidak boleh mengambil kemurahan hukum karena berpergiannya, seperti; mengqashar dan menjama’ shalat, dan membatalkan puasa.

Orang yang berpergian karena maksiat, walaupun dalam kondisi terpaksa juga tidak diperbolehkan memakan bangkai dan daging babi.

Kaidah ke-31

ﺍﻟﺮﺧﺼﺔ ﻻﺗﻨﺎﻁ ﺑﺎﻟﺸﻚّ

Keringanan hukum tidak bisa dikaitkan dengan keraguan .

Contoh kaidah:

Dalam perjalanan pulang ke Grabag Magelang, Abdul Aziz merasa ragu mengenai jauh jarak yang ditempuh dalam perjalan tersebut, apakah sudah memenuhi syarat untuk meng-qashar shalat atau belum. Dalam kondisi semacam ini, kang Aziz tidak boleh meng-qashar shalat.

Seorang yang bimbang apakah dirinya hadats pada waktu dhuhur atau ashar, maka yang harus diyakini adalah hadats pada waktu dhuhur.

Kaidah ke-32

ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻛﺜﺮ ﻓﻌﻼ ﻛﺎﻥ ﺍﻛﺜﺮ ﻓﻀﻼ

Sesuatuyang banyak aktifitasnya, maka banyak pula .keutamaanya

Contoh kaidah:

Shalat witir dengan fashl (tiga rakaat dengan dua salam) lebih utama dari pada wasl (tiga rakaat dengan satu salam) karena bertambahnya niat,takbir dan salam.

Orang melakulan shalat sunah dengan duduk, maka pahalanya setengan dari pahala orang yang shalat sambil berdiri. Orang yang shalat tidur mirung, maka pahalanya adalah setengah dari orang yangh shalat dengan duduk.

Memishkan pelaksanaan antara ibadah haji dengan umrah adalah lebih utama dari pada melaksanakan bersama-sama.

Rasulullah SAW. bersabda:

ﺍﺟﺮﻙ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ ﻧﺼﺒﻚ ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ

:Artinya

“Besarnya pahalamu tergantung pada usahamu. (HR. Muslim)

Kaidah ke-33

ﻣﺎ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﻛﻠﻪ

Jika tidak mampu mengerjakan secara keseluruhan maka tidak boleh meninggalkan semuanya

Contoh kaidah:

Seorang yang tidak mampu berbuat kebajikan dengan satu dinar tetapi mampu dengan dirham maka lakukanlah.

Seserang yang tidak mampu untuk mengajar atau belajar berbagai bidang studi (fan) sekaligus, maka tidak boleh meninggalkan keseluruhannya.

Seseorang yang merasa berat untuk melakukan shalat malam sebanyak sepuluh rakaat, maka lakukanlah shalat malam empat rakaat.

Kaidah yang semakna dengan kaidah di atas, adalah perkataan ulama ahli fiqh:

ﻣﺎ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﻛﻠﻪ ﻻ ﻳﺘﺮﻙ ﺑﻌﻀﻪ

Sesuatu yang tidak dapat ditemukan keseluruhannya, maka tidak boleh tinggalkan sebagiannya .

Kaidah ke-34

ﺍﻟﻤﻴﺴﻮﺭ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﺑﺎﻟﻤﻌﺴﻮﺭ

Sesuatu yang mudah tidak boleh digugurkan dengan sesuatu yang sulit .

Contoh kaidah:

Seorang yang terpotong bagian tubuhnya, maka tetap wajib baginya membasuh anggota badan yang tersisah ketika bersuci.

Seseorang yang mampu menutup sebagian auratnya, maka ia wajib menutup aurat berdasarkan kemampuannya tersebut.

Orang yang mampu membaca sebagian ayat dari surat Al-Fatihah, maka ia wajib membaca sebagian yang ia ketahui tersebut.

Orang yang memiliki harta satu nisab, namun setengah darinya berada ditempat jauh (ghaib) maka harus dikeluarkan untuk zakat adalah harta yang berada ditangannya.

Nabi SAW. bersabda :

ﻭﻣﺎ ﺍﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﻪ ﻓﺄﺗﻮﺍ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﺍﺳﺘﻄﻌﺘﻢ . ﺭﻭﺍﻩ ﺷﻴﺨﺎﻥ

:Artinya

“Sesuatu yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian.” (HR. Bukhari Muslim)

Kaidah ke-35

ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﻓﻌﻠﻪ ﺣﺮﻡ ﻃﻠﺒﻪ

Sesuatu yang haram untuk dikerjakan maka haram pula .mencarinya

Contoh kaidah:

Mengambil riba atau upah perbuatan jahat.

Mengambil upah dari tukang ramal risywah (suapan). Begitu pula dengan upah orang-orang yang meratapi kematian orang lain.

Kaidah ke-36

ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﺧﺬﻩ ﺣﺮﻡ ﺍﻋﻄﺎﺅﻩ

Sesuatu yang haram diambil,maka haram pula .memberikannya

Contoh kaidah :

Memberikan riba atau upah perbuatan jahat kepada orang lain.

Memberikan upah hasil meramal dan risywah kepada orang lain. Termasuk juga upah meratapi kematian orang lain.

Kaidah ke-37

ﺍﻟﺨﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﻌﺪﻱ ﺍﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ

kebaikan yang memiliki dampak banyak lebih utama daripada yang manfaatnya sedikit (terbatas ‏) .

Contoh kaidah:

Mengajarkan ilmu lebih utama daripada shalat sunah.

Orang yang menjalankan fardhu kifayah lebih istimewa karena telah menggugurkan dosa umat daripada orang yang melakukan fardhu ‘ain.

Kaidah ke-38

ﺍﻟﺮﺿﻰ ﺑﺎﻟﺸﻲﺀ ﺭﺿﻰ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ

Rela akan sesuatu berarti rela dengan konsekuensinya .

Contoh kaidah:

Menerima suami istri dengan kekurangan yang dimiliki salah satu dari keduanya. Maka tidak boleh mengembalikan kepada walinya.

Seseorang memita tangannya di potong dan berakibat kepada rusaknya anggota tubuh yang lain, maka orang tersebut tidak boleh menuntut kepada pemotong tangan.

Memakai wangi-wangian sebelum melaksanankan ihram, teapi wanginya bertahan sampai waktu ihram maka tidak dikenahi fidyah.

Kaidah yang memiliki makna sama dengan kaidah di atas yaitu :

ﺍﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻣﺄﺫﻭﻥ ﻻ ﺍﺛﺮ ﻟﻪ

Hal-hal yang timbul dari sesuatu yang telah mendapat ijin tidak memiliki dampak apapun .

Kaidah ke-39

ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻳﺪﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻭﺟﻮﺩﺍ ﻭﻋﺪﻣﺎ

Hukum itu berputar beserta ‘illatnya, baik dari sisi wujudnya maupun ketiadaannya’illatnya .

Contoh kaidah :

Alasan diharamkannya arak (khamr) adalah karena memabukkan. Jika kemudian terdeteksi bahwa arak tidak lagi memabukkan seperti khamr yang telah berubah menjadi cuka maka halal.

Memasuki rumah orang lain atau memakai pakaiannya tanpa adanya ijin adalah haram hukumnya. Namun ketika namun ketika diketahui bahwa pemiliknya merelakan, maka tidak ada masalah didalamnya (boleh).

Alasan diharamkannya minum racun karena adanya unsur merusakkan. Andaikata unsure yang merusakkan itu hilang, maka hukumnya menjadi boleh.

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻛﻞ ﻣﺸﻜﺮ ﺧﻤﺮ ﻭﻛﻞ ﺧﻤﺮ ﺣﺮﺍﻡ

Nabi SAW. bersabda :

Setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr hukumnya haram.

Kaidah ke-40

ﺍﻻﺻﻞ ﻓﻰ ﺍﻵ ﺷﻴﺎﺀ ﺍﻻﺀﺑﺎﺣﺔ

Hukum ashal (pada dasarnya) segala sesuatu itu .diperbolehkan

Contoh kaidah :

Dua sahabat bernama Lukman dan Rahmat Taufiq jalan-jalan ke Jakarta. Setelah lama muter-muter sambil menikmati indahnya ibu kota, perut kedua bocah ndeso tersebut protes sambil berbunyi nyaring alias kelaparan. Akhirnya setelah melihat isi dompet masing-masing keduanya memutuskan untuk mampir makan di restourant yang lumayan mewah tapi kemudian keduanya ragu apakah daging pesenannya itu halal atau haram. Dengan mempertimbangkan makna kaidah diatas, maka daging itu boleh dimakan.

Tiba-tiba ada seekor merpati yang masuk ke dalam sangkar burung milik Koci. ketika pemilik sangkar (Koci) melihat merpati tersebut dia merasa tertarik dan ingin memilikinya, namun Koci masih ragu apakah dia boleh memeliharanya atau tidak. Maka hukumnya burung merpati tersebut boleh atau bebas untuk dimiliki.

Ketika ragu akan besar kecilnya kadar emas yang digunakan untuk menambal suatu benda maka hukum benda tersebut boleh untuk digunakan.

Memakan daging Jerapah diperbolehkan, sebagaimana al-Syubki berkata sesungguhnya memakan daging Jerapah hukumnya mubah.

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻣﺎ ﺍﺣﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﻼﻝ ﻭﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﻣﺎ ﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﻣﻤﺎ ﻋﻔﻮ

Nabi SAW. bersabda :

” Sesuatu yang dihalalkan Allah adalah halal dan sesuatu yang diharamkan Allah adalah haram. Sedangkan hal-hal yang tidak dijelaskan Allah merupakan pengampunan dari-Nya.”

﴿ ﻭﺍﻟﻠﻪ ﺍﻋﻠﻢ 

Ushul fiqh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian fiqih atau ilmu fiqih sangat berkaitan dengan syara’ karena fiqh itu pada hakikatnya adalah jabaran praktis dari syariah. Karenanya, sebelumnya memberikan penjelasan tentang arti fiqh, terlebih dahulu perlu dijelaskan arti dan hakikat syari’ah.

Fiqh adalah ilmu tentang hukum Allah yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat mamaliyah furu’iyah, pengetahuan tentang hukum Allah itu berdasarkan dalil tafsili, dan fiqh itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan ustidlal seorang mujtahid/fiqh.

Pada waktu Nabi Muhamad Saw masih hidup, segala peroalan hukum yang timbul langsung dinyatakan kepada beliau. Beliau memberikan jawaban hukum dengan menyebutkan ayat-ayat Al-Qur’an. Dalam keadaan tertentu yang tidak ditemukan jawabannya dalam Al-Qur’an, beliau memberikan jawaban melalui penetapan beliau yang disebut Hadits atau sunnah.

Kemudian para ulama’ mustahid merasa perlu menetapkan dan menyusun kaidah atau aturan permainan yang dijadikan pedoman dalam merumuskan hukum dari sumber-sumbernya dengan memperhatikan azaz dan kaidah yang ditetapkan ahli bahasa yang memahami dan menggunakan bahasa Arab secara baik. Disamping itu, jika memperhatikan jiwa syari’ah dan tujuan Allah yang menetapkan mukallaf dalam tanggung jawab hukum. Kaidah-kaidah dalam memahami hukum Allah dari sumber itulah yang disebut ushul fiqh.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Pengertian Ushul Fiqh

Kata “Ushul Fiqh” adalah kata ganda yang terdiri dari kata “ushul” dan kata “fiqh”. Kata “fiqh” secara etimologi berarti “paham yang mendalam”.

Arti fiqh dari segi istilah hukum sebenarnya tidak jauh berbeda dari artian etimologi berarti “paham yang mendalam”.

Arti fiqh dari segi istilah hukum sebenarnya tidak jauh berbeda dari artian etimologi sebagaimana disebutkan di atas yaitu: “Ilmu tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat analiah yang digali dan dirumuskan dari dalil-dalil tafsili”.

Dari arti fiqh secara istilah tersebut dapat dipahami dua bahasan pokok dari ilmu fiqh, yaitu bahasan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat ‘amali dan kedua tentang dalil-dalil tafsili.

Kata “ushul” yang merupakan jamak dari kata “ashal” secara etimologi berarti “sesuatu yang menjadi dasar bagi yang lainnya.” Arti etimologi ini tidak jauh dari maksud definitif dari kata shal tersebut karena ilmu ushul fiqh itu adalah suatu ilmu yang kepadanya didasarkan “fiqh”. Dengan demikian “ushul fiqh” secara istilah teknik hukum berarti: “Ilmu tentang kaidah-kaidah yang membawa kepada usaha merumuskan hukum syara’ dari dalilnya yang terinci’, atau dalam artian sederhana adalah: “Kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum-hukum dari dalil-dalilnya”.

Umpamanya dalam kitab-kitab fiqh ditemukan ungkapan, “Mengerjakan shalat itu hukumnya wajib”. Wajibnya melakukan shalat itu disebut “hukum syara’”. Tidak pernah tersebut dalam al-Qur’an maupun hadits bahwa shalat itu hukumnya wajib. Yang tersebut dalam al-Qur’an hanyalah perintah mengerjakan shalat yang berbunyi:

Kerjakanlah shalat

Ayat al-Qur’an yang mengandung perintah mengerjakan shalat itu disebut “dalil syara’”.

Yang disebut “dalil syara’” itu ada aturannya dalam bentuk kaidah, umpamanya: “Setiap perintah itu menunjukkan wajib”. Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan cara-cara mengeluarkan hukum dari dalil-dalil syara’ tersebut, itulah yang disebut “Ilmu Ushul Fiqh”.

Ushul fiqh adalah pedoman atau aturan-aturan yang membatasi dan menjelaskan cara-cara yang harus diikuti seseorang fakih dalam usahanya menggali dan mengeluarkan hukum syara’ dari dalilnya; sedangkan fiqh ialah hukum-hukum syara’ yang telah digali dan dirumuskan dari dalil-dalil menurut aturan yang sudah ditentukan itu. [1]

Menurut Prof. Dr. TM. Hasbi Ash Shiddieqy, telah mengemukakan definisi Ushul Fiqh yang lengkap, yaitu:

“Ushul fiqh ialah kaidah-kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari dalil-dalilnya. Dan dalil-dalil hukum (kaidah-kaidah yang menetapkan dalil-dalil hukum).

[2]

Ushul fiqh ialah dasar yang dipakai oleh pikiran manusia untuk membentuk hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Perkataan dasar yang dipergunakan dalam perumusan ini bukanlah dasar dalam pengertian benda (seperti dasar kain untuk baju misalnya). Akan tetapi dasar ialah bahan-bahan yang dipergunakan oleh pikiran manusia untuk membuat hukum fiqih, yang menjadi dasarnya, ialah :

– Al-Qur’an

– Sunnah Nabi Besar Muhamad Saw (Hadits)

– Ra’yu atau akal seperti qiyas dan ijma’. [3]

B. Tujuan dan Manfaat Ushul Fiqh

Tujuan yang hendak dicapai dari ilmu ushul fiqh ialah untuk dapat menerapkan kaidah-kaidah terhadap dalil-dall syara’ yan terperinci agar sampai kepada hukum-hukum syara’ yang bersifat amali, yang ditunjuk oleh dalil-dalilitu. Dengan kaidah-kaidah ushul serta bahasannya itu dapat dipahami nash-nash syara’ dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. [4]

Dalam hal ini ada dua maksud mengetahui ushul fiqh itu antara lain:

Pertama, bila kita sudah mengetahui metode ushul fiqh yang dirumuskan ulama terdahlu, maka bila suatu ketika menghadapi masalah baru yang tidak mungkin ditemukan hukumnya dalam kitab-kitab fiqh terdahlu, maka kita akan dapat mencari jawaba hukum terhadap masalah bau itu denga cara menerapkan kaidah-kaidah hasil rumusan ulama terdahlu itu.

Kedua, bila kita menghadapi masalah hukum fiqh yang terurai dalam kitab-kitab fiqh, tetapi mengalami kesukaran dalam penerapannya karena sudah begitu jauhnya perubahan yang terjadi, dan kita ingin mengkaji ulang rumusan fuqaha lama itu atau ingin merumuskan hukum angsesuaidengan kemaslahatan dan tuntutan kondisi yang menghendakinya. [5]

C. Aturan-aturan Ushul fiqh

a. aliran Jumhur Ulama Ushul Fiqh

aliran ini dikenal juga dengan aliran ayafi’iyah atau aliran Mutakallimin. Disebut aliran Syafi’iyah karena orang paling pertama mewujudkan cara penulisan Usul seperti ini adalah Imam Syafi’i, dan dikenal sebagai aliran Mutakallimin karena para pakar di bidang ini setelah Imam Syafi’i adalah kalangan Mutakallimin (para ahli lmu kalam), misalnya Imam al-Qadli Abdul Jabbar, dan al-Imam al-Ghazali.

Dalam perkembangannya metode penyusunan Ushul Fiqh aliran ini diikuti oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah. Oleh karena itu, metode ini juga dikenal dengan metode Jumhur ulama Ushul Fiqh. Buku-buku setandar dalam aliran ini yang disusun ketika itu adalah kitab al-Amd oleh Qadi Abdul abbar al-Mu’tazili (w. 415H), kitab al Mu’amad fi Ushul al-Fiqh oleh Abu Husein Al-Bashri al-m’tazili (w. 436 H).

b. Aliran Fuqaha atau Alira Hanafiyah

Aliran fuqaha, adalah aliran yang dikembangkan oleh kalangan ulama hanafiyah. Disebut aliran fuqaha (ahli-ahli fikih) karena dalam sistem penulisannya banyak diwarnai oleh contoh-contoh fikih. Dalam merumuskan kaidah Ushul Fiqh mereka berpedoman kepada pendapat-pendapat fikih Abu Hanifah dan pendapat-pendapat para muridnya serta melengkapinya dengan contoh-contoh.

Kitab-kitab standar yang disusun dalam aliran ini adalah periode ini adalah antara lain kitab Ta’sis al-Nazhar oleh Abu Zaid Al-Dabbusi (w.430 H), kitab Ushul al-Bazdawi oleh Ali Ibn Muhammad al-Bazdawi (w. 483 H).

c. Aliran yang mnggabngkan antara Dua Aliran diatas

Dalam perkembangan selanjutnya, seperti disebutkan oleh Muhammad Abu Zahrah, muncul aliran ketiga yang dalam penulisan ushul Fiqh menggabungkan antara dua aliran tersebut. Mislanya buku Badi’al-Nizam karya Ahamd bin ‘Ali al-Sa’ati (w. 694 H) ahli Ushul Fiqh al-Bazdawi oleh Ali Ibn Muhammad al-Bazdawi dari aliran Hanafiyah dan al-Ihkam fi ushul al-Ahkam oleh al-Amidi (w. 631 H) dari aliran Syafi’iyah buku Jam’u al-Jawami’ oleh Ibnu al-Sibki (w. 771 H), ahli ushul fiqh dari kalangan Syafi’iyah, dan buku al-Tahrir oleh al-Kamal Ibnu al-Humam (w. 861 H) ahli Usuhul Fiqh dari kalangan Hanafiyah. [6]

D. Pokok Pembahasan Ushul Fiqh

Bertitik tolak dari definisi ushul fiqh yang disebutkan di atas maka bahasan pokok ushul fiqh itu adalah tentang :

1. Dalil-dalil atau sumber hukum syara;

2. Hukum-hukum syara’ yang terkandung dalam dalil itu

3. Kaidah-kaidah tentang ushaa dan cara mengeluarkan hukum syara’ dari dalil atau sumber yang mengandungnya

Dalam membicarakan sumber hukum dibicarakan pula kemungkinan terjadinya benturan antara dalil-dalil dan cara menyelesaikannya. Dibahas pula tentang orang-orang yang berhak dan berwenang menggunakan kaidah atau metode dalam tentang orang-orang yang berhak dan berwenang menggunakan kaidah atau metode dalam melahirkan hukum syara’ tersebut. Hal ini memunculkan pembahasan tentang ijtihad dan mujtahid. [7]

E. Perkembangan Ushul Fiqh

Ushul Fiqh itu adalah ketentuan atau kaidah yang harus diikuti mujtahid pad awaktu menghasilkan fiqhnya. Namun dalam perumusannya ushul fiqh datang belakang para sahabat dalam melakukan ijtihad mengikuti suatu pedoman tertentu meskipun meskipun tidak dirumuskan secara jelas.

Usha istinbath hukum yang dilakukan Ibrahim al-Nakha’i dan ulama Irak lainnya mengarah kepada mengeluarkan ‘illat hukum dari nash dan menerapkannya terhadap peristiwa yang sama yang baru bermunculan kemudian hari.

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa metode yang digunkan dalam merumuskan hukum syara’ semakin memperlihatkan bentuknya. Perbendaan metode yang digunakan menyebabkan timbulnya perbedaan aliran dalam fiwh. Abu Hanifah dalam usaha merumuskan fiwhnya menggunakan metode tersendiri. Ia menerapkan al-Qur’an sebagai sumber pokok, kemudian hadist nabi, berikutnya fatwasahabat. Abu Hanifah tidak mengambil pendapat ulama Tabi’in sebagai dalil dengan pertimbangan bahwa ulama tabi’in itu berada dalam satu rangking dengannya. Metodenya dalam menggunakan qiyas dan istihsan terlihat nyata sekali. Imam Malik menempuh metode ushuli yang lebih jelas menggunakan tradisi yang hidup di kalangan penduduk Madinah.

Dalam penggunaan qiyas, ia memberikan persyaratan yang begitu berat. Tetapi di balik itu Imam Malik menggunakan maslahat mursalah sedangkan metode yang dirumuskan Imam Syafi’i itulah yang disebut ushul fiqh.

Dengan mencoba mengembangkan ushul fiqh syafi’i dengan cara antara lain, menyerahkan, memperinci, yang bersifat garis besar. [8]

[1] Amir Syaifuddin, Ushul Fiqh Jilid I (Ciputat: 1997), h. 41

[2] Nazar Bkary, Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: 1996)h. 16-17

[3] Syafi’i Karim, Fiqh Ushuk Fiqh, (Jakarta: 1995), h. 20

[4] Amir Syarifudin, op.cit., h. 41

[5] Syafi’i Karim, op.cit., h. 53

[6] Satria Efendi, M. Zein, MA, Ushul Fiqh, (Jakarta: 2005), h. 23-26

[7] Amir Syarifudin, op.cit., h. 41

[8] Ibid, h. 36

1. Pengertian Usul Fiqh

Usul Fiqh adalah tarkib idhafi (kalimat majemuk) yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu. Dintinjau dari segi etymologi fiqh bermakna pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan (Lusi Ma’luf: Munjid). Sebagaimana firman Allah surat An Nisa’ ayat 78:

Artinya: “Maka mengapa orang-orang itu (munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun.

Juga sabda Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Barang siapa dikehendaki Allah sebagai orang yang baik, pasti Allah akan memahamkannya dalam urusan agama.

Sedamgkan pengertian fiqh menurut terminologi para fuqaha’ (ahli fiqh) adalah tidak jauh dari pengertian fiqh menurut etymologi. Hanya saja pengertian fiqh menurut termilnologi lebih khusus dari etymologi. Figh menurut terminologi adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (detail).(Abu Zahrah: Usul Fiqh).

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pembahasan ilmu fiqh meliputi dua hal:

1. Pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ meneganai perbuatan manusia yang praktis. Oleh karena itu ia tidak membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan I’tiqad (keyakinan.

2. Pengetahuan tentang dalil-dalil yang terinci pada setiap permasalahan. Misalnya bila dikatakan bahwa memakan harta benda orang lain secara tidak sah itu adalah haram, maka disebutkan pula dalilnya dari AL Qur’an yang berbunyi:

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu denga yang lain secara bathil. (2:188).

Dari sini dapat diketahui, bahwa pembahasan ilmu fiqh adalah hukum yang terinci pada setiap perbuatan manusia sama ada halal. Haram, makruh atau wajib beserta dalilnya masing-masing.

Adapun pengertian “ashl” (jamaknya ushul) menurut ethimologi adalah dasar (fundamen) yang diatasnya dibangun sesuatu (Luis Ma’luf: Kamus Munjid). Pengertian tersebut tidak jauh dari pengertian ushul secara terminologi yaitu dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu fiqh.

Untuk itu Ali Hasaballah dalam buku Ushul Al Tasri’ Al Islami mendefinisikan Ushul Fiqh adalah:

Artinya: Kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum-hukum syari’ah yang berkaitan dengan perbuatan amaliah (mukallaf) dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain kaidah-kaidah yang dijadikan metode untuk menggali hukum fiqh.

Sebagai contoh. Ushul fiqh menetapkan bahwa perintah (amar) itu menunjukkan wajib dan larangan (nahi) menunjukkan hukum haram.

Jika seorang ahli fiqh akan menetapkan hukumnya shalat, apakah wajib atau tidak maka ia akan mengemukakan firman Allah SWT di dalam surat Rum 31, Mujadalah 13 dan Al Muzammil 20 yang berbunyi :

Artinya: Dirikan Shalat

Perintah untuk menjauhi berarti larangan untuk mendekatinya, dan tidak ada bentuk larangan yang lebih kongkrit dari larangan tersebut.

Dari contoh diatas jelaslah perbedaan antara fiqh dan ushul fiqh, bahwa ushul fiqh merupakan metode (cara) yang harus ditempuh ahli fiqh di dalam menetapkan hukum-hukum syara’ bedasarkan dalil syara’, serta mengklasifikasikan dalil-dali tersebut bedasrkan kualitasnya. Dalil Al Qur’an harus didahulukan dari pada qiyas serta dalil-dalil yang tidak berdasr kepada Al Qur’an dan Sunnah. Sedangkan Fiqh adalah hasil hukum-hukum syar’i bedasarkan methode-methode tersebut.

2. Hubungan Ushul Fiqh dengan Fiqh dan fungsi Ushul Fiqh.

Hubungan ilmu Ushul Fiqh dengan Fiqh adalah seperti hubungan ilmu mathiq (logika) dengan filsafat, bahwa mantiq merupakan kaedah berfikir yang memelihara akal agar tidak ada kerancuan dalam berfikir. Juga seperti hubungan antara ilmu nahwu dalam bahasa arab, dimana ilmu nahwu merupakan gramatikal yang menghindarkan kesalahan seseorang di dalam menulis dan mengucapkan bahasa arab. Demikian juga Ushul Fiqh adalah merupakan kaidah yang memelihara fuqaha’ agar tidak terjadi kesalahan di dalam mengistimbatkan (menggali) hukum.

Disamping itu fungsi Ushul Fiqh itu sendiri adalah untuk membedakan istimbath yang benar atau salah yang dilakukan oleh fuqaha’.

3. Objek Pembahasan Ushul Fiqh

Objek Ushul Fiqh berbeda dengan Fiqh. Objek fiqh adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia beserta dalil-dalilnya yang terinci. Manakala objek ushul fiqh mengenai metdologi penetapan hukum-hukum tersebut. Kedua-dua disiplin ilmu tersebut sama –sama membahas dalil-dalil syara’ akan tetapi tinjauannya berbeda. Fiqh membahas dalil-dalil tersebut untuk menetapkan hukum-hukum cabang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Sedangkan ushul fiqh meninjau dari segi penetapan hukum, klasifikasi argumentasi serta siatuasi dan kondisi yang melatar belakangi dalil-dali tersebut.

Jadi objek pembahasan ushul fiqh bermuara pada hukum syara’ ditinjau dari segi hakikatnya, kriteria, dan macam-macamnya. Hakim (Allah) dari segi dalil-dali yang menetapkan hukum, mahkum ‘alaih (orang yang dibebani hukum) dan cara untuk menggali hukum yakni dengan berijtihad.

Ada beberapa peristilahan mendasar yang perlu di ketahui dalam ilmu ushul fiqh ini:

1. Hukum Syar’i

Di dalam bahasa arab arti lafaz al hukm adalah menetapkan sesuatu di atas sesuatu (….) atau dengan kata lain memberi nilai terhadap sesuatu. (Alyasa’ Abubakar: Ushul Fiqh I). Seperti ketika kita melihat sebuah buku lalu kita mengatakan “buku itu tebal” maka berarti kita telah memberi hukum (menetapkan atau memberi nilai) tebal kepada buku tersebut.

Ada beberapa definisi secara istilah yang dikemukakan oleh para ulama tentang hukum. Menurut Ali Hasaballah, Al Hukm adalah:

Artinya: Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang berisi perintah, keizinan (melakukan atau meninggalkan sesuatu) ataupun perkondisian tertentu.

Dari definisi diatas ada empat unsur yang terkandung dalam pengertian hukum:

1. Firman Allah : Yaitu yang berwenang membuat hukum adalah Allah. Secara otomatis bersumberkan kepada Al Qur’an, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Perbuatan Mukallaf, adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (baliqh) meliputi seluruh gerak gerinya, pembicaraan ataupun niat.

3. Berisi Perintah (larangan) dan keizinan memilih. Iqtidha’ dalam definisi diatas bermakna perintah untuk mengerjakan atau meninggalkan pekerjaan. Begitu juga berlaku mutlak atau hanya sebatas anjuran. Dari sini lahirlah apa yang kita kenal pekerjaan wajib, mandub (sunat), haram, makruh. Manakala takhyir bermakna adanya keizinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Dengan kata lain kedua pekerjaan tersebut sama saja dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dalam bahasa arab dikenal dengan mubah sedangkan keizinannya dinamakan ibahah. Unsur ketiga ini nantinya dikenal dengan hukum taklifi.

4. Berisi perkondisian sesuatu. Yaitu kondisi hukum terhadap sesuatu itu sangat tergantung oleh sebab, syarat atau mani’ (larangan). Artinya ada satu kondisi yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan dilakukan oleh seseorang. Unsur ketiga ini nantinya dikenal dengan hukum wadh’i.

2. Hakim (Pembuat Hukum)

Pengertian hukum menurut ulama ushul adalah Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, ini mengisyaratkan bahwa al-Hakim adalah Allah. Para ulama telah sepakat bahkan seluruh umat Islam bahwa al Hakim adalah Allah SWT dan tidak ada syari’at (undang-undang) yang sah melainkan dari Allah. Al Qur’an telah mengisyaratkan hal ini dengan firman Allah:

Artinya: Hak menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah (al An’am: 57).

3. Mahkum Fih (objek hukum)

Mahkum fih sering juga disebut mahkum bih ialah: objek hukum syara’ atau perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Objek hukum yang menjadi pembahasan ulama ushul hanyalah terbatas pada perbuatan orang-orang mukallaf. Ia tidak membahas hukum wadh’i (perkondisian ) yang berasal bukan dari perbuatan manusia. Seperti bergesernya matahari dari cakrawala dan datangnya awal bulan. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa mahkum fih: Perbuatan orang mukallaf yang menjadi objek hukum syara’, baik berupa perintah, larangan maupun kebolehan.

4. Mahkum alaih (Subjek Hukum)

Mahkum alaih adalah subjek hukum yaitu mukallaf yang melakukan perbuatan-perbuatan taklif. Jika mahkum fih berbicara mengenai perbuatan mukallaf maka mahkum alaih berbicara mengenai orangnya, karena dialah orang yang perbuatannya dihukumi untuk diterima atau ditolak.

4. Sejarah Pertumbuhan Ilmu Ushul Fiqh.

Ilmu ushul fiqh tumbuh bersama-sama dengan ilmu fiqh, meskipun ilmu fiqh lebih duluan dibukukan lebih dahulu daripada ilmu ushul fiqh. Karena dengan tumbuhnya ilmu Fiqh, tentu adanya metode yang dipakai untuk menggali ilmu tersebut. Dan metode ini tidak lain adalah ushul fiqh.

Pada masa rasul penggalian hukum langsung dilakukan oleh Rasul, yang mana Allah langsung memutuskan perkara-perkara yang timbul melalui wahyu. Penggalian hukum fiqh baru mulai setelah wafatnya Rasulullah SAW disaat timbulnya berbagai masalah yang tidak pernah terjadi pada masa Rasul. Para sahabat yang tergolong fuqaha seperti Ibnu Mas’ud, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab melakukan ijtihad untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tentunya di dalam berijtihad ini mereka mempunyai metode, dasar dan batasan dalam mengambil satu keputusan. Seperti Keputusan umar bin khattab tidak memebrikan hak zakat kepada mu’allaf. Ali bin abi Thalib menambah had (hukuman campuk) bagi yang meminum khamar dari 40 kali pada masa rasullah menjadi 80 kali. Dari perbuatan sahabat tersebut menunjukkan bahwa ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan hukum. Ini menunjukkan ijtihad para sahabat itu mempunyai kaedah yang sekarang dikenal dengan ushul, walaupun pada waktu itu ilmu ini belum dikenal.

Pada masa tabi’in penggalian hukum syarak semakin luas seiring dengan makin banyaknya permasalahan yang timbul. Karena banyaknya masalah yang timbul dan penyelesaian yang ditempuh para ulama sangan berfariasi, Ali Hasaballah mengambarkan kedahsyatan yang berlaku saat itu adalah “ pada satu daerah, ada satu perbuatan yang ditetapkan haram melakukannya, akan tetapi pada daerah lain dibolehkan”. Hal seperti menimbulkan kecauan yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat muslim. Dikarenakan tidak adanya parameter tertentu dalam mengistimbathkan hukum. Para ulama mengisthimbatkan hukum atas parameter masing-masing.

Akhirnya pada priode berikutnya, tepatnya pada masa imam-imam mujtahid, metode penetapan hukum ini semakin banyak dan mereka membuat kaidah-kaidah dan petunjuk tertentu dalam berijtihad. Seperti Imam Abu Hanifah membatasi dasar-dasar ijtihadnya dengan menggunakan al Qur’an, hadist dan fatwa-fatwa sahabat yang telah disepakati. Sedang fatwa yang diperselisihkan, dia bebas memilihnya. Manakala Imam Malik menjadikan amal ahlul madinah sebagai landasan hukum. Kedua imam ini telah menggariskan cara dan metode mereka dalam mengistimbathkan hukum tapi mereka belum menyebutnya dengan usul fiqh.

Akhirnya sampailah peran Imam Syafi’i, yang bermaksud mengkodifikasikan (membukukan) ilmu ushul fiqh. Mulailah ia menyusun metode-metode penggalian hukum syara’, sumber-sumber fiqh dan petunjuk-petunjuk ilmu fiqh. Kitab ushul fiqh pertama sekali dikeluarkan adalah “al Risalah”. Inilah kitab pertama yang khusus berbicara tentang ushul fiqh dengan membahas berbagai metode istimbath hukum.

Dan dikemudian hari pengikut mazhab membuat metode ushul masing-masing mengikut imam Mazhabnya sendiri. Setiap kaedah selalu lahir/timbul lebih akhir dari pada materi.

Kaidah-kaidah ilmu Ushul digunakan untuk mengetahui keinginan atau maksud dari sebuah redaksi yang bagi orang awam sedikit membingungkan. Misalnya sebuah kata perintah (amr) atau larangan (Nahyu), akan bisa diterjemahkan maknanya apabila ada kata yang mendukung kata yang lainnya atau kata itu akan berubah arti dari arti sebenarnya jika dikaitkan keadaan subjek dan objek yang dibicarakan. Sebagai contoh, perintah (amar), yang artinya : Tuntunan melakukan pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya). Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah dan yang lebih rendah kedudukannya adalah manusia (mukallaf). Jadi Amr ialah perintah Allah Swt yang harus dilakukan oleh ummat manusia yang mukallaf. Misalnya : wa aqiimush shalata …(QS. Al baqarah : 43). Dan dirikanlah shalat !!

Amar itu mempunyai ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar pengambilan atau penetapan hukum. Ketentuan-ketentuan itu kemudian kita kenal dengan istilah kaidah. Amar mempunyai beberapa kaidah:

1. Kaidah pertama : Al ashlu fil amar lil wujub. Artinya : pada dasarnya amr itu menunjukkan wajib. Setiap amr atau perintah itu menunjukkan hukum wajib , kecuali ada petunjuk yang menunjukkan arti selain wajib.

2. Amr menunjukkan arti sunnah/ Nadb, seperti Firman Allah : Hendaklah kamu buat perjanjian (menebus diri ) dengan mereka (hamba sahaya ), jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka (QS. An Nur: 33)

3. Amr menunjukkan arti irsyad lil irsyad, atau petunjuk , seperti Firman Allah ; Apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai (hutang)untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya (QS. Al Baqarah : 282)

4. Amr menunjukkan arti ibahah , mubah seperti firman Allah : Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam yaitu fajar (QS. Al Baqarah: 187)

5. Amr menunjukkan arti tahdid ( ancaman )

6. Amr menunjuk pada arti ikram ( memuliakan ).

7. Amr menunjukkan pada arti taskhir ( penghinaan) , jadilah kamu kera yang hina (QS.Al Baqaarah: 65)

8. Amr menunjukkan pada ta’jiz (melemahkan)

9. Amr menunjukkan pada arti taswiyah ( mempersamakan )

10. Amr menunjukkan pada arti doa , atau permohonan seperti Firman Allah :Ya Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan kebaikan di akhirat serta peliharalah kami dari siksa neraka (QS. Al Baqarah 201)

Terakhir ada amr yang menunjukkan kepada arti iltimas, yaitu ajakan seperti kata-kata kepada kawan-kawan sebaya kerjakalah ~ misal : tolong ambilkan baju itu, datang dong kepesta ulang tahunku ….dll.

Kembali kepada persoalan diskusi kita mengenai shalawat kepada Nabi, yang berarti memohon doa keselamatan, kesejahteraan dan rahmat untuk junjungan Nabi Muhammad Saw. Seperti Firman Allah : Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai orang-orang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya (QS. Al Ahzab: 56)

Setelah kita mengetahui kaidah ushul fiqh diatas, bahwa setiap kata perintah belum tentu menentukan sebuah hukum wajib, bisa jadi kata perintah itu berarti memohon, mengajak, petunjuk, anjuran, mengharapkan, dll

Mari kita kaji surat Al Ahzab: 56, tentang shalawat kepada Nabi. Pada ayat tersebut terdapat kalimat bahwa Allah bershalawat kepada Nabi. Kemudian para malaikat, dan selanjutnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin untuk bershalawat kepada Nabi. Arti shalawat adalah doa , memberi berkah, dan ibadat.

Shalawat Allah kepada Muhammad, berarti Allah memberi berkah, penghargaan, dan menempatkan Rasulullah yang mulia disisi-Nya. Kemudian shalawat Malaikat kepada Muhammad : Adalah memberi salam penghormatan atas diangkatnya kemuliaan dan kerasulan Muhammad, sebagaimana penghormatan malaikat kepada Nabi Adam as.

Dikarenakan Allah selalu memberikan shalawat (keberkatan, kemuliaan, (kebesaran), maka ummat Muhammad hanya mengharapkan agar shalawat Allah itu tetap langgeng untuk beliau dan keluarganya, walaupun shalawat orang-orang mukmin tiada artinya bagi Muhammad karena beliau telah medapatkan curahan rahmat dan keberkatan itu langsung dari Allah selamanya. Sesungguhnya Allah bershalawat (memberi keselamatan, keberkatan, penghargaan, kebahagiaan) kepada Muhammad dan keluarganya…(QS. Al Ahzab 56)

Perhatikan kata shalawat Allah kepada Muhammad pada ayat tersebut diatas, bagaimana menurut anda kalau kata shalawat diartikan berdoa, Apakah Allah akan berdoa untuk Muhammad ?? kepada siapa ??

Berkata Al Hulaimi dalam Asy syu’ab tegasnya, pengertian shallu alaihi ~ bershalawat-lah kepadanya, ialah : ud’u rabbakum bish shalati alaihi.. mohonlah kamu kepada Tuhanmu supaya melimpahkan shalawat kepadanya .

Penghormatan anda kepada presiden bukan berarti kehormatan presiden itu akan bertambah atau berkurang kalau anda tidak menghormatinya, karena kedudukan presiden itu adalah tempat yang paling terhormat di suatu negara. Sebagai rakyat seharusnyalah kita mengormati dan menghargai presiden sebagaimana Allah telah memuliakan orang yang diangkat derajatnya sebagai presiden. Sebab orang tersebut tidak akan menjadi presiden tanpa pertolongan dan kasih sayang-Nya. Untuk itu hargailah dan bersyukurlah kita telah memiliki presiden.

Logika anda yang menyebutkan bahwa mana mungkin bahwa seorang rakyat yang menderita memerintahkan presiden untuk menaikkan pangkat dan gajinya sang panglima sementara diri kita yang menderita masih kekurangan.

Setelah anda membaca uraian saya mengenai kaidah ushul, mari kita coba membandingkan makna kata perintah yang terdapat dalam Alqur’an, yang apabila membaca ayat tersebut tidak memahami kaidahnya maka artinya akan rancu. Misalnya kata perintah yang berbunyi :

“Allahumma dammir man ada aka wa ada ad dien, Ya Allah hancurkan orang yang mengganggu Engkau dan yang mengganggu agamamu.

Allahumma shayyiba naafi’a , Ya Allah turunkanlah hujan yang berguna (QS. Al Adzkar:81)

Rabbana aatina fid dunya hasanah wafil akhirati hasanah waqina adzabannar (QS. Al Baqarah: 201)~ Ya Allah datangkan kepada kami kebaikan di dunia , dan kebaikan di akhirat

Seperti apa yang telah diurai diatas, bahwa kata perintah atau Amr secara umum merupakan tuntutan melakukan suatu pekerjaan dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah (kedudukannya)

Akan tetapi kalau anda perhatikan bentuk yang di gunakan redaksi ayat dan hadist diatas menggunakan kata perintah, seperti kata dammir (hancurkan), shayyiba (turunkan hujan), atina fiddunya hasanah (datangkan kepada kami kebaikan )……

Kalau melihat kaidah ushul secara umum dalam kasus diatas, seharusnya yang lebih tinggi memerintahkan yang rendah derajatnya. Akan tetapi ayat diatas telah mengguna-kan kata perintah dari bawah keatas (dari hamba kepada Tuhan). Apakah hal ini akan diartikan memerintah Allah ?? Tentu tidak. Akan tetapi amar disini berarti doa.

Kemudian bandingkan dengan kata shalawat yang juga artinya berdoa atau memberikan berkah. Apakah kita akan memberikan berkah kepada Rasulullah yang telah tercurahkan dari Allah swt ?? Apakah kita juga termasuk memerintahkan Allah untuk memberikan berkah kepada Rasulullah ?? Atau apakah Rasulullah butuh shalawat kita agar beliau mendapat Rahmat dari Allah. Padahal Rasulullah telah dijamin syurga oleh Allah. Apakah kita akan tetap menterjemahkan kata shalawat berarti doa untuk Nabi ??

Baiklah saya akan meneruskan pengertian shalawat dengan mengambil makna yang lain agar tampak jelas pengertian shalawat bahwa Rasulullah tidak membutuhkan rahmat ataupun doa ummatnya.

Bersabda Nabi :

Barang siapa bershalawat untukku sekali, niscaya Allah bershalawat untuknya sepuluh kali ( HR Muslim dari Abu Hurairah, Al Mirqah II :5 )

Bahwasanya bagi Allah Tuhan semesta alam ada beberapa malaikat yang diperintah berjalan dimuka bumi untuk memperhatikan keadaan hamba-Nya. Mereka menyampai-kan kepadaku ( sabda nabi) akan segala salam yang diucapkan oleh ummatku. (HR. Ahmad, An Nasaiy & Ad Damrimy Syarah Al Hishn, Al Mirqah II:6)

Barang siapa bershalawat untukku dipagi hari sepuluh kali dan dipetang hati sepuluh kali mendapatkan ia syafaatku pada hari kiyamat ( HR . At Thabrany Al Jami’)

Manusia yang paling utama terhadap diriku pada hari kiyamat, ialah manusia yang paling banyak bershalawat untukku ( HR At Thurmudzy )

Semakin terang bagi kita atas arti shalawat pada hadist diatas, bahwa Rasulullah tidak membutuhkan rahmat ataupun doa dari kita, akan tetapi justru Rasulullah yang akan memberikan pertolongan nanti dihari kiyamat apabila kita sering memberikan salam atau shalawat penghormatan kepada beliau. Dan Allah juga memberikan shalawat kepada orang yang bershalawat kepada Rasulullah.

Hadist yang mengatakan bahwa : Barang siapa yang bershalawat untukku sekali, niscaya Allah bershalawat untuknya sepuluh kali ( HR Muslim dari Abu Hurairah )

Hadist inilah yang menguatkan bahwa Allah bershalawat kepada siapa saja, bukan hanya kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Untuk lebih tegasnya kita perhatikan bacaan shalawat dalam tahiyyat shalat. at tahiyyatul mubarakatush shalawatu thoyyibatulillah, assalamu alaika ayyuhannabiyyu warahmatullahi wabarakaatuh, asssalamu’alaina wa’ala ibaadillahish shalihin. Terjemahan bebasnya: Salam hormat, keberkahan, shalawat yang terbaik untuk Allah, keselamatan atasmu wahai nabi serta rahmat dan keberkatan, juga salam hormat kepada para ahli ibadah yang shalih …..

Tahiyyat berarti penghormatan dan kita bershalawat kepada Allah yang berarti kita memuja Allah, kemudian menghormati Nabi dan yang terakhir menghormati orang-orang yang shalih ….itulah arti shalawat, dimana kata itu bisa berarti berbeda jika penempatan kata tersebut berbeda.

Seperti saya uraikan diatas tadi, kata perintah tidak harus berarti memerintah dari yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, akan tetapi kata perintah bisa berarti memohon, meminta pertolongan, anjuran, memberikan khabar (seperti iklan / promosi), menghina, meremehkan, penjelasan dll.

Demikian uraian dari saya, mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk memahaminya. Dan saya menyarankan dan menghimbau kepada saudaraku yang sedang ghirah belajar agama berhati-hatilah dengan doktrin agama yang terkadang tidak menempatkan makna yang sebenarnya, sehingga tidak menguraikan secara objektif sesuai kata aslinya. bukan diterjemahkan menurut keinginan nafsu golongannya. Sumber Kang ucup

Masail Fiqhiyyah

A. PENGERTIAN MASAIL FIQHIYYAH

Masail Fiqhiyah terurai dari kata mas’alah dalam bentuk mufrad yang dijamakkan dan dirangkaikan dengan kata fiqh. Fiqh secara bahasa adalah pemahaman/ faham sedangkan menurut istilah “ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syari’at dalam bentuk amaliah (perbuatan mukallaf) yang diambil dari dalilnya secara terperinci”.

Masail fiqhiyah adalah persoalan-persoalan yang muncul pada konteks kekinian sebagai refleksi komplekitas problematika pada suatu tempat, kondisi dan waktu. Dan persoalan tersebut belum pernah terjadi pada waktu yang lalu, karena adanya perbedaan situasi yang melingkupinya.

masail merupakan bentuk jamak taksir dari kata mas’alah yang artinya perkara/ masalah (persoalan)

Fiqhiyyah dari kata fiqh yang artinya pemahaman yang mendalam tentang hukum-hukum Islam.

Jadi masail fiqhiyah berarti persoalan hukum islam yang selalu dihadapi oleh umat Islam sehingga mereka beraktifitas dalam sehari-hari selalu bersikap dan berperilaku sesuai dengan tuntunan Islam.

Masail fiqhiyah disebut juga masail fiqhiyah al haditsah (persoalan hukum Islam yang baru). Focus kajiannya tidak hanya membahas persoalan fiqih, tapi juga aqidah (kepercayaan) dan persoalan akhlak (moral).

B. SEBAB PERBEDAAN PENDAPAT PARA FUQAHA

1. Factor ikhtilaf seputar fiqh

a. Perbedaan qira’at

b. Adam al ittila ala hadits yaitu adanya hadits yang belum ditelaah oleh sebagian sahabat karena secara real pengetahuan mereka dalam hal ini tidak sama.

c. Adanya syak atau keraguan dalam menetapkan hadits

d. Perbedaan dalam memahami nas dan perbedaan penafsirannya

e. Adanya lafad musytarak yaitu lafadz yang memiliki dua makna atau lebih

f. Ta’arud al-Adillah, yaitu dalil-dalil yang lahir secara kontradiktif.

2. Dua factor dominan perpecahan umat

a. Fanatic Arabisme

b. Factor pertikaian dalam memperebutkan kekuasaan dan pengendali tampuk pemerintahan

3. Metode- Metode Fuqaha dalam menyelesaikan Persoalan

a. Al-Qur’an

b. As-Sunnah

c. Al-Ijma

d. Al-Qiyas

e. Al- Istihsan

f. Al-Maslahah MursalaH

g. Al-Urf

h. Al-Istihshab

i. Al-Zara’i

j. Syar’un man Qoblana

k. Mazdhab sahabat

C. LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIAN MASAIL FIQHIYAH

Kaedah pertama : menghindari sikap taklid dan atau fanatisme

Kaedah kedua : prinsip mempermudah dan menghindarkan kesulitan

Kaedah Ketiga : berdialog dengan masyarakat melalui bahasa kodisi masanya dan melalui pendekatan persuasive aktif serta komunikatif.

Kaedah keempat : bersikap moderat terhadap kelompok tekstualis (literalis) dan kelompok kontekstualis

Kaedah kelima : ketentuan hukum bersifat jelas tidak mengandung interpretasi

D. KLONING MANUSIA

1. Pengertian Kloning

Kloning adalah teknik membuat keturunan derngan kode genetik yang sama dengan induknya, pada manusia kloning dilakukan dengan mempersiapkan sel telur yang sudah di ambil intinya lalu disatukan dengan sel somatic dari suatu organ tubuh, kemudian hasilnya ditanamkan dalam rahim seperti halnya pada bayi tabung.

Macam-macam teknik pengkloningan: kloning dapat dilakukan terhadap semua makhluk hidup tumbuhan,hewandan manusia.Pada tumbuhan kloning dapat dilakukan dengan tekhink okulasi,sedangkan pada hewan dan manusia,ada beberapa tekhnik-tekhnik yang dapat dilakukan, kloning ini dapat berupa kloning embrio dan kloning hewan atau manusia itu sendiri.

Contoh nyata kloning alami adalah adanya kembar dari dua pasang bersaudara. Keduanya identik secara bentuk tetapi berbeda pada perilakunya.

Tujuannya pun bermacam-macam. Tetapi dari tujuan tersebut setidaknya ada dua tujuan besar mengapa kloning diteliti, yaitu untuk tujuan pengobatan dan tujuan reproduksi.

2. Perspektif Oleh Ilmuwan Barat

Sarjana-sarjana barat telah banyak melakukan eksperiment pada unggas dan mamalia. Dari sekian banyak penelitian untuk unggas hampir seluruhnya berhasil. Contohnya seperti kloning pada chimes (sejenis ayam hasil kloning dari ayam petelur dan ayam berdaging) yang dilakukan oleh Rob Etches. Kloning ini ternyata berhasil dan menghasilkan suatu organisme baru yang unggul yang memiliki daging banyak dan produktif dalam menghasilkan telur. Sedangkan kloning pada mamalia, meskipun berhasil melahirkan suatu organisme tetapi organisme tersebut ternyata tidak memiliki daya tahan tubuh yang memadai sehingga mamalia hasil kloning seluruhnya mati dalam waktu yang singkat setelah dilahirkan, misalnya Gaur (bison thailand yang dikloning agar tidak punah) dan Dolly (domba hasil kloning).

Perdebatan tentang kloning dikalangan ilmuwan barat terus terjadi, bahkan dalam hal kloning binatang sekalipun, apalagi dalam hal kloning manusia. Kelompok kontra kloning diwakili oleh George Annos (seorang pengacara kesehatan di universitas Boston) dan pdt. Russel E. Saltzman (pendeta gereja lutheran). menurut George Annos, kloning akan memiliki dampak buruk bagi kehidupan, antara lain :

a. merusak peradaban manusia.

b. memperlakukan manusia sebagai objek.

c. Jika kloning dilakukan manusia seolah seperti barang mekanis yang bisa dicetak semaunya oleh pemilik modal. Hal ini akan mereduksi nilai-nilai kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia hasil kloning.

d. kloning akan menimbulkan perasaan dominasi dari suatu kelompok tertentu terhadap kelompok lain. Kloning biasanya dilakukan pada manusia unggulan yang memiliki keistimewaan dibidang tertentu.

Sedangkan menurut pdt. Russel E. Saltzman, bagaimanapun kloning tetap tidak diperbolehkan, karena pada prosesnya terdapat pengambilan sel dari makhluk hidup yang berhak mendapat kehidupan. Sel yang diambil untuk kloning berarti sama saja dengan membunuhnya untuk kemudian dijadikan sebagai organisme baru. Padahal setiap makhluk hidup sekecil apapun berhak menikmati kehidupan.

Adapun kelompok yang memperbolehkan kloning diwakili oleh Panos Zavos (seorang peneliti pada pusat Reproduksi kentucky), mereka berpendapat bahwa kloning untuk saat ini memang diperlukan oleh manusia. Kloning sangat diperlukan karena menimbang manfaat yang mereka dapatkan dari hasil kloning tersebut. Selain itu, kloning juga diharapkan bisa menjadi alternatif untuk melestarikan hewan langka, sehingga keberadaan hewan-hewan langka terus bisa dilestarikan, hal ini seperti yang dilakukan oleh Betsy Dresser (seorang pakar binatang di kebun binatang audubon, new orlands, Australia). Kloning juga bisa menjadi solusi bagi wanita yang tidak bisa melahirkan anak tetapi ingin mempunyai anak secara genetis karena adanya keterkaitan histori antara keduanya, hal ini seperti yang diinginkan oleh Viviane Maxwell (warga California).

3. Perspektif Agama Islam

Kloning, dalam ranah kloning manusia tidak bisa ditentukan secara pasti (halal/haramnya) karena ide tersebut masih dalam tataran ide dan belum diaplikasikan. Dalam hal ini segala bentuk penelitian ilmiah hukumnya mubah/boleh. Kita bisa mengambil kesimpulan keputusan hukumnya setelah ide tersebut diaplikasikan dengan menimbang dampak-dampaknya terhadap kehidupan, tentang maslahah atau tidaknya hasil penelitian tersebut.

a. Pendapat Sheikh Muhammad Thanthawi dan Sheikh Muhammad Jamil Hammud Al-’Amily yang mengatakan bahwa kloing dalam upaya mereproduksi manusia terdapat pelecehan terhadap kehormatan manusia. Kloning mengarah kepada goncangnya sistem kekeluargaan serta penghinaan dan pembatasan peranan perempuan. Ia bukan saja memutuskan silaturahim tetapi juga mengikis habis cinta. Ia adalah mengubah ciptaan Allah dan bertentangan dengan Sunatullah. Itu adalah pengaruh setan bahkan merupakan upayanya untuk menguasai dunia dan manusia.

b. Sheikh Muhammad Ali al-Juzu (Mufti Lebanon yang beraliran Sunni) menyatakan bahwa kloning manusia akan mengakibatkan sendi kehidupan keluarga menjadi terancam hilang atau hancur, karena manusia yang lahir melalui proses kloning tidak dikenal siapa ibu dan bapaknya, atau dia adalah percampuran antara dua wanita atau lebih sehingga tidak diketahui siapa ibunya. Selanjutnya kalau cloning dilakukan secara berulang-ulang, maka bagaimana kita dapat membedakan seseorang dari yang lain yang juga mengambil bentuk dan rupa yang sama.

c. Sheikh Farid Washil (mantan Mufti Mesir) menolak kloning reproduksi manusia karena dinilainya bertentangan dengan empat dari lima Maqashid asy-Syar’iah: pemeliharaan jiwa, akal, keturunan, dan agama. Dalam hal ini cloning menyalahi pemeliharaan keturunan.

Dari beberapa pendapat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa cloning hukumnya haram karena lebih berpotensi menghasilkan dampak buruk daripada dampak baiknya. Keharaman cloning ini lebih didasarkan pada hilangnya salah satu hal yang harus dilindungi manusia yaitu faktor keturunan. Disandarkan pada qaidah “dar’ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih” yang artinya Menampik keburukan lebih diutamakan daripada mendatangkan manfaat’. Hilangnya garis keturunan manusia yang dikloning akan menghilangkan hak-hak manusia tersebut, seperti misalnya hak untuk mendapat penghidupan dari keluarganya, warisan, lebih parah lagi hak untuk mendapatkan kasih saying dari orang tua geneticnya, dan hak-hak lain yang harus ia dapatkan. Pengharamannya diambil dari kaedah yang ditegaskan oleh firman Allah ((QS. 2: 219) tentang minuman keras yang artinya, Dosa keduanya (minuman keras dan perjudian) lebih besar daripada manfaatnya. Dari sana kita bisa menarik benang merah bahwa cloning yang bertujuan untuk pengobatan misalnya penggantian organ tubuh manusia dengan organ cloning menurut kami diperbolehkan sepanjang hal itu mendatangkan maslahah dan karena kondisi dlarurat yang dialami oleh pasien (Sheikh Farid Washil : 2003).

Adapun kloning dalam ranah binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka Islam secara jelas membolehkannya, apalagi kalau tujuannya untuk meningkatkan mutu pangan dan kualitas daging yang dimakan manusia. Selain itu, karena binatang dan tumbuh-tumbuhan tidak perlu mengetahui tentang asal-usul garis keturunannya.

E. TRANSPLANTASI

Transplantasi ialah pemindahan organ tubuh yang masih mempunyai daya hidup sehat untuk menggantikan organ tubuh yang tidak sehat dan tidak berfungsi lagi dengan baik. Pencangkokan tubuh yang menjadi pembicaraan pada saat ini adalah: mata, ginjal, dan jantung, karena ketiganya sangat penting fungsinya bagi manusia.

1. Donor Orang yang masih Hidup

Walaupun ada donor yang bersedia memberikan organ tubuhnya selagi hidup, dalam pelaksanaannya harus hati-hati, karena bisa berbahaya bagi donor dan resipien. Yang perlu diperhatikan:

a. Kecocokan organ tubuh antara donor dan resipien

b. Kesehatan si donor, baik sebelum diangkat orgen tubuhnya aupun sesudahnya.

Keinginan menolong seseorang ialah perbuatan terpuji, tetapi jangan mencelakakan dirinya sendiri. Firman Allah:

“…..Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan…” (Al- baqarah: 195)

Bagaimana dengan orang yang dalam keadaan koma, menurut M. Ali Hasan, selama orang itu masih hidup, tidak boleh organ tubuhnya diambil, karena itu mempercepat kematiannya, dan berarti mendahului kehendak Allah, juga tidak etis memperlakukan orang yang sudah koma dengan memeprcepat kematiannya. Selama masih ada nyawanya, wajib berikhtiar untuk menyembuhkannya.

2.Donor Orang yang Sudah Meninggal

Adapun donor organ tubuh seperti mata, jantung dan ginjal menurut M. Ali Hasan tidak menyalahi aturan agama islam, dengan alasan:

a. Alangkah terpuji, bila organ tubuh itu dapat dimanfaatkan oleh orang lain yang masih memerlukannya daripada rusak begitu saja setelah dikubur.

b. Tindakan kemanusiaan sangat dihargai oleh agama Islam

c. Menghilangkan penderitaan orang lain (Bahaya Kemudharatan dihilangkan).

Kendatipun dibenarkan, tetapi perlu diperhatikan beberapa hal:

a. Izin dari keluarga si mayat, supaya tidak timbul fitnah dikemudian hari.

b. Mungkin juga berbentuk wasia t dari pendonor selagi masih hidup.

Namun ada juga perbedaan pendapat dari sebagian ulama didasarkan pada Hadits Nabi:

“Sesungguhnya memecahkan tulang mayat, sama seperti memecahkan tulangnya sewaktu hidup” (H.R. Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majad)

Menurut M. Ali Hasan hall tersebut haram hukumnya, apabila ada unsur merusak mayat sebagai penghinaan baginya.

Kekhawatiran lain adalah menenai orang yang mendonorkan tubuhnya kepada orang yang berlainan agama atau orang yang berbuat maksiat dengan pemikiran perbuatan maksiatnya akan berkelanjutan. Kekhawatiran ini terjawab oleh ayat-ayat berikut:

“dan bahwa manusia itu tidak memproleh selain apa yang ia usahakan. Dan bahwa usahanya itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian akan diberi balasannya dengan balasan yang paling sempurna” (An-Najm: 39-41)

Berdasar ayat tersebut, seorang akan mendapat balasan sesuai amalnya didunia, dosa orang lain tidak menjadi tanggungjawabnya. Mengenai organ tubuh yang diharamkan yang dicangkokkan kepada manusia, ada dua pendapat:

a. Halal karena darurat dan tidak ada jalan lain lagi

b. Haram.

F. HOMOSEKSUAL DAN LESBIAN

1. Pengertian Homoseksual

Homoseksual adalah hubungan seksual antara orang yang sejenis kelaminnya, baik sesama pria maupun wanita. Namun istilah homoseks ini digunakan untuk pria. Dr. Ali Akbar mengemukakan, homoseksual adalah mencari kepuasan seksual dengan jenis yang sama, baik secara rangsang-merangsang maupun tindakan yang menyerupai senggama.

2. Sebab- sebab terjadinya homoseksual

Dibawah ini dikemukakan beberapa sebab:

a. Moerthiko : homoseksual terjadi karena pengalaman-pengalaman masa lampau tentang seks yang membekas pada pikiran bawah sadarnya

b. Ann Landers : homoseksual terjadi disebabkan salah asuh atau perlakuan orang tua yang salah.

c. Tidak pernah seorang lelaki memperhatikan lawan jenisnya menurut Said Sabiq.

d. Zakiah Darajat : pengaruh lingkungan yang terpisahkan dari lawan jenisnya

e. Dr. Cairo : suatu gejala kekacauan syaraf, yang berasal karena ada hubungan dengan orang-orang yang berpenyakit syaraf.

Menurut Majalah ayah Bunda edisi 21 faktor-faktor penyebab homoseksual:

a. Peran Orang tua yang salah, konflik antara anak dan orang tua yang berjenis kelamin yang beralawanan yang tidak terselesaikan.

b. Peran yang tidak proporsional. Salah satu orang tua terlalu dominan dan yang lain pasif.

c. Pribadi yang lemah

3. Pengaruh homoseksual terhadap jiwa

a. Kegoncangan Batin

b. Depresi Mental

c. Akhlak, karena tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk.

d. Menimbulkan suatu sindrom atau himpunan-himpunan gejala penyakit mental yang disebut harastenia.

Dampak negatif terhadap kehidupan pribadi dan masyarakat:

a. Seorang homo tidak mempunyai keinginan terhadap wanita

b. Perasaan cinta sesama jenis menimbulkan perilaku yang ganjil, karena terkadang seorang homo berperilaku sebagai laki-laki dan wanita.

c. Mengakibatkan rusak saraf otak, melemahkan akal dan menghilangkan semangat kerja

d. Terjangkit berbagai macam penyakit.

4. Hukum dan Pendapat Ulama

Syari’at Islam memandang bahwa perbuatan homoseks itu haram, dan para ulama juga telah sepakat tentang keharamannya. Akan tetapi ullama fiqh berbeda pendapat tentang hukumannya.

a. Imam Syafi’i

Pasangan homoseks dihukum mati berdasar hadits nabi:

“barangsiapa menjumpai orang yang berbuat homoseks seperti praktek kaum Luth, maka bunuhlah sipelaku dan yang diperlakukannya” (HR. Lima Ahli Hadits)

b. Al- Auza’i, Abu Yusuf dan lain-lain.

Hukumannya disamakan dengan hukuman zina, yakni dera dan pengasingan bagi yang belum kawin, dan dirajam untukpelaku yang sudah kawin. Hadits Nabi:

“ Apabila seorang pria melakukan hubungan seks dengan pria lain, maka kedua-duanya adalah berbuat zina”

c. Abu Hanifah

Dihukum ta’zir, sejenis hukuman yang bertujuan edukatif, berat ringan diserahkan kepada pengadilan.

5. Lesbian

Istilah ini diperuntukkan bagi panggilan wanita-wanita yang melakukan hubungan seks sesamanya. Artinya para lesbian cenderung mencintai sejenisnya dan ia akan mendapatkan kepuasan seks bila dilakukan dengan wanita dan bukan laki-laki. Hadits Nabi:

“janganlah pria melihat aurat pria dan janganlah wanita melihat aurat wanita lain dan janganlah pria bersentuh dengan pria lain di bawah sehelai kain dan janganlah wanita dengan wanita lain dibawah sehelai kain” (H.R. Abu Daud, muslim, Ahmad dan Tirmidzi)

Menurut Sayyid Sabiq, lesbian dihukum ta’zir yaitu suatu hukuman yang berat atau ringannya diputuskan oelh pengadilan. Hal ini disebabkan karena lesbian melakukan hubungan seks dengan menggesek-gesekkan saja berbeda dengan homoseks.

DASAR-DASAR AGAMA

Syariah-Fiqh-Ushul Fiqh-Qowaidul Fiqh

Pentingnya Menguasai Ilmu Syariah

Bagi seorang muslim mempelajari agama adalah kewajiban yang harus di penuhi dan menjadi prioritas utama. Kewajiban ini tidak bisa di gantikan oleh orang lain. Melaksanakan amal ibadah ada batasan yang menjadi syarat misalnya harus mukallaf (berakal sehat dan usia dewasa) akan halnya kewajiban belajar adalah mutlaq dan tidak harus setelah batasan usia tertentu sebagaimana sabda Nabi bahwa belajar ilmu adalah sejak dari buaian ibu pertama kali (kelahiran) sampai tiba waktu memasuki liang lahat (kematian).

Dalam Islam porsi ajaran syariah lebih besar di banding dengan ajaran yang lain misalnya aqidah (teologi) atau akhlaq. Seorang muslim di katakana wajar jika tidak menguasai ilmu tafsir, hadits, gramatikal arab ataupun ilmu kalam tapi akan terasa aneh jika tidak menguasai ilmu syariah dan mustahil jika ada seoarang tidak menguasai syariah khususnya fiqh walaupun dengan penguasaan seadanya sebab dalam keberagamaan seseorang pasti selalu berhubungan langsung dengan yang namanya syariah.

Ya memang untuk mempelajari keseluruhan syariah memang sulit namun jika kita sudah mampu mengetahui landasan dan pola-pola dalam struktur yang membangun keseluruhan syariah maka kita akan lebih mudah untuk menguasainya. Terutama bahwa syariah adalah selalu bertitik tolak dari masalah-masalah menghukumi sesuatu baik wajib, sunnah, harom dan lainnya maka sudah pasti perkara hukum ini akan selalu berkembang sesuai dengan zaman dan kondisi masyarakatnya.

Syariah-Fiqh

Ada banyak kita jumpai kesalah pahaman yang sering terjadi di dalam masyarakat untuk memahami Syariah dan Fiqh. Keduanya adalah hal yang sangat berbeda walaupun juga saling berkaitan satu sama lain. Orang kadang cenderung menyamakan antara keduanya bahkan sering kali tidak bisa membedakan mana yang “Syariah” dan mana yang “Fiqh”. Sejauh ini kesalahan-kesalahan tersebut juga berdampak fatal di dalam masyarakat. Bahkan hal ini juga sempat memanas menjadi perdebatan di negeri ini ketika beberapa daerah membuat aturan-aturan yang di indikasikan berbau “SYARIAH’. Hal ini kita sadari bahwa hal ini salah satu factor timbulnya masalah semacam ini adalah pemahaman masyarakat yang kurang tentang Syariah ataupun Fiqh itu sendiri yang terjadi secara umum atau juga perbedaan di berbagai kalangan cendekiawan muslim yang berbeda pendapat apakah peraturan yang di buat itu memang ranah syariah atau hanya fiqh.

Agar hal seperti tersebut tidak terulang dikemudian hari maka kita sebagai muslim penting untuk mengetahui kedua hal tersebut diatas. Bagi kita kader fakultas hukum terutama, sangat di harapkan untuk memahami keduanya walaupun Hukum Islam tidak menjadi hukum positif di Negara kita namun tidak bisa di pungkiri lagi bahwa mayoritas penduduk negeri ini adalah beragama islam dan pastinya hal ini akan sangat besar peranannya kedepan bagi pembangunan sistem hukum kita. Bahkan saat inipun kalau saya lihat ( dari sudut pandanng santri yang telah mempelajari hukum Islam di pesantren) perbedaan antara hukum positif kita dengan hukum islam yang keduanya berdiri sebagai suatu sistem tidaklah terlalu signifikan apalagi jika harus di pertentangkan maka hal itu saya rasa tidak perlu. Dan seharusnya hukum Islam mampu menjadi acuan utama untuk mengisi kekosongan-kekosongan hukum di negeri ini.

Kembali lagi ke pokok bahasan bahwa Syariah dan Fiqh walaupun terlihat saling menyerupai namun keduanya berbeda. Secara bahasa “Syariah” adalah aturan atau hukum sedangkan “Fiqh” adalah mengerti atau memahami. Jadi dari kedua pengertian bahasa ini sudah bisa di tarik suatu gambaran di antara keduanya. Lebih lanjut lagi secara istilahi Fiqh adalah ”Ilmu yang membahas hukum-hukum syariat bidang amaliyah (perbuatan nyata) yang diambil dari dalil-dalil secara rinci.” atau juga “pengetahuan hukum syariah yang di peroleh melalui jalan Ijtihad.”

Kesimpulan yang bisa ditarik dari pengertian-pengertian diatas adalah bahwa antara syariah dan fiqh terjadi keterkaitan yang sangat diantara keduanya serta dalam prakteknya tidak mungkin dipisahkan. Kita contohkan misalnya dalam ibadah Sholat bahwa semua orang islam sepakat tentang hukum wajibnya maka ini adalah segi syariatnya namun dalam segi fiqhnya untuk masalah yang sama (sholat) maka berbeda-beda untuk tata cara pelaksanaanya ada yang bacaan basmalahnya di baca keras-keras ada pula yang dipelankan. Untuk lebih detailnya maka beda syariah dan fiqh adalah :

1. Syariah itu hanya satu artinya aturan hukum yang Allah turunkan untuk manusia dari Nabi Adam sampai kiamat kelak hanyalah satu sedangkan Fiqh beragam hal ini disebabkan dalam pelaksanaan hukum tadi terjadi perbedaan pendapat sehingga menimbulkan keberagaman dalam pelaksanaannya sebatas apa yang ditangkap dan di pahaminya akan syariah itu.

2. Syariah berasal dari dalil yang Qoth’i ( sudah pasti kebenarannya ) sehingga berlakunya Muthlaq dan Fiqh berasal dari dalil-dalil Dzonni ( yang masih bersifat persangkaan ) sehingga relative kebenarannya dan dari dalil-dalil Dzonni tersebut berlaku pula kesempatan menafsirkan di antara para ulama sehingga di hasilkan berbagai hukum, dan satu hukum belum tentu sama dengan yang lainnya dan kemungkinan bahwa kesemuanya sama-sama benar.

3. Syariah berlaku secara Universal yaitu seluruh ummat manusia. Untuk Fiqh karena di hasilkan dari ijtihad ( olah pikir untuk temukan hukum ) maka terbatas an menimbulkkan taqlid artinya terbagi-bagi kedalam berbagai madzhab/anutan sesuai dengan imamnya.

4. Syariah berlaku Abadan-abadan dan tidak akan pernah berubah sedang Fiqh sesuai dengan kondisi masyarakat oleh factor baik tempat maupun zamannya.

Maka sekarang telah jelas bagi kita mana yang Fiqh dan mana yang syariah sesuai dengan criteria pembagian tadi. Oleh karena itu diharapan mampu mengidentifikasikan suatu masalah apabila suatu ketika di hadapkan pada kita untuk mencari penyelesaiannya degan menggunakan landasan ini. juga jangan sampai terburu-buru mengambil kesimpulan ketika menyikapi suatu keadaan apakah itu Syariah atau Fiqh.

Fiqh-Ushul Fiqh-Qowaidul Fiqh

Bahwa Fiqh adalah ilmu yang lahir akibat/dari adanya Syariah dan lahirnya tersebut tidak serta merta ada dengan sendirinya. Artinya bahwa untuk sampai menemukan hukum Fiqh di perlukan mekanisme-mekanisme yang menjadi persyaratannya. Mekanisme-mekanisme ini kemudian di bukukan untuk pertama kalinya oleh Imam Syafi’I dalam kitabnya yang berjudul Waroqoot yang sekarang terkenal dengan cabang ilmu Ushul Fiqh.

Ushul Fiqh ( Methodology in Islamic Jurisprudence ) adalah ilmu tentang bagaiman cara untuk menemukan suatu hukum Fiqh ( Islamic Jurisprudence). Ushul Fiqh terdiri dari dua kata yaitu Al-Ushul yang artinya asal, pokok, pondasi dan Al-Fiqh yang artinya sesuai dengan yang telah diterangkan diatas. Analogi antara Ushul Fiqh dengan Fiqh adalah seperti bangunan dan tanahnya. Jadi Ushul Fiqh melandasi keberadaan Fiqh. Lalu apabila dilihat dari ranahnya terhadap Fiqh adalah bahwa Ushul Fiqh mengurusi metodologi terkait alasan hukum dan aturan penafsiran suatu arti dan implikasi dari kata perintah ( dari dalil naqli) atau suatu larangan, terhadap pema’naan dari suatu kalam dengan berbagai pembagiannya, tingkah laku nabi sejauh mana yang wajib diikuti juga bagaimana apabila terjadi pertentangan antara satu dalil dengan dalil yang lainnya dan mana yang akan dipakai, terkait keabsahan suatu hadits Rosululloh juga bagaimana melakukan ijtihad? Syaratnya apa serta sejauh mana hasil ijtihad bisa dipakai dan pembahasan lain-lain.

Walaupun dalam lingkup yang berbeda namun penguasaan terhadap Ushul Fiqh sangat penting bagi mahasiswa Hukum karena pada nantinya kitalah yang menjadi pemeran di negeri ini baik sebagai pembuat aturan maupun sebagai penegak hukum. Hal ini tidak hanya Karena menambah khazanah pegetahuan kita juga karena mampu mengasah kemampuan kita untuk melakukan penemuan hukum yang progresif. Prisip-prisip yang ada baik ketika hendak membuat maupun memutus suatu hukum nantinya akan lebih sempurna jika dilandasi penguasaan Ushul Fiqh yang mendalam. Bahkan kebanyakan theory yang diajarkan sebagai acuan hukum positif tidak berbeda dengan muatan ilmu ini ambil contoh misalnya di dalam ketatanegaraan dikenal Stuffenbaw Theory yaitu Hirarki perundang-undangan, masalah yang muncul adalah bagimana dalam tingkata tersebut bisa selalu serasi dan bagaimana pula bila terjadi pertentangan antara aturan yang atas dengan bawahnya. Di dalam ushul Fiqh pun dari beberapa abad yang lalu ( jauh sebelum adanya Stuffenbaw Theory ) hal semacam ini sudah dirumuskan misalnya adalah bagaimana korelasi antara Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama dengan Al-Hadits sebagai kedua juga bagaiamana bila terjadi pertentangan.

Hal yang kedua jika hendak memperoleh suatu Hukum Fiqh maka harus memperhatikan Qowaidul Fiqh ( kaedah2 Fiqh). Dari berbagai aturan hukum baik ibadah, mu’amalah, mu’amalah yang di perluas ( Siyasah, Dusturiyah dll) tidak akan pernah terlepas dari kaedah-kaedah ini. ibaratnya bagi Fiqh, Qowaidul Fiqhiyyah adalah Ruh bagi tubuh. Ia adalah prinsip umum yang diaplikasikan untuk seluruh hukum Fiqh. Untuk penyebutan mudahnya bahwa Qowaidul Fiqhiyyah adalah asas hukum. Asas hukum ini terdiri dari assas kulliyyat artinya sebagai landasn semua hukum yang paling terkenal adalah doktrin lima qoidah pokok yaitu “al-umuuru bimaqosidiha “ artinya segala perbuatan di gantungkan pada niatnya, “al matsaqqotu tajlibu attaisiru” bahwa agama itu mudah “addlororu Yuzalu” pertimbangan madlorot an maslahat untuk suatu perbuatan, “alyaqiinu laa yuzaalu bissyak” agar semua perbuatan dilakukan dengan kemantaban dan keyakinan dan terakhir adalah ”al-‘aadatu muchakkamah” agar aspek cultural masyarakat juga di perhatikan. Selain kaedah umum tersebut juga ada kadah khusus yang berlakunya terbatas yang jumlahnya tentu sangat banyak dan kasuistis.

Demikian tulisan ini semoga lenih memacu kita untuk semakin giat mempelajari aspek2 sistem hukum islam dan semoga bermanfaat dan untuk pembangunan sistem hukum indonesia tentunya agar lebih baik.

Wallohu a’lam bishowab

Kaidah Fiqih

BAB I

A. Latar Belakang Masalah

Para ulama’ ushul telah menetapkan sejumlah kaidah-kaidah tasyri’ yang wajib kita ketahui dan diperhatiakn bagi mereka yang hendak menafairkan nash-nash dari kaidah tersebut, dan juga memperhatikan hukum yang dihasilkan dari nash-nash, baik nash Al-Qur’an maupun Hadits serta illat hukumnya dari sesuatu masalah yang ada.

Para ulama’ fiqih dalam berijtihad senantiasa memperhatikan kaidah-kaidah kulliyah yang tidak kurang nilainya dari prinsip undang-undang internasional, walupun dalam penggunaan namaa dan istilahnya tidak sama. Tujuan dari adanya kaidah-kaidah adalah untuk memelihara jiwa islam dalam menetapkan sebuah hukum dan juda mewujudkaan hukum keadilan, kebenaran, persamaan, kemaslahatan dengan cara memelihara keadaan dharurat yang dibenarkan oleh syara’.

Oleh karena pentingnya adanya kaidah fiqh yang mempunyai peranan penting dalam rangka pembuatan suatu hukum bagi seorang mujtahid sertaa para imam madzab, maka penulis akan sedikit gaambarkan mengenai macam-macam bentuk kaidah yang pokok dalam pembuatan suatu hukum.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan masalah/rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Pengertiaan dari Qowaidul Fiqhiyah ?

2. Apakah Fungsi dari Qowaid Kulliyah ?

3. Ada berapa macam bentuk Qaidah Fiqhiyah dan cara penyusunnya ?

4. Apa yang menjadi sebab adanya pembukuan Qaidah ?

C. Tujuan Pembahasan

Dalam penulisan paper ini penilis bermaksud mewujudkan bentuk analisis sederhana dalam bentuk tulisan atau karya ilmiah dengan tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui apa yang dimaksud dari Qowaidul Fiqhiyah ?

2. Mengetahui berapa macam Qaidaah hukum fiqih dan cara penyusunnya ?

3. Mengetahui sebab-sebab dari pembukuan Qaidah ?

D. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan ini, agar mengetahui dan mudah untuk dipahami, maka penulis dalam pembahasannya mennggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belaakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, dan sitematika pembahasan.

Bab II: MACAM-MACAM KAIDAH HUKUM DAN PENYUSUNNYA

Bab ini merupakan inti dari pembahasan paper ini yang terdiri dari:

Pengertian Qaidul fiqih, Ta’rif qowaid kulliyah serta faedahnya, Macam-macam kaidah hukum fiqhiyah dan penyusunnya, Sebab-sebab pembukuan kaidah.

Bab III: P E N U T U P

Bab ini merupakan akhir dari penulisan paper ini yang terdiri dari : Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

MACAM-MACAM KAIDAH HUKUM

FIQHIYAH DAN PENYUSUNNYA

A. Pengertian Qowaidul Fiqhiyah.

Untuk memudahkan pemahaman tentang qowaidul fiqhiyah, berikut ini penulis kemukakan pengertiannya dalam segi bahasa maupun pengertian dari segi istilahnya, yang berbunyi sebagai berikut:

Qowaidul fiqhiyah menurut bahasa adalah: dasar-dasar yang bertalian/berhubungan dengan permasalahan/ jenis-jenis hukum (fiqih). Sedangkan menurut istilah dalam ahli ushul, yang biasanya dipakai oleh para ulama’ adalah:

ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺟﺰ ﺋﻴﺎﺗﻪ

“Hukum yang biasa berlaku, yang bersesuaian dengan sebagian besar dari bagian-bagiannya”

Sedangkan menurut Imam Tajuddin As-Subky mengatakan bahwa qowaidul fiqhiyah adalah:

ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺰ ﺋﻴﺎﺗﻪ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻳﻔﻬﻢ ﺍﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻣﻨﻬﺎ

“Suatu perkara yang kulli yang sesuai dengan juziyyah yang banyak dari padanya serta dapat diketahui huku-hukum juz’iyyah itu”.

Qowaid fiqh ialah kaidah-kaidah hukum yang bersifat kulliyah yang diambil dari dalil-dalil yang kulli dan dari maksud syara’ dalam meletakkan mukallaf dibawah beban taklif dan hikmah-hikmahnya. Asrorut Tyasre’ ialah kaidah-kaidah yang menerangkan maksud syara’ dalam meletakkan para mukallaf dibawah beban taklif dan menerangkan bahwa syara’ memperhatikan terhadap pelaksanaan hukum.

Ada beberapa pengertian tentang kaidah, tiga diantaranya ialah :

1. Pengertian kaidah yang dirumuskan oleh As-Syuyuti dalam kitab Asbah Wan Nadhoir sebagaimana yang dikutip oleh Fateh Ridwan dalam kitabnya MinFal safathi At-Tasre’ Al-Islami yang berbunyi sebagai berikut :

ﺣﻜﻢ ﻛﻠﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻯﺠﻤﻴﻊ ﺟﺰ ﺋﻴﺎﺗﻪ

Pengertian kaidah menurut Mustofa Az-Zarqo sebagaimana yang dikutip oleh Ahasbyi As-Syiddiqi yaitu :

ﺣﻜﻢ ﺍﻏﻠﺒﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻯﻤﻌﻈﻢ ﺟﺰ ﺋﻴﺎﺗﻪ

“Kaidah ialah hukum yang bersifat Aglabi (berlaku sebagaian besar) yang meliputi sebagian besar lainnya “.

2. Pengertian kaidah ialah hukum yang bersifat Aglabi yang meliputi semua bagiannya .

B. Ta’rif Qowaid kulliyah dan faidahnya

Diterangkan oleh Dr. Mahmas Hani bahwa para fuqoha’ telah menta’rifkan kaidah kulliyah sebagai berikut :

ﺣﻜﻢ ﺍﻏﻠﺒﻲ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻯﻤﻌﻈﻢ ﺟﺰ ﺋﻴﺎﺗﻪ

“ Suatu hukum kulli yang bersesuain dengan segala suku-sukunya”.

Kaidah itu mengumpulkan segala furu’ yang terdapat dalam berbagai bab, dengan inilah dia berada dari yang dinamai Dhobith yaitu : dasar-dasar yang hanya mengumpulkan furu’ dari segala sesuatu bab saja. Ringkasnya qoidah kulliyah itu tidak lain adalah merupakan prinsip-prinsip umum yang melengkapi kebanyakan juziyahnya dan ditegakkan atas dasar lebih banyak yang dicakup olehnya dari pada tidak.

Faidah yang nyata ialah memudahkan kita dalam memahami masalah dan prinsip-prinsip umum, perlu diperingatkan bahwa kita tidak dapat terus menerus untuk berpegangan pada kaidah-kaidah itu jika ada suatu dalil yang tegas dan memberi penjelasan terhadap kaidah-kaidah tersebut. Al-Qorofi dalam kitabnya Al-Furu’ menjelaskan bahwa pokok-pokok syariat Islam terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Kaidah-kaidah kulliyah :

kaidah kulliyah mencakup maksud syara’ atau hikmah-hikmah hukum antara lain :

1. Keadaan yang dhorurot dapat membolehkan kepada hal-hal yang terlarang

ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﺗﺒﻴﺢ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺍﺕ

2. Apa yang dibolehkan karena dhorurot, maka harus diukur menurut kadar dhorurot itu

ﻣﺎ ﺍﺑﻴﺢ ﻟﻠﻀﺮﻭﺭﺍﺕ ﻳﻘﺪﺭ ﺑﻘﺪﻫﺎ

3. Menolak kerusakan didahulukan atas menarik kemaslahatan

ﺩﺭﺀﺍﻟﻤﻔﺎﺳﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﻋﻠﻯﺠﻠﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ

4. Kesukaran menarik kemudahan

ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﺗﺠﻠﺐ ﺍﻟﺘﻴﺴﻴﺮ

5. Adat atau kebiasaan merupakan sesuatu yang dapat dijadikan hukum

ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ

6. Pokok hukum terhadap suatu perkara ialah membolehkan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi :

ﻭﺧﻠﻖ ﻟﻜﻢ ﻣﺎﻓﻯﺎﻻﺭﺽ ﺟﻤﻴﻌﺎ

“ Dan ia (Allah) menjadikan untuk kamu dari segala sesuatu yang ada di bumi”

b. Kaidah-kaidah Ushul Fiqh

Kaidah-kaidah ini dipergunakan untuk membuat hukum yang diambil dari dalil-dalil syare’ secara tafsili. Kaidah-kaidah itu ialah sebagai berikut :

1). Qiyas, Ijma’, Sunnah Mutawatir.

2). Lafadz Am merupakan hujjah untuk diterapkan kepada hal umum

3). Yang dinilai adalah lafadz bukan khusus sebab

4). Dalalatun Nash, lafadz Am, Lafadz Nahyu dapat menunjukkan keharaman

Pada hal ilmu-ilmu ini digunakan untuk para mujtahid ialah untuk menghasilkan kemampuan beristinbath untuk memperoleh suatu hukum. Dan bagi yang bukan mujtahid maka dengan memperdalam ilmu ini akan dapat mengetahui bagaimana proses pencarian hukum yang dilakukan oleh para mujtahid.

C. Macam-macam kaidah Hukum dan Penyusunnya

Menurut Al-Korofi mengatakan bahwa sesungguhnya syari’at yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW, didalamnya memuat beberapa pokok dasar dan cabang-cabang dari syariat itu. Adapun pokok dan dasarnya ada dua macam yaitu :

Pertama : yang disebut ushul Fiqh yang sebagian besar pembahasan mengenai kaidah-kaidah hukum yang ada berasal dari suatu lafadz, kedua : yang disebut kaidah-kaidah fiqh yang bersifat kulli yang mempunyai jumlah besar nilainya dan mempunyai banyak masalah cabang yang tidak dapat terhitung jumlahnya.

Kaidah-kaidah fiqhiyah yang disusun oleh para ulama fiqih dan kaidah ushul fiqh adalah dengan cara melalui pengkajian-pengkajian terhadap dua aspek yaitu aspek bahasa dan aspek syariat. Hanya saja dalam meyusun kaidah-kaidah hukm tersebut adanya perbedaan methode atau cara yang digunakan oleh para ulama dalam penggalian hukumnya. Methode tersebut antara lain :

1. Toriqoh (metodhe mutakallim atau metode syafi’iyah) yang menyusun kaidah-kaidah hukum secara logis dan filosofis dengan cara memperhatikan kepada dua aspek dan kaidah-kaidah hukum menentukan masalh-masalah furu’ tanpa memperhatikan adanya kesesuaian atau tidaknya dengan pendirian madzhabnya.

2. Toriqoh (Metode hanafiyah atau metode induktif ) yang didalamnya menyusun kaidah-kaidah hukum untuk diterapkan kepada masalah furu’iyah (cabang), yang disesuaikan dengan dengan madzhab Hanafi.

3. Toriqoh (metode mutakallimin dan Syafi’iyah dengan metode hanafiyah atau deduktif dan induktif)

Maka disusunlah kitab-kitab yang memakai penggabungan dari dua metode tersebut. Pertamanya disusun kaidah-kaidahnya terdahulu (usuliyah atau fiqhiyah), kemudian baru diterapkan dan disesuaikan dengan furu’nya berdasarkan sesuai dengan madzhabnya. Kitab yang disusun dengan memakai metode gabungan antara metode mutakallimin dan metode hanafiyah antara lain adalah :

a). kitab Jam’u Jawami’ karangan Tadjuddin Abduol Wahab As-Subki As-Syafi’I (wafat tahun 771 H ).

b). Kitab At-Tahrer karangan Kamaluddin Ibnu Hammam (wafat tahun 861 ) dan kitab muslim As-syubut karangan Muhibbudin Bin Abduh As-Syakur Al-Hindi.

c). Kitab Badi’ AN Nidhom karangan Ahmad Bin Ali Al-Bagdadi (wafat tahun 694 H ), kitab ini menggabungkan kitah ushul karangan Al-Bazdawi dengan kitab Al-Ilham karangan Al-amidi.

D. Sebab-sebab Pembukuan Qoidah

Sebab ulama’ membukukan qoidah-qoidah kulliyah adalah karena para muhakkikin telah mengembalikan segala masalah fiqih kepada qoidah kulliyah. Tiap-tiap dari qoidah itu menjadi dhobit dan pengumpulan bagi banyak masalah. Qoidah-qoidah tersebut oleh seluruh pihak dii’tibarkan dan dijadikan sebagai dalil untuk menetapkan suatu permasalahan. Memahami qoidah itu menyebabkan kita merasa tertarik untuk menetapkan masalah-masalah tersebut yang disertai dengan penggunaan dalilnya.

BAB III

P E N U T U P

A.Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan penjelasan terdapat dalam Bab II diatas, dapatlah penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1.Qowaidul Fiqhiyah menurut bahasa adalah dasar-dasar yang berhubungan dengan masalah-masalah hukum (fiqih), sedangkan menurut istilah ahli ushul adalah hukum yang biasa berlaku yaang bersesuaian dengan sebagian besar bagiannya.

2.Qaidah-qaidah kulliyah itu tiada lain daripada prinsip-prinsip umum yang melengkapi kebanyakan juziyyah dan ditegakkan atas dasar lebih banyak yang dicakup olehnya daripada tidak.

3.Sebab para ulama’ membukukan qaidah-qaidah kulliyah adalah karena para muhaqqiqin telah mengembalikan segala masalah fiqih kepada kaidah kulliyah.

B.Saran-saran

Setidaknya setelah kita memperdalami masalah-masalah yang berhubungan dengan ushul fiqh maupun fiqih, marilah kita aplikasikan kedalam pengamalan yang didalamnya justru akan dapat menjelaskan bagi orang-orang yang masih kurang begitu memahaminya, dan marilah kita gali secara terus menerus masalah-masalah yang ada di zaman yang serba modern ini.

DAFTAR PUSTAKA

1.T.M. Hasbi Ash Shiddeqi, Prof. Dr, Penagntar Hukum Islam, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta, 1993.

2.Masjfuk Zuhdi, Prof. Dr. H, Pengantar Hukum Syari’ah, Penerbit CV. H. Mas Agung, Jakarta, 1978.

3.Nadzar Bahri, Drs, Fiqih dan Ushul Fiqih, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Qawaidul fiqhiyah (kaidah-kaidah fiqh) adalah suatu kebutuhan bagi kita semua khususnya mahasiswa fakultas syari’ah. Banyak dari kita yang kurang mengerti bahkan ada yang belum mengerti sama sekali apa itu Qawaidul fiqhiyah.

Maka dari itu, kami selaku penulis mencoba untuk menerangkan tentang kaidah-kaidah fiqh, mulai dari pengertian, sejarah, perkembangan dan beberapa urgensi dari kaidah-kaidah fiqh.

Dengan menguasai kaidah-kaidah fiqh kita akan mengetahui benang merah yang menguasai fiqh, karena kaidah fiqh itu menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh, dan lebih arif di dalam menerapkan fiqh dalam waktu dan tempat yang berbeda untuk kasus, adat kebiasaan, keadaan yang berlainan. Selain itu juga akan lebih moderat di dalam menyikapi masalah-masalah sosial, ekonomi, politin, budaya dan lebih mudah mencari solusi terhadap problem-problem yang terus muncul dan berkembang dalam masyarakat.

II. Rumusan Masalah

1. Mengerti dan memahami pengertian dan sejarah perkembangan kaidah-kaidah fiqh

2. Menyebutkan pembagian kaidah fiqh

3. Apakah manfaat dan urgensi dari kaidah-kaidah fiqh?

4. Bagaimana kedudukan dan sistematika kaidah fiqh?

5. Apa beda kaidah ushul dan kaidah fiqh?

6. Mengetahui apa itu kaidah umum dan kaidah asasi

III. Tujuan Pembahasan

Makalah ini disusun bertujuan agar kita mengetahui, memahami dan mengerti tentang hal-hal yang berhubungan dengan kaidah-kaidah fiqh, mulai dari definisi, pembagian dan sistematika kaidah fiqh.

BAB II

PEMBAHASAN

I. Pengertian

Sebagai studi ilmu agama pada umumnya, kajian ilmu tentang kaidah-kaidah fiqh diawali dengan definisi. Defenisi ilmu tertentu diawali dengan pendekatan kebahasaan. Dalam studi ilmu kaidah fiqh, kita kita mendapat dua term yang perlu dijelaskan, yaitu kaidah dan fiqh.

Qawaid merupakan bentuk jamak dari qaidah, yang kemudian dalam bahasa indonesia disebut dengan istilah kaidah yang berarti aturan atau patokan. Ahmad warson menembahkan bahwa, kaidah bisa berarti al-asas (dasar atau pondasi), al-Qanun (peraturan dan kaidah dasar), al-Mabda’ (prinsip), dan al-nasaq (metode atau cara). Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 26 :

”Allah akan menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya”.

(Q.S. An-Nahl : 26)

Sedangkan dalam tinjauan terminologi kaidah punya

beberapa arti, menurut

Dr. Ahmad asy-syafi’i dalam buku Usul Fiqh Islami, mengatakan bahwa kaidah itu adalah :

”Kaum yang bersifat universal (kulli) yangh diakui oleh satuan-satuan hukum juz’i yang banyak”. [1]

Sedangkan mayoritas Ulama Ushul mendefinisikan kaidah dengan :

”Hukum yang biasa berlaku yang bersesuaian dengan

sebagian besar bagiannya”. [2]

Sedangkan arti fiqh ssecara etimologi lebih dekat dengan ilmu, sebagaimana yang banyak dipahami, yaitu :

”Untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama”

(Q.S. At-Taubat : 122)

Dan juga Sabda Nabi SAW, yaitu :

Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah niscaya diberikan kepadanya kepahaman dalam agama .

Sedangkan menurut istilah, Fiqh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara’ yang bersifat amaliyah (praktis ) yang diambilkan dari dalil-dalil yang tafsili (terperinci )

Jadi, dari semua uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa Qawaidul fiqhiyah adalah :

”Suatu perkara kulli (kaidah-kaidah umum) yang berlaku pada semua bagian-bagian atau cabang-cabangnya yang banyak yang dengannya diketahui hukum-hukum cabang itu”.

Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa setiap kaidah fiqhiyah telah mengatur beberapa masalah fiqh dari berbagai bab.

II. Sejarah Perkembangan Qawaidul Fiqhiyah

Sejarah perkembangan dan penyusunan Qawaidul Fiqhiyah

diklarifikasikan menjadi 3 fase, yaitu :

1. Fase pertumbuhan dan pembentuka

Masa pertumbuhan dan pembentukan berlangsung selama tiga abad lebih.

Dari zaman kerasulan hingga abad ke-3 hijrah. Periode ini dari segi pase sejarahhukumi islam, dapat dibagi menjadi tiga zaman Nabi muhammad SAW, yang berlangsung selama 22 tahun lebih (610-632 H / 12 SH-10 H), dan zaman tabi’in serta tabi’ tabi’in yang berlangsung selama 250 tahun (724-974 M / 100-351 H). Tahun 351 H / 1974 M, dianggap sebagai zaman kejumudan, karena tidak ada lagi ulama pendiri maazhab. Ulama pendiri mazhab terakhir adalah Ibn Jarir al-Thabari (310 H / 734 M), yang mendirikan mazhab jaririyah.

Dengan demikian, ketika fiqh telah mencapai puncak kejayaan, kaidah fiqh baru dibentuk dab ditumbuhkan. Ciri-ciri kaidah fiqh yuang dominan adalah Jawami al-Kalim

(kalimat ringkas tapi cakupan maknnya sangat luas). Atas dasar ciri dominan tersebut, ulama menetapkan bahwa hadits yang mempunyai ciri-ciri tersebut dapat dijadikan kaidah fiqh. Oleh karena itulah periodesasi sejarah kaidah fiqih dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW.

Sabda Nabi Muhammad SAW, yang jawami al-Kalim dapat ditinjau dari dua segi, yaitu :

· Segi sumber : Ia adalah hadits, oleh karena itu, ia menjadi dalil hukum islam yang tidak mengandung al-Mustasnayat

· Segi cakupan makna dan bentuk kalimat : Ia dikatakan sebagai kaidah fiqh karena kalimatnya ringkas, tapi cakupan maknanya luas.

Beberapa sabda Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai kaidah fiqh, yaitu :

”pajak itu disertai imbalan jaminan”

”Tidak boleh menyulitkan (orang lain) dan tidak boleh dipersulitkan (oleh orang lain)” [3]

Demikian beberapa sabda Nabi Muhammad SAW, yang dianggap sebagai kaidah fiqh. Generasi berikutnya adalah generasi sahabat, sahabat berjasa dalam ilmu kaidah fiqh, karena turut serta membentuk kaidah fiqh. Para sahabat dapat membentuk kaidah fiqh karena dua keutamaan, yaitu mereka adalah murid Rasulullah SAW dan mereka tahu situasi yang menjadi turunnya wahyu dan terkadang wahyu turun berkenaan dengan mereka.

Generasi berikutnya adalah tabi’in dan tabi’ tabi’in selama 250 tahun. Diantara ulama yang mengembangkan kaidah fiqh pada generasi tabi’in adalah Abu Yusuf Ya’kub ibn Ibrahim (113-182), dengan karyanya yang terkenal kitab Al-Kharaj, kaidah-kaidah yang disusun adalah :

”Harta setiap yang meninggal yang tidak memiliki ahli waris diserahkan ke Bait al- mal”

Kaidah tersebut berkenaan dengan pembagian harta pusaka Baitul Mal sebagai salah satu lembaga ekonomi umat Islamdapat menerima harta peninggalan (tirkah atau mauruts), apbila yang meninggal dunia tidak memiliki ahli waris.

Ulama berikutnya yang mengembangkan kaidah fiqh adalah

Imam Asy-Syafi’i, yang hidup pada fase kedua abad kedua hijriah (150-204 H), salah satu kaidah yang dibentuknya, yaitu :

”Sesuatu yangh dibolehkan dalah keadaan terpaksa adalah tidak diperbolehkan ketika tidak terpaksa”

Ulama berikutnya yaitu Imam Ahmad bin Hambal (W. 241 H), diantara kaidah yang dibangun oleh Imam Ahmad bin Hambal, yaitu :

”Setiap yang dibolehkan untuk dijual, maka dibolehkan untuk dihibahkan dan digadaikan”

2. Fase perkembangan dan kodifikasi

Dalah sejarah hukum islam, abad IV H, dikenal sebagai zaman taqlid. Pada zaman ini, sebagian besar ulama melakukan tarjih (penguatan-penguatan) pendapat imam mazhabnya masing-masing. Usaha kodifikasi kaidah-kaidah fiqhiyah bertujuan agar kaidah-kaidah itu bisa berguna bagi perkembangan ilmu fiqh pada masa-masa berikutnya.

Pada abad VIII H, dikenal sebagai zaman keemasan dalam kodifikasi kaidah fiqh, karena perkembangan kodifikasi kaidah fiqh begitu pesat. Buku-buku kaidah fiqh terpenting dan termasyhur abad ini adalah :

· Al-Asybah wa al-Nazha’ir, karya ibn wakil al-Syafi’i (W. 716 H)

· Kitab al-Qawaid, karya al-Maqarri al-maliki (W. 750 H)

· Al-Majmu’ al-Mudzhab fi Dhabh Qawaid al-Mazhab, karya al-Ala’i al-Syafi’i (W. 761 H)

· Al-Qawaid fi al-Fiqh, karya ibn rajab al-Hambali (W. 795 H)

3. Fase kematangan dan penyempurnaan

Abad X H dianggap sebagai periode kesempurnaan kaidah fiqh, meskipun demikian tidak berarti tidak ada lagi perbaikan-perbaikan kaidah fiqh pada zaman sesudahnya. Salah satu kaidah yang disempurnakan di abad XIII H adalah

“seseorang tidak dibolehkan mengelola harta orang lain, kecuali ada izin dari pemiliknya”

Kaidah tersebut disempurnakan dengan mengubah kata-kata idznih menjadi idzn. Oleh karena itu kaidah fiqh tersebut adalah :

“seseorang tidak diperbolehkan mengelola harta orang lain tanpa izin”

III. Pembagian Kaidah Fiqh

Cara membedakan sesuatu dapat dilakukan dibeberapa segi :

1. Segi fungsi

Dari segi fungsi, kaidah fiqh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sentral dan marginal. Kaidah fiqh yang berperan sentral, karena kaidah tersebut memiliki cakupan-cakupan yang begitu luas. Kaidah ini dikenal sebagai al-Qawaid al-Kubra al-Asasiyyat, umpamanya :

”Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum”

kaidah ini mempunyai beberapa turunan kaidah yang berperan marginal, diantaranya :

”Sesuatu yang dikenal secara kebiasaan seperti sesuatu yang telah ditentukan sebagai syarat”

”Sesuatu yang ditetapkan berdasarkan kebiasaan seperti ditetapkan dengan naskh”

Dengan demikian, kaidah yang berfungsi marginal adalah kaidah yang cakupannya lebih atau bahkan sangat sempit sehingga tidak dihadapkan dengan furu’

2. Segi mustasnayat

Dari sumber pengecualian, kaidah fiqh dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : kaidah yang tidak memiliki pengecualian dan yang mempunyai pengecualian.

Kaidah fiqh yang tidak punya pengecualian adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Umpamanya adalah :

”Bukti dibebankan kepada penggugat dan sumpah dibebankan kepada tergugat”

Kaidah fiqh lainnya adalah kaidah yang mempunyai pengecualian kaidah yang tergolong pada kelompok yang terutama diikhtilafkan oleh ulama.

3. Segi kualitas

Dari segi kualitas, kaidah fiqh dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu :

· Kaidah kunci

Kaidah kunci yang dimaksud adalah bahwa seluruh kaidah fiqh pada dasarnya, dapat dikembalikan kepada satu kaidah, yaitu :

”Menolak kerusakan (kejelekan) dan mendapatkan maslahat”

Kaidah diatas merupakan kaidah kunci, karena pembentukan kaidah fiqh adalah upaya agar manusia

terhindar dari kesulitan dan dengan sendirinya ia mendapatkan kemaslahatan.

· Kaidah asasi

Adalah kaidah fiqh yang tingkat kesahihannya diakui oleh seluruh aliran hukum islam. Kaidah fiqh tersebut adalah :

”Perbuatan / perkara itu bergantung pada niatnya”

”Kenyakinan tidak hilang dengan keraguan”

”Kesulitan mendatangkan kemudahan”

”Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum”

· Kaidah fiqh yang diterima oleh semua aliran hukum sunni

Kaidah fiqh yang diterima oleh semua aliran hukum sunni adalah ” majallah al-Ahkam al-Adliyyat ”, kaidah ini dibuat di abad XIX M, oleh lajnah fuqaha usmaniah.

IV. Manfaat Kaidah Fiqh

Manfaat dari kaidah Fiqh (Qawaidul Fiqh) adalah :

1. Dengan kaidah-kidah fiqh kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum fiqh dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fiqh dan kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalah fiqh

2. Dengan memperhatikan kaidah-kaidah fiqh akan lebih mudah menetapkan hukum bagi masalah-masalah yang dihadapi

3. Dengan kaidah fiqh akan lebih arif dalam menerapkan materi-materi dalam waktu dan tempat yang berbeda, untuk keadaan dan adapt yang berbeda

4. Meskipun kaidah-kaidah fiqh merupakan teori-teori fiqh yang diciptakan oleh Ulama, pada dasarnya kaidah fiqh yang sudah mapan sebenarnya mengikuti al-Qur’an dan al-Sunnah, meskipun dengan cara yang tidak langsung

Menurut Imam Ali al-Nadawi (1994)

1. Mempermudah dalam menguasai materi hokum

2. kaidah membantu menjaga dan menguasai persoalan-persoalan yang banyak diperdebatkan

3. Mendidik orang yang berbakat fiqh dalam melakukan analogi (ilhaq) dan takhrij untuk memahami permasalahan-permasalahnan baru.

4. mempermudah orang yang berbakar fiqh dalam mengikuti (memahami) bagian-bagian hokum dengan mengeluarkannya dari tema yang berbeda-beda serta meringkasnya dalam satu topic

5. Meringkas persoalan-persoalan dalam satu ikatan menunjukkan bahwa hokum dibentuk untuk menegakkan maslahat yang saling berdekatan atau menegakkan maslahat yang lebih besar

6. Pengetahuan tentang kaidah fiqh merupakan kemestian karena kaidah mempermudah cara memahami furu’ yang bermacam-macam

V. Urgensi Qawaidul Fiqhiyah

Kaidah fiqh dikatakan penting dilihat dari dua sudut :

1. Dari sudut sumber, kaidah merupakan media bagi peminat fiqh Islam untuk memahami dan menguasai

muqasid al-Syari’at , karena dengan mendalami beberapa nashsh, ulama dapat menemukan persoalan esensial dalam satu persoalan

2. Dari segi istinbath al-ahkam , kaidah fiqh mencakup beberapa persoalan yang sudah dan belum terjadi. Oleh karena itu, kaidah fiqh dapat dijadikan sebagai salah satu alat dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi yang belum ada ketentuan atau kepastian hukumnya.

Abdul Wahab Khallaf dalam ushul fiqhnya bertkata bahwa hash-nash tasyrik telah mensyariatkan hokum terhadap berbagai macam undang-undang, baik mengenai perdata, pidana, ekonomi dan undang-undang dasar telh sempurna dengan adanya nash-nash yang menetapkan prinsip-prinsip umum dan qanun-qanun tasyrik yang kulli yang tidak terbatas suatu cabang undang-undang.

Karena cakupan dari lapangan fiqh begitu luas, maka perlu adanya kristalisasi berupa kaidah-kaidah kulli yang berfungsi sebagai klasifikasi masalah-masalah furu’ menjadi beberapa kelompok. Dengan berpegang pada kaidah-kaidah fiqhiyah, para mujtahid merasa lebih mudah dalam mengistinbathkan hukum bagi suatu masalah, yakni dengan menggolongkan masalah yang serupa di bawah lingkup satu kaidah.

Selanjutnya Imam Abu Muhammad Izzuddin ibnu Abbas Salam menyimpulkan bahwa kaidah-kaidah fiqhiyah adalah sebagai suatu jlan untuk mendapatkan suatu kemaslahatan dan menolak kerusakan serta bagaimana menyikapi kedua hal tersebut. Sedangkan al-Qrafy dalam al-Furuqnya menulis bahwa seorang fiqh tidak akan besar pengaruhnya tanpa berpegang pada kaidah fiqhiyah, karena jika tidak berpegang paa kaidah itu maka hasil ijtihatnya banyak pertentangan dan berbeda antara furu’-furu’ itu. Dengan berpegang pada kaidah fiqhiyah tentunya mudah menguasai furu’nya dan mudah dipahami oleh pengikutnya.

VI. Kedudukan Qawaidul Fiqhiyah

Kaidah fiqh dibedakan menjadi dua, yaitu :

1. Kaidah fiqh sebagai pelengkap, bahwa kaidah fiqh digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu al-Qur’an dan sunnah. Kaidah fiqh yang dijadikan sebagai dalil pelengkap tidak ada ulama yang memperdebatkannya, artinya ulama “sepakat” tentang menjadikan kaidah fiqh sebagai dalil pelengkap.

2. Kaidah fiqh sebagai dalil mandiri, bahwa kaidah fiqh digunakan sebagai dalil hukumyang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang kedudukan kaidah fiqh sebagai dalil hokum mandiri. Imam al-Haramayn al-Juwayni berpendapat bahwa kaidah fiqh boleh dijadikan dalil mandiri.

Namun al_Hawani menolak pendapat Imam al-Haramayn al-juwayni. Menurutnya, menurut al-Hawani , berdalil hanya dengan kaidah fiqh tidak dibolehkan. Al-Hawani mengatakan bahwa setiap kaidah bersifat pada umumnya, aglabiyat, atau aktsariyat. Oleh karena itu, setiap kaidah mempunyai pengecualian-pengecualian. Karena memiliki pengecualian yang kita tidak mengetahui secara pasti pengecualian-pengecualian tersebut, kaidah fiqh tidak dijadikan sebagai dalil yang berdiri sendiri merupakan jalan keluar yang lebih bijak.

Kedudukan kaidah fiqh dalam kontek studi fiqh adalah simpul sederhana dari masalah-masalah fiqhiyyat yang begitu banyak. Al-syaikh Ahmad ibnu al-Syaikh Muhammad al-Zarqa berpendapat sebagai berikut : “kalau saja tidak ada kaidah fiqh ini, maka hukum fiqh yang bersifat furu’iyyat akan tetap bercerai berai.”

Dalam kontek studi fiqh, al-Qurafi menjelaskan bahwa syar’ah mencakup dua hal : pertama, ushul; dan kedua, furu’ ,

Ushul terdiri atas dua bagian, yaitu ushul al-Fiqh yang didalamnya terdapat patokan-patokan yang bersifat kebahasaan; dan kaidah fiqhyang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai rahasia-rahasia syari’ah dan kaidah-kaidah dari furu’ yang jumlahnya tidak terbatas.

VII. Sistematika Qawaidul Fiqhiyah

Pada umumnya pembahasan qawaidul fiqhiyah berdasarkan pembagian kaidah-kaidah asasiah dan kaidah-kaidah ghairu asasiah. Kaidah-kaidah asasiah adalah kaidah yang disepakati oleh Imam Mazhahib tanpa diperselisihkan kekuatannya, jumlah kaidah asasiah ada 5 macam, yaitu :

1. Segala macam tindakan tergantung pada tujuannya

2. Kemudaratan itu harus dihilangkan

3. Kebiasaan itu dapat menjadi hukum

4. Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan

5. Kesulitan itu dapat menarik kemudahan.

Sebagian fuqaha’ menambah dengan kaidah “tiada pahala kecuali dengan niat.” Sedangkan kaidah ghairu asasiah

adalah kaidah yang merupakan pelengkap dari kaidah asasiah, walaupun keabsahannya masih tetap diakui.

VIII. Perbedaan Kaidah Ushul dan Kaidah Fiqh

1. Kaidah ushul adalah cara menggali hukum syara’ yang praktis. Sedangkan kaidah fiqh adalah kumpulan hukum-hukum yang serupa yang kembali kepada satu hukum yang sama.

2. Kaidah-kaidah ushul muncul sebelum furu’ (cabang). Sedangkan kaidah fiqh muncul setelah furu’.

3. Kaidah-kaidah ushul menjelaskan masalah-masalah yang terkandung di dalam berbagai macam dalil yang rinciyang memungkinkan dikeluarkan hukum dari dalil-dalil tersebut. Sedangkan kaidah fiqh menjelaskan masalh fiqh yang terhimpun di dalam kaidah.

IX. Kaidah-kaidah Fiqh yang Asasi

1. Meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan

Izzuddin bin Abdul as-Salam di dalam kitabnya Qawaidul al-Ahkam fi mushalih al-Anam mengatakan bahwa seluruh syari’ah itu adalah muslahat, baik dengan cara menolak mafsadat atau dengan meraih maslahat. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada kemaslahatan, adapula ynag menyebabkan mafsadat. Seluruh maslahat itu diperintahkan oleh syari’ah dan seluruh yang mafsadat dilarang oleh syari’ah.

2. Al-Qawaid al-Khamsah (lima kaidah asasi)

Kelima kaidah asasi tersebut sebagai berikut :

a. Kaidah asasi pertama

“segala perkara tergantung kepada niatnya”

Niat sangat penting dalam menentukan kualitas ataupun makna perbuatan seseorang, apakah seseorang melakukan perbuatan itu dengan niat ibadah kepada Allah dengan melakukan perintah dan menjauhi laranganNya. Ataukah dia tidak niat karena Allah, tetapi agar disanjung orang lain.

b. Kaidah asasi kedua

“keyakinan tisak bisa dihilangkan dengan adanya keraguan”

c. Kaidah asasi ketiga

“kesulitan mendatangkan kemudahan”

Makna dari kaidah diatas adalah bahwa hukum-hukum yang dalam penerapannya menimbulkan kesulitan dan kesukaran bagi mukallaf , maka syari’ah meringankannya, sehingga mukallaf mampu melaksanakannya tanpa kesulitan dan kesukaran.

d. Kaidah asasi keempat

“kemudhoratan harus dihilangkan”

Kaidah tersebut kembali kepada tujuan merealisasikan

maqasid al-Syari’ah dengan menolak yang mufsadat, dengan cara menghilangkan kemudhoratan atau setidak-tidaknya meringankannya.

e. Kaidah asasi kelima

“adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”

Adat yang dimaksudkan kaidah diatas mencakup hal yang penting, yaitu : di dalam adapt ada unsure berulang-ulang dilakukan, yang dikenal sebagai sesuatu yang baik.

X. Kaidah-kaidah Fiqh yang umum

Kaidah-kaidah Fiqh yang umum terdiri dari 38 kaidah, namun disini kami hanya menjelaskan sebagiannya saja, yaitu :

1. “ijthat yang telah lalu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihat yang baru”

Hail ini berdasarkan perkataan Umar bin Khattab :

“itu adalah yang kami putuskan pada masa lalu dan ini adalah yang kami putuskan sekarang”

2. “apa yang haram diambil haram pula diberikannya”

Atas dasar kaidah ini, maka haram memberikan uang hasil korupsi atau hasil suap. Sebab, perbuatan demikian bisa diartikan tolong menolong dalam dosa.

3. “Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya”

4. “Petunjuk sesuatu pada unsure-unsur yang tersembunyi mempunyai kekuatan sebagai dalil”

Maksud kaidah ini adalah ada hal-hal yang sulit diketahui oleh umum, akan tetapi ada tanda-tanda yang menunjukkan hal tadi. Contoh dari kaidah ini, seperti : Barang yang dicuri ada pada si B, keadaan ini setidaknya bisa jadi petunjuk bahwa si B adalah pencurinya, kecuali dia bisa membuktikan bahwa barang tersebut bukan hasil curian.

5. “Barang siapa yang mempercepat sesuatu sebelum waktunya, maka menanggung akibat tidak mendapat sesuatu tersebut”

Contah dari kaidah ini : Kita mempercepat berbuka pada saat kita puasa sebelum maghrib tiba.

XI. Kaidah-kaidah Fiqh yang khusus

Banyak kaidah fiqh yang ruang lingkup dan cakupannya lebih sempit dan isi kandungan lebih sedikit. Kaidah yang semacam ini hanya berlaku dalam cabang fioqh tertentu, yaitu :

1. Kaidah fiqh yang khusus di bidang ibadah mahdah

“Setiap yang sah digunakan untuk shalat sunnah secara mutlak sah pula digunakan shalat fardhu”

2. Kaidah fiqh yang khusuh di bidang al-Ahwal al-Syakhshiyah

Dalam hukum islam, hukum keluarga meliputi : pernikahan, waris, wasiat, waqaf dzurri (keluarga) dan hibah di kalangan keluarga. Salah satu dari kaidah ini, yaitu

“Hukum asal pada masalah seks adalah haram”

Maksud kaidah ini adalah dalam hubungan seks, pada asalnya haram sampai datang sebab-sebab yang jelasdan tanpa meragukan lagi yang menghalalkannya, yaitu dengan adanya akad pernikahan.

3. Kaidah fiqh yang khusus di bidang muamalah atau transaksi

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya boleh, seperti : jual beli, sewa-menyewa, kerja sama. Kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti yang mengakibatkan kemudharatan, penipuan, judi dan riba.

4. Kaidah fiqh yang khusus di bidang jinayah

Fiqh jinayah adalah hukum islam yang membahas tentang aturan berbagai kejahatan dan sanksinya; membahas tentang pelaku kejahatan dan perbuatannya. Salah satu kaidah khusus fiqh jinayah adalah :

“Tidak boleh seseorang mengambil harta orang lain tanpa dibenarkan syari’ah”

Pengambilan harta orang lain tanpa dibenarkan oleh syari’ah adalah pencurian atau perampokan harta yang ada sanksinya, tetapi jika dibenarkan oleh syari’ah maka diperbolehkan. Misalnya : petugas zakat dibolehkan mengambil harta zakat dari muzaki yang sudah wajib mengeluarkan zakat.

5. Kaidah fiqh yang khusus di bidang siyasah

“Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus beorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya atau keluarganya maupun golongannya.

6. Kaidah fiqh yang khusus fiqh qadha (peradilan dan hukum acara)

Lembaga peradilan saat ini berkembang dengan pesat, baik dalam bidangnya, seperti mahkamah konstitusi maupun tingkatnya, yaitu dari daerah sampai mahkamah agung. Dalam islam hal ini sah-sah saja, diantara kaidah fiqh dalam bidang ini yaitu :

“Perdamaian diantara kaum muslimin adalah boleh kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”

Perdamaian antara penggugat dan tergugat adalah baik dan diperbolehkan, kecuali perdamaian yang berisi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.

BAB III

PENUTUP

I. Kesimpulan

1. Kaidah-kaidah fiqh ituterdiri dari banyak pengertian, karena kaidah itu bersifat menyeluruh yang meliputi bagian-bagiannya dalam arti bisa diterapkan kepada juz’iyatnya (bagian-bagiannya)

2. Salah satu manfaat dari adanya kaidah fiqh, kita akan mengetahui prinsip-prinsip umum fiqh dan akan mengetahui pokok masalah yang mewarnai fiqh dam kemudian menjadi titik temu dari masalah-masalahfiqh.

3. Adapun kedudukan dari kaidah fiqh itu ada dua, yaitu :

· Sebagai pelengkap, bahwa kaidah fiqh digunakan sebagai dalil setelah menggunakan dua dalil pokok, yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah.

· Sebagai dalil mandiri, bahwa kaidah fiqh digunakan sebagai dalil hukum yang berdiri sendiri, tanpa menggunakan dua dalil pokok.

II. Saran

Penyusun makalah ini hanya manusia yang dangkal ilmunya, yang hanya mengandalkan buku referensi. Maka dari itu penyusun menyarankan agar para pembaca yang ingin mendalami masalah Qawaidul Fiqhiyah, agar setelah membaca makalah ini, membaca sumber-sumber lain yang lebih komplit, tidak hanya sebatas membaca makalah ini saja.

DAFTAR PUSTAKA

Djazuli, HA, 2006, Kaidah-kaidah fiqh, Jakarta : kencana

Mujib, Abdul, 1978, Al-Qawaidul Fiqhiyah, Malang : Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel

Usman, Muslih, 1999, Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah,

Jakarta : Rajawali Pers

Effendi, Satria, 2005, Ushul Fiqh, Jakarta : Kencana

Mubarok, Jaih, 2002, Kaidah Fioqh, Jakarta : Rajawali Pers

Djazuli, HA, 2005, Ilmu Fiqh, Jakarta : Kencana

Asjmuni, A Rahman, 1976, Kaidah-kaidah Fiqh, Jakarta : Bulan Bintang

Ash-shiddiqie, Hasbi, 1999, Mabahits fi al-Qawaidul Fiqhiyah.

Al-Nadwi, Ali Ahmad, 1998, Al-Qawaidul Fiqhiyah, Beirut : Dar al-Kalam

Faisal, Enceng Arif, 2004, Kaidah Fiqh Jinayah, Bandung : Pustaka Bani Quraisy

[1] Ahmad, Muhammad Asy-Syafi’i 1983 : 4

[2] Fathi, Ridwan, 1969 : 171-172

[3] Muhammad Shidqi ibn Ahmad Al-Burnu. Hal. 77

1. Pengertian Usul Fiqh

Usul Fiqh adalah tarkib idhafi (kalimat majemuk) yang telah menjadi nama bagi suatu disiplin ilmu tertentu. Dintinjau dari segi etymologi fiqh bermakna pemahaman yang mendalam tentang tujuan suatu ucapan dan perbuatan (Lusi Ma’luf: Munjid). Sebagaimana firman Allah surat An Nisa’ ayat 78:

Artinya: “Maka mengapa orang-orang itu (munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun.

Juga sabda Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Barang siapa dikehendaki Allah sebagai orang yang baik, pasti Allah akan memahamkannya dalam urusan agama.

Sedamgkan pengertian fiqh menurut terminologi para fuqaha’ (ahli fiqh) adalah tidak jauh dari pengertian fiqh menurut etymologi. Hanya saja pengertian fiqh menurut termilnologi lebih khusus dari etymologi. Figh menurut terminologi adalah pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ mengenai perbuatan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang terinci (detail).(Abu Zahrah: Usul Fiqh).

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa pembahasan ilmu fiqh meliputi dua hal:

1. Pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ meneganai perbuatan manusia yang praktis. Oleh karena itu ia tidak membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan I’tiqad (keyakinan.

2. Pengetahuan tentang dalil-dalil yang terinci pada setiap permasalahan. Misalnya bila dikatakan bahwa memakan harta benda orang lain secara tidak sah itu adalah haram, maka disebutkan pula dalilnya dari AL Qur’an yang berbunyi:

Artinya: Dan janganlah kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu denga yang lain secara bathil. (2:188).

Dari sini dapat diketahui, bahwa pembahasan ilmu fiqh adalah hukum yang terinci pada setiap perbuatan manusia sama ada halal. Haram, makruh atau wajib beserta dalilnya masing-masing.

Adapun pengertian “ashl” (jamaknya ushul) menurut ethimologi adalah dasar (fundamen) yang diatasnya dibangun sesuatu (Luis Ma’luf: Kamus Munjid). Pengertian tersebut tidak jauh dari pengertian ushul secara terminologi yaitu dasar yang dijadikan pijakan oleh ilmu fiqh.

Untuk itu Ali Hasaballah dalam buku Ushul Al Tasri’ Al Islami mendefinisikan Ushul Fiqh adalah:

Artinya: Kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali hukum-hukum syari’ah yang berkaitan dengan perbuatan amaliah (mukallaf) dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan kata lain kaidah-kaidah yang dijadikan metode untuk menggali hukum fiqh.

Sebagai contoh. Ushul fiqh menetapkan bahwa perintah (amar) itu menunjukkan wajib dan larangan (nahi) menunjukkan hukum haram.

Jika seorang ahli fiqh akan menetapkan hukumnya shalat, apakah wajib atau tidak maka ia akan mengemukakan firman Allah SWT di dalam surat Rum 31, Mujadalah 13 dan Al Muzammil 20 yang berbunyi :

Artinya: Dirikan Shalat

Perintah untuk menjauhi berarti larangan untuk mendekatinya, dan tidak ada bentuk larangan yang lebih kongkrit dari larangan tersebut.

Dari contoh diatas jelaslah perbedaan antara fiqh dan ushul fiqh, bahwa ushul fiqh merupakan metode (cara) yang harus ditempuh ahli fiqh di dalam menetapkan hukum-hukum syara’ bedasarkan dalil syara’, serta mengklasifikasikan dalil-dali tersebut bedasrkan kualitasnya. Dalil Al Qur’an harus didahulukan dari pada qiyas serta dalil-dalil yang tidak berdasr kepada Al Qur’an dan Sunnah. Sedangkan Fiqh adalah hasil hukum-hukum syar’i bedasarkan methode-methode tersebut.

2. Hubungan Ushul Fiqh dengan Fiqh dan fungsi Ushul Fiqh.

Hubungan ilmu Ushul Fiqh dengan Fiqh adalah seperti hubungan ilmu mathiq (logika) dengan filsafat, bahwa mantiq merupakan kaedah berfikir yang memelihara akal agar tidak ada kerancuan dalam berfikir. Juga seperti hubungan antara ilmu nahwu dalam bahasa arab, dimana ilmu nahwu merupakan gramatikal yang menghindarkan kesalahan seseorang di dalam menulis dan mengucapkan bahasa arab. Demikian juga Ushul Fiqh adalah merupakan kaidah yang memelihara fuqaha’ agar tidak terjadi kesalahan di dalam mengistimbatkan (menggali) hukum.

Disamping itu fungsi Ushul Fiqh itu sendiri adalah untuk membedakan istimbath yang benar atau salah yang dilakukan oleh fuqaha’.

3. Objek Pembahasan Ushul Fiqh

Objek Ushul Fiqh berbeda dengan Fiqh. Objek fiqh adalah hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia beserta dalil-dalilnya yang terinci. Manakala objek ushul fiqh mengenai metdologi penetapan hukum-hukum tersebut. Kedua-dua disiplin ilmu tersebut sama –sama membahas dalil-dalil syara’ akan tetapi tinjauannya berbeda. Fiqh membahas dalil-dalil tersebut untuk menetapkan hukum-hukum cabang yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Sedangkan ushul fiqh meninjau dari segi penetapan hukum, klasifikasi argumentasi serta siatuasi dan kondisi yang melatar belakangi dalil-dali tersebut.

Jadi objek pembahasan ushul fiqh bermuara pada hukum syara’ ditinjau dari segi hakikatnya, kriteria, dan macam-macamnya. Hakim (Allah) dari segi dalil-dali yang menetapkan hukum, mahkum ‘alaih (orang yang dibebani hukum) dan cara untuk menggali hukum yakni dengan berijtihad.

Ada beberapa peristilahan mendasar yang perlu di ketahui dalam ilmu ushul fiqh ini:

1. Hukum Syar’i

Di dalam bahasa arab arti lafaz al hukm adalah menetapkan sesuatu di atas sesuatu (….) atau dengan kata lain memberi nilai terhadap sesuatu. (Alyasa’ Abubakar: Ushul Fiqh I). Seperti ketika kita melihat sebuah buku lalu kita mengatakan “buku itu tebal” maka berarti kita telah memberi hukum (menetapkan atau memberi nilai) tebal kepada buku tersebut.

Ada beberapa definisi secara istilah yang dikemukakan oleh para ulama tentang hukum. Menurut Ali Hasaballah, Al Hukm adalah:

Artinya: Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf yang berisi perintah, keizinan (melakukan atau meninggalkan sesuatu) ataupun perkondisian tertentu.

Dari definisi diatas ada empat unsur yang terkandung dalam pengertian hukum:

1. Firman Allah : Yaitu yang berwenang membuat hukum adalah Allah. Secara otomatis bersumberkan kepada Al Qur’an, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Perbuatan Mukallaf, adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sudah dewasa (baliqh) meliputi seluruh gerak gerinya, pembicaraan ataupun niat.

3. Berisi Perintah (larangan) dan keizinan memilih. Iqtidha’ dalam definisi diatas bermakna perintah untuk mengerjakan atau meninggalkan pekerjaan. Begitu juga berlaku mutlak atau hanya sebatas anjuran. Dari sini lahirlah apa yang kita kenal pekerjaan wajib, mandub (sunat), haram, makruh. Manakala takhyir bermakna adanya keizinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkan. Dengan kata lain kedua pekerjaan tersebut sama saja dikerjakan atau tidak dikerjakan. Dalam bahasa arab dikenal dengan mubah sedangkan keizinannya dinamakan ibahah. Unsur ketiga ini nantinya dikenal dengan hukum taklifi.

4. Berisi perkondisian sesuatu. Yaitu kondisi hukum terhadap sesuatu itu sangat tergantung oleh sebab, syarat atau mani’ (larangan). Artinya ada satu kondisi yang harus dipenuhi sebelum pekerjaan dilakukan oleh seseorang. Unsur ketiga ini nantinya dikenal dengan hukum wadh’i.

2. Hakim (Pembuat Hukum)

Pengertian hukum menurut ulama ushul adalah Firman Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf, ini mengisyaratkan bahwa al-Hakim adalah Allah. Para ulama telah sepakat bahkan seluruh umat Islam bahwa al Hakim adalah Allah SWT dan tidak ada syari’at (undang-undang) yang sah melainkan dari Allah. Al Qur’an telah mengisyaratkan hal ini dengan firman Allah:

Artinya: Hak menetapkan hukum itu hanyalah milik Allah (al An’am: 57).

3. Mahkum Fih (objek hukum)

Mahkum fih sering juga disebut mahkum bih ialah: objek hukum syara’ atau perkara-perkara yang berhubungan dengannya. Objek hukum yang menjadi pembahasan ulama ushul hanyalah terbatas pada perbuatan orang-orang mukallaf. Ia tidak membahas hukum wadh’i (perkondisian ) yang berasal bukan dari perbuatan manusia. Seperti bergesernya matahari dari cakrawala dan datangnya awal bulan. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa mahkum fih: Perbuatan orang mukallaf yang menjadi objek hukum syara’, baik berupa perintah, larangan maupun kebolehan.

4. Mahkum alaih (Subjek Hukum)

Mahkum alaih adalah subjek hukum yaitu mukallaf yang melakukan perbuatan-perbuatan taklif. Jika mahkum fih berbicara mengenai perbuatan mukallaf maka mahkum alaih berbicara mengenai orangnya, karena dialah orang yang perbuatannya dihukumi untuk diterima atau ditolak.

4. Sejarah Pertumbuhan Ilmu Ushul Fiqh.

Ilmu ushul fiqh tumbuh bersama-sama dengan ilmu fiqh, meskipun ilmu fiqh lebih duluan dibukukan lebih dahulu daripada ilmu ushul fiqh. Karena dengan tumbuhnya ilmu Fiqh, tentu adanya metode yang dipakai untuk menggali ilmu tersebut. Dan metode ini tidak lain adalah ushul fiqh.

Pada masa rasul penggalian hukum langsung dilakukan oleh Rasul, yang mana Allah langsung memutuskan perkara-perkara yang timbul melalui wahyu. Penggalian hukum fiqh baru mulai setelah wafatnya Rasulullah SAW disaat timbulnya berbagai masalah yang tidak pernah terjadi pada masa Rasul. Para sahabat yang tergolong fuqaha seperti Ibnu Mas’ud, Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab melakukan ijtihad untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tentunya di dalam berijtihad ini mereka mempunyai metode, dasar dan batasan dalam mengambil satu keputusan. Seperti Keputusan umar bin khattab tidak memebrikan hak zakat kepada mu’allaf. Ali bin abi Thalib menambah had (hukuman campuk) bagi yang meminum khamar dari 40 kali pada masa rasullah menjadi 80 kali. Dari perbuatan sahabat tersebut menunjukkan bahwa ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan hukum. Ini menunjukkan ijtihad para sahabat itu mempunyai kaedah yang sekarang dikenal dengan ushul, walaupun pada waktu itu ilmu ini belum dikenal.

Pada masa tabi’in penggalian hukum syarak semakin luas seiring dengan makin banyaknya permasalahan yang timbul. Karena banyaknya masalah yang timbul dan penyelesaian yang ditempuh para ulama sangan berfariasi, Ali Hasaballah mengambarkan kedahsyatan yang berlaku saat itu adalah “ pada satu daerah, ada satu perbuatan yang ditetapkan haram melakukannya, akan tetapi pada daerah lain dibolehkan”. Hal seperti menimbulkan kecauan yang sangat berarti dalam kehidupan masyarakat muslim. Dikarenakan tidak adanya parameter tertentu dalam mengistimbathkan hukum. Para ulama mengisthimbatkan hukum atas parameter masing-masing.

Akhirnya pada priode berikutnya, tepatnya pada masa imam-imam mujtahid, metode penetapan hukum ini semakin banyak dan mereka membuat kaidah-kaidah dan petunjuk tertentu dalam berijtihad. Seperti Imam Abu Hanifah membatasi dasar-dasar ijtihadnya dengan menggunakan al Qur’an, hadist dan fatwa-fatwa sahabat yang telah disepakati. Sedang fatwa yang diperselisihkan, dia bebas memilihnya. Manakala Imam Malik menjadikan amal ahlul madinah sebagai landasan hukum. Kedua imam ini telah menggariskan cara dan metode mereka dalam mengistimbathkan hukum tapi mereka belum menyebutnya dengan usul fiqh.

Akhirnya sampailah peran Imam Syafi’i, yang bermaksud mengkodifikasikan (membukukan) ilmu ushul fiqh. Mulailah ia menyusun metode-metode penggalian hukum syara’, sumber-sumber fiqh dan petunjuk-petunjuk ilmu fiqh. Kitab ushul fiqh pertama sekali dikeluarkan adalah “al Risalah”. Inilah kitab pertama yang khusus berbicara tentang ushul fiqh dengan membahas berbagai metode istimbath hukum.

Dan dikemudian hari pengikut mazhab membuat metode ushul masing-masing mengikut imam Mazhabnya sendiri. Setiap kaedah selalu lahir/timbul lebih akhir dari pada materi.

Macam macam Harokah Islam

EMPAT HAROKAH ISLAM INTERNATIONAL

(Salafy, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir)

Pengertian  Harokah dalam pembahasan disini adalah organisasi / harokah  (pergerakan) / kelompok yang mempunyai peraturan dan struktur organisasi  yang jelas (Ikhwanul Muslimin dan Hizbut Tahrir) atau pun yang tidak /  kurang mempunyai peraturan dan struktur organisasi yang jelas (Jamaah  Tabligh dan Salafy) namun masing-masing mempunyai ciri-ciri yang bisa  dibedakan dengan pihak yang lain.

Dikatakan  Harokah International karena mempunyai cabang/ perwakilan/ afiliasi/  anggota/ pengikut/ simpatisan yang tersebar luas di seluruh dunia.  Secara umum ke-empatnya ber akidah ahlus sunnah wal jamaah

Susunan  urutan pembahasan dibuat berdasarkan urutan tahun berdirinya, dimulai  dari yang paling awal disusul berturut-turut yang lebih muda tahun  berdirinya.

I. SALAFY (Generasi Awal)

A. Latar belakang sejarah

Harokah  Salafy yang dikenal sekarang ini latar belakang sejarahnya tidak dapat  lepas dari gerakan atau aliran Wahabi di Arab Saudi pada tahun 1700 an  Masehi (abad 18). Maka disini akan diruntut dari latar belakang sejarah gerakan Wahabi.

Gerakan / Aliran Wahabi :

Kata  `Wahabi` bila kita runut dari asal katanya mengacu kepada tokoh ulama  besar di tanah Arab yang bernama lengkap Syeikh Muhamad bin Abdul Wahhab  At-Tamimi Al-Najdi (1115-1206 H atau 1703-1791 M). Beliau lahir di Uyainah dan belajar Islam dalam mazhab Hanbali. Beliau telah menghafal  Al-Quran sejak usia 10 tahun.

Sosok  Muhammad bin Abdul Wahhab menjadi pelopor gerakan ishlah (reformasi)  yang muncul menjelang masa-masa kemunduran dan kebekuan berpikir  pemikiran dunia Islam sekitar 3 abad yang lampau atau tepatnya pada abad ke-12 hijriyah. Pada era kebekuan berpikir itu para ulama Islam  mencukupkan diri ber taqlid pada Ulama / Mujtahid Imam Mazhab yang empat  dengan kecenderungan pada fanatisme terhadap masing-masing mazhabnya.

Sementara  fenomena umat di lapisan bawah yang awam saat itu sungguh memilukan.  Mereka telah menjadikan kuburan menjadi tempat pemujaan dan meminta  kepada selain Allah. Kemusyrikan merajalela. Bid`ah, khurafat dan takhayyul menjadi makanan sehari-hari. Dukun, ramalan, sihir, ilmu ghaib  seolah menjadi alternatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam  kehidupan umat Islam.

Dakwah  gerakan Wahabi ini menyerukan agar aqidah Islam dikembalikan kepada  pemurnian arti tauhid dari syirik dengan segala manifestasinya. Muhammad  bin Abdul Wahhab saat itu bangkit mengajak dunia Islam untuk sadar atas  kebobrokan aqidah ini. Beliau menulis beberapa risalah untuk  menyadarkan masyarakat dari kesalahannya. Salah satunya adalah kitabuttauhid yang hingga kini menjadi rujukan banyak ulama aqidah.

Dakwah  Muhammad bin Abdul Wahhab ini kemudian melahirkan gerakan umat yang  aktif menumpas segala bentuk khurafat, syirik, bid`ah dan beragam hal  yang menyeleweng dari ajaran Islam yang asli. Mereka melarang membangun  bangunan di atas kuburan, menyelimutinya atau memasang lampu di  dalamnya. Mereka juga melarang orang meminta kepada kuburan, orang yang sudah mati, dukun, peramal, tukang sihir dan tukang teluh. Mereka juga  melarang tawassul dengan menyebut nama orang shaleh sepeti kalimat bi jaahi rasul atau keramatnya syiekh fulan dan fulan bahkan sampai menggunakan kekerasan dan senjata dalam dakwahnya.

Dakwah  dan pemikiran beliau banyak disambut ketika beliau datang di Dir`iyah  bahkan beliau dijadikan guru dan dimuliakan oleh penguasa setempat  (kepala suku) yaitu pangeran Muhammad bin Sa`ud yang berkuasa 1139-1179 H. Oleh pangeran, dakwah beliau didukung, ditegakkan dan akhirnya  menjadi semacam gerakan nasional yang cenderung keras dan radikal dan  didukung penuh oleh kepala suku sekaligus komandan lapangan (war lord) Muhammad bin Sa`ud.

Satuan  –satuan bersenjata mereka menyerang dan menaklukan seluruh penguasa  wilayah (War lord) lain diseluruh Hijaz dan Nejed (Wilayah Arab Saudi  sekarang). Sebelum berdaulat sendiri Arab Saudi secara administratif dan  protektorat saat itu berada dalam kekuasaan Khilafah Turki Usmani,  berdasarkan baiat penguasa Mekkah Syarif Hussein kepada Khalifah Sulaiman Qanuni penguasa Turki Usmani.

Ketika  gerakan Wahabi menghebat, dunia Islam sedang menghadapi ekspansi  kolonialisme negara-negara eropah dan Khilafah Turki Usmani sedang lemah  dan sibuk berperang diberbagai front menghadapi serbuan kolonialisme  negara-negarga eropah. Gerakan Wahabi semakin kuat dan menguasai seluruh  Arab Saudi hingga mereka berdaulat sendiri lepas dari Khilafah Turki  Usmani. Muhammad Bin Saud berkuasa menjadi raja pertama dan menerapkan  system pemerintahan monarki sampai sekarang ini dan menjadikan pemikiran  Wahabi sebagai mazhab kerajaan.

Oleh  banyak kalangan, gerakan ini dianggap sebagai pelopor kebangkitan  pemikiran di dunia Islam, antara lain gerakan Mahdiyah, Sanusiyah, Pan  Islamisme-nya Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh di Mesir dan gerakan  lainnya di benua India. Paling tidak, masa hidup Muhammad bin Adbul  Wahhab lebih dahulu dari mereka semua.

Tokoh-tokoh ulama yang paling sering mereka jadikan rujukan adalah :

– Imam Ahmad ibn Hanbal (164-241 H)

– Ibnu Taimiyah (661-728 H)

– Muhammad Ibnul Qayyim Al-Jauziyah (6691-751H)

– Syeikh Muhammad Nashiruddin Albani

– Syeikh Abdul Aziz Bin Baz

B. Karakteristik

Gerakan  Wahabi yang boleh dikatakan cikal bakal dan “kendaraan” yang  mengantarkan Dinasti Ibnu Saud berkuasa di Kerajaan Arab Saudi ini  pemikirannya dijadikan mazhab resmi Kerajaan Arab Saudi dan tetap  dipelihara serta dianut oleh para penguasa dan mayoritas rakyat Arab Saudi sampai saat ini. Mazhab dan corak pemikiran Wahabi  ini diekspor keluar dari batas Wilayah Arab Saudi yang sekarang ini  dikenal sebagai SALAFY walau kalangan salafiyin kadang tidak suka bila  dikatakan bahwa corak pemikiran dan latar belakang mereka secara  kenyataan merupakan kepanjangan dari Wahabi.

Karakteristik Salafy :

1. Fikihnya mengikuti imam Ahmad Bin Hanbal

Imam Ahmad Bin Hanbal dikenal lebih mengutamakan menggunakan Hadis dalam Ijtihadnya  dari pada menggunakan rasio (Qiyas, Istihsan, Maslahah mursalah, dsb).  Bila tidak ada nash Qoth’i beliau lebih suka menggunakan hadis dhoif  dari pada Qiyas. Sebagian Ulama menilai Imam Ahmad Bin Hanbal lebih  sebagai ahli hadis dari pada sebagai ahli Fikih.

2. Mengutamakan Hadis dan ahli hadis.

Pola  pemikiran ini mewarisi pola Ijtihad Imam Ahmad Bin Hanbal yang dianut  oleh Pelopor aliran Wahabi. Banyak merujuk kepada ahli Hadis Imam  Muhammad Nashiruddin Albani yang dalam sejarahnya dikenal lebih banyak menghafal dan mempelajari hadis di perpustakaan dan kurang mendalami  ushul fikih, maka corak fikihnya kebanyakan memegangi makna lahir  (tekstual) dari ayat dan hadis.

3. Keras dalam masalah tauhid dan akidah.

4. Sangat menentang Kurafat/Tahayul dan Bid’ah.

5. Menganggap Bid’ah dholalah semua perkara baru yang tidak ada dalam nash syariat.

6. Tidak mengakomodasi budaya atau adat local.

7. Tidak mempunyai aturan dan struktur organisasi yang baku.

8. Terkesan puritan dan kurang akomodatif dengan masalah aktual progressif (kekinian).

9. Menganggap Kerajaan dan Raja Arab Saudi sebagai Khilafah Islam.

Ini dapat dipahami karena gerakan wahabi dan Kerajaan Arab Saudi adalah saling mendukung antara yang satu terhadap yang lain.

10. Menolak demokrasi dan parlemen.

Pemikiran  ini dilatar belakangi Kenyataan bahwa Kerajaan Arab Saudi menerapkan  sistem monarki kerajaan, Trend demokrasi dan pemerintahan parlementer  yang kemudian muncul belakangan dan berhembus karena pengaruh dari negara-negara eropah dianggap membahayakan “Status Quo” system monarki  kerajaan Arab Saudi.

11. Ofensif menyerang pemikiran harokah dan ulama diluar kalangan mereka.

Setelah  gerakan Wahabi yang didukung pangeran Muhammad ibn Saud sukses berkuasa  di Arab Saudi dan merupakan pelopor reformasi kebekuan pemikiran Islam yang menjadi inspirasi kebangkitan pemikiran Islam lainnya seperti :  Syeikh Jamaludin Al Afghani dengan konsep Pan Islamisme nya yaitu  mengembalikan Khilafah Islamiah international, Syeikh Muhamad Abduh  dengan konsep Harokah Islamiah yaitu pergerakan yang berusaha menerapkan  syariat Islam pada seluruh sektor kehidupan yang kemudian diteruskan  oleh muridnya Syeikh Rasyid Ridho yang menjadi inspirasi berdirinya  Harokah Ihwanul Muslimin di Mesir yang saat itu dibawah pemerintahan penjajahan atau protektorat Inggris.

Konsep  pemikiran harokah ini bertujuan mengembalikan Khilafah Islamiah  international dan menerapkan syariat Islam sebagai hukum positip negara.

Harokah  Ihawanul Muslimin ini akhirnya menyebar keluar mesir dan mempunyai  cabang dan pengikut di beberapa negara Arab (Timur Tengah).

Dalam  perjalanan sejarahnya harokah ini selanjutnya memasuki wilayah politik  yang bersikap oposan terhadap pemerintah sekuler Mesir dan mulai timbul  gejala radikalisme dalam usaha mengambil alih pemerintahan.

Negara-negara  Arab di Timur Tengah yang menerapkan sistem pemerintahan monarki  kerajaan dianggap kurang sesuai dengan konsep syriat Islam

Sikap  radikal dan oposan dari sebagian pengikut Ihawanul Muslimin ini  merembet juga ke pengikutnya yang ada di negara negara Timur Tengah  (termasuk Arab Saudi), mereka memandang negara negara Arab di Timur  Tengah yang menerapkan sistem pemerintahan monarki kerajaan dianggap  kurang sesuai dengan konsep syriat Islam, apalagi dalam perkembangan  selanjutnya setelah ditemukan minyak di negara negara Arab para  bangsawan kerabat Raja hidup bergelimang dalam kemewahan. Maka berkembangnya Ihwanul Muslimin tidak disukai dan dianggap membahayakan  “status quo” para penguasa monarki Arab Saudi ditambah lagi dengan  kenyataan perbedaan mazhab fikih Ihwanul Muslimin yang ber mazhab Syafii  yang juga memakai rasio (qiyas) dalam ijtihadnya.

Untuk membendung dan meng counter perkembangan dan pemikiran Ihawanul Muslimin, penguasa  Arab Saudi dan didukung para Ulama mazhab Wahabi membuat harokah tandingan yang sekarang ini dikenal sebagai SALAFY yang tujuannya  membela status quo Khilafah Islam penguasa monarki Arab Saudi dan  menyebarkan pemikiran wahabi yang keras dalam masalah akidah dan fikih  mazhab Hanbali yang mengutamakan teks ayat dan hadis. Hal inilah yang  melatar belakangi sikap para tokoh Salafiyin menjadi Agresif dan Ofensif  menyerang kelompok lain terutama Ihwanul Muslimin dan juga Hizbut  Tahrir (dulunya bagian atau paling tidak simpatisan Ihwanul Muslimin).

C. Kiprahnya

1. Gerakan Wahabi mendobrak kejumudan dalam kurafat-tahayul-kemusyrikan akidah.

2. Gerakan Wahabi sebagai pelopor reformasi pemikiran yang beku.

3. Di  masa sekarang ini, gerakan salafi di Indonesia kembali terasa gregetnya  di awal tahun 1990-an. Gerakan ini dibawa oleh para sarjana alumni  Timur Tengah khususnya yang bersekolah di Universitas-universitas di Arab Saudi dan Kuwait.  Mereka banyak mendirikan yayasan, jam’iyah, pengajian dan seruan untuk  kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Termasuk menyebarkan dakwah di  kampus, masjid, kelompok masyarakat dan sebagainya.

4. Aktif dalam study hadis

5. Aktif dalam menentang Bid’ah

6. Aktif dalam amar makruf nahi munkar terutama lewat tulisan

7. Aktif dalam tarbiyah dalam halaqoh

II. JAMAAH TABLIGH (Menyampaikan dakwah)

A. Latar belakang sejarah

Maulana  Muhammad Ilyas Al-Kandahlawy lahir pada tahun 1303 H (1886) di desa  Kandahlah di kawasan Muzhafar Nagar, Utar Prades, India. Ayahnya bernama  Syaikh Ismail dan Ibunya bernama Shafiyah Al-Hafidzah. Keluarga Maulana  Muhammad Ilyas terkenal sebagai gudang ilmu agama. Saudaranya antara  lain Maulana Muhammad yang tertua, dan Maulana Muhammad Yahya.

Ayah  beliau, Syaikh Muhammad Ismail adalah seorang ruhaniwan besar yang suka  menjalani hidup dengan ber-uzhlah, berkhalwat dan beribadah, membaca  Alquran serta mengajarkan Alquran dan ilmu-ilmu agama. Adapun ibunda beliau, Shafiyah Al-Hafidzah, adalah seorang Hafidzah Alquran. Maulana  Muhammad Ilyas pertama kali belajar agama pada kakeknya, Syaikh Muhammad  Yahya. Beliau adalah seorang guru agama pada madrasah di kota kelahirannya.

Kakeknya  adalah penganut mazhab Hanafi dan teman dari seorang ulama dan penulis  Islam terkenal, Syaikh Abul Hasan Al-Hasani An-Nadwi. Sejak saat itulah  beliau mulai menghafal Alquran. Dari kecil telah tampak ruh dan semangat  agama dalam dirinya. Beliau memilki kerisauan terhadap umat, agama dan  dakwah. Sehingga Allamah Asy-Syaikh Mahmud Hasan yang dikenal sebagai  Syaikhul Hind (guru besar ilmu Hadis pada madrasah Darul Ulum Deoband)  pernah mengatakan, “sesungguhnya apabila aku melihat Maulana Ilyas aku  teringat kisah perjuangan para sahabat.

”  Pada suatu ketika saudaranya, Maulana Muhammad Yahya, pergi belajar  kepada seorang alim besar dan pembaru yang ternama yakni Syaikh Rasyid  Ahmad Al-Gangohi, di desa Gangoh, Utar Pradesh, India.  Maulana Muhammad Yahya belajar membersihkan diri dan menyerap ilmu  dengan bimbingan Syaikh Rasyid. Hal ini membuat Maulana Muhammad Ilyas  tertarik untuk belajar pada Syaikh Rasyid sebagaimana kakaknya. Akhirnya  Maulana Ilyas memutuskan untuk belajar agama menyertai kakaknya di  Gangoh.

Akan tetapi selama tinggal dan belajar di sana  Maulana Ilyas selalu menderita sakit. Sakit ini ditanggungnya selama  bertahun-tahun lamanya. Tabib Ustadz Mahmud Ahmad putra dari Syaikh  Gangohi sendiri telah memberikan pengobatan dan perawatan pada beliau.  Sakit yang dideritanya menyebabkan kegiatan belajarnya pun menurun, akan  tetapi beliau tidak berputus asa. Banyak yang menyarankan agar beliau  berhenti belajar untuk sementara waktu, tapi beliau menjawab, “apa  gunanya aku hidup jika dalam kebodohan”.

Dengan  izin Allah SWT, Maulana pun menyelesaikan pelajaran Hadis Syarif,  Jami’at Tirmidzi dan Shahih Bukhari. Dan dalam jangka waktu empat bulan  beliau sudah menyelesaikan Kutubus Sittah. Tubuhnya yang sering  terserang sakit semakin membuat beliau bersemangat dalam menuntut ilmu.  Begitu pula kerisauannya bertambah besar terhadap keadaan umat yang jauh  dari syari’at Islam.

Beliau akhirnya berkenalan dengan Syaikh Khalid Ahmad As-Sharanpuri penulis kitab Bajhul Majhud Fi Hilli Alfazhi Abi Dawud dan berguru kepadanya. Semakin bertambah ilmu yang dimiliki membuat  beliau semakin tawaddu’ serta dihormati di kalangan para ulama dan  masyaikh. Suatu ketika di Kandhla ada sebuah pertemuan yang dihadiri  oleh ulama-ulama besar. Di antaranya terdapat nama Syaikh Abdurrahman  Ar-Raipuri, Syaikh Khalil Ahmad As-Sharanpuri dan Syaikh Asyraf Ali  At-Tanwi. Waktu itu tiba waktu shalat Ashar.

Mereka  meminta Maulana Ilyas untuk mengimami shalat tersebut. Setelah kematian  kakaknya, Maulana Muhammad Yahya, pada 9 Agustus 1925, orang ramai  meminta kepada Maulana Ilyas untuk menggantikan kakaknya di Nizamuddin.  Waktu itu beliau sedang menjadi salah seorang pengajar di Madrasah  Mazhahirul Ulum. Akhirnya, setelah mendapat izin dari Maulana Khalil  Ahmad dengan pertimbangan jika tinggalnya di Nizamuddin membawa manfaat  maka Maulana Ilyas diberi kesempatan untuk berhenti mengajar.

Beliau  akhirnya pergi ke Nizamuddin, ke madarasah warisan ayahnya yang kosong  akibat lama tidak dihuni. Dengan semangat mengajar yang tinggi beliau  membuka kembali madrasah tersebut. Semangat yang tinggi untuk memajukan  agama, beliau pun mendirikan Maktab di Mewat. Namun kondisi geografis  yang agraris menyebabkan masyarakatnya lebih menyukai anak-anak mereka  pergi ke kebun atau ke sawah daripada ke Madrasah atau Maktab untuk  belajar agama, membaca atau menulis.

Maulana  Ilyas dengan terpaksa meminta orang Mewat untuk menyiapkan anak-anak  mereka untuk belajar dengan biaya yang ditanggung oleh Maulana sendiri.  Besarnya pengorbanan Maulana hanya untuk memajukan pendidikan agama bagi  masyarakat tidak mendapatkan perhatian. Mereka enggan menuntut ilmu dan  lebih senang hidup dalam kondisi yang sudah dijalani turun temurun.  Melihat keadaan Mewat itu, semakin menambah kerisauan beliau akan  keadaan umat Islam.

Kunjungan-kunjungan  diadakan bahkan madrasah-madrasah banyak didirikan, tetapi hal itu  belum dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat Mewat.  Dengan izin Allah timbullah keinginannya untuk mengirimkan jamaah dakwah  ke Mewat. Pada tahun 1351 H/1931 M, beliau menunaikan haji yang ketiga  ke Tanah Suci Makkah. Kesempatan tersebut dipergunakan untuk menemui  tokoh-tokoh India yang ada di Arab guna mengenalkan usaha dakwah.

Selama  di Makkah, jamaah bergerak setiap hari sejak pagi sampai petang, usaha  dakwah terus dilakukan untuk mengajak orang taat kepada perintah Allah.  Dalam pandangan Maulana Muhammad Ilyas, dakwah merupakan kewajiban umat  Nabi Muhammad SAW. Pada prinsipnya setiap orang yang mengaku mengikuti  ajaran Nabi Muhammad memiliki kewajiban mendakwahkan ajarannya, yaitu  agar selalu taat kepada Allah dengan cara yang telah dicontohkan  Rasulullah.

Sepulang  dari haji, Maulana mengadakan dua kunjungan ke Mewat, masing-masing  disertai jamaah dengan jumlah sekitar seratus orang. Dalam kunjungan  tersebut beliau selalu membentuk jamaah-jamaah yang dikirim ke kampung-kampung untuk ber-jaulah (berkeliling dari rumah ke rumah) guna  menyampaikan pentingnya agama. Beliau sepenuhnya yakin bahwa kebodohan,  kelalaian serta hilangnya semangat agama dan jiwa keislaman itulah yang menjadi sumber kerusakan.

Dari  Mewat inilah secara berangsur-angsur usaha tabligh meluas ke Delhi,  United Province, Punjab, Khurja, Aligarh, Agra, Bulandshar, Meerut,  Panipat, Sonepat, Karnal, Rohtak dan daerah lainnya. Begitu juga di  bandar-bandar pelabuhan banyak jamaah yang tinggal dan terus bergerak menuju tempat-tempat yang ditargetkan sepeti halnya daerah Asia Barat.  Terbentuknya jamaah ini adalah dengan izin Allah melalui kerisauan  seorang Maulana Muhammad Ilyas.

Kemudian  menyebarlah jamaah-jamaah tabligh yang membawa misi ganda yaitu ishlah  diri (perbaikan diri sendiri) dan mendakwahkan kebesaran Allah SWT  kepada seluruh umat manusia. Perkembangan jamaah ini semakin hari  semakin tampak. Gerakan jamaah tidak hanya tersebar di India tetapi sedikit demi sedikit telah menyebar ke barbagai negara. Hanya kekuasaan Allah yang dapat memakmurkan dan membesarkan usaha ini.

Pada  hari terakhir dalam sejarah hidupnya, Maulana mengirim utusan kepada  Syaikhul Hadits Maulana Zakariya, Maulana Abdul Qodir Raipuri, dan  Maulana Zafar Ahmad, bahwa beliau akan mengamanahkan kepercayaan sebagai  amir jamaah kepada sahabat-sahabatnya seperti Hafidz Maqbul Hasan, Qozi  Dawud, Mulvi Ihtisamul Hasan, Mulvi Muhammad Yusuf, Mulvi Inamul Hasan,  Mulvi Sayyid Raza Hasan.

Pada  saat itu terpilihlah Mulvi Muhammad Yusuf sebagai pengganti Maulana  Muhammad Ilyas dalam memimpin usaha dakwah dan tabligh. Pada sekitar  bulan Juli 1944 beliau jatuh sakit yang cukup parah. Kondisi tubuhnya yang lemah merupakan bukti bahwa beliau bersungguh-sungguh menghabiskan  waktu mengembara dari satu tempat ke tempat lain bersama dengan jamaah  untuk mendakwahkan kebesaran Allah.

Akhirnya  Maulana menghembuskan nafas terakhirnya, beliau pulang ke rahmatullah  sebelum adzan Shubuh. Beliau tidak banyak meninggalkan karya-karya  tulisan tentang kerisauannya akan keadaan umat. Buah pikiran beliau  dituang dalam lembar-lembar kertas surat yang dihimpun oleh Maulana  Manzoor Nu’mani dengan judul Aur Un Ki Deeni Dawat yang ditujukan kepada  para ulama dan seluruh umat Islam yang mengambil usaha dakwah ini.

Metode  dakwah tabligh dengan metode melakukan perjalanan mengunjungi (jaulah)  dan menetap beberapa waktu di suatu tempat sasasan dakwah ini akhirnya menjadi harokah yang mempunyai banyak pengikut dan keluar dari anak  benua India menyebar ke seluruh dunia.

B. Karakteristik

1. Mengutamakan  ber tabligh yaitu dakwah dengan mengunjungi (jaulah) dan menetap  beberapa lama di kawasan yang dijadikan obyek dakwah.

2. Mengutamakan akhlak, kebersihan hati dan dzikir.

3. Menganjurkan banyak beramal dan beribadah.

4. Fikihnya bermazhab Abu Hanifah tapi tidak mengikat untuk anggotanya.

5. Toleran terhadap budaya dan adat lokal.

6. Aktif ber amar makruf nahi munkar.

7. Dakwahnya lemah-lembut dengan jaulah (kunjungan) ke semua kalangan.

8. Sangat toleran dan tidak radikal.

9. Aktif dalam tabiyah halaqoh.

10. Tidak mempunyai aturan dan struktur organisasi yang baku.

11. Tidak terlibat atau membahas masalah politik.

12. Tidak ofensif terhadap harokah dan ulama diluar kalangan mereka.

D. Kiprahnya

1. Aktif  melakukan JAULAH yaitu perjalanan (safar) ke suatu kawasan dan menetap  beberapa lama untuk melakukan tabligh (menyampaikan) dakwah Islam.

2. Aktif dalam tarbiyah halaqoh

3. Aktif dalam amar makruf nahi munkar lewat lisan.

III. IKHWANUL MUSLIMIN (Persaudaraan Islam)

A. Latar Belakang Sejarah

Pada  era abad 19 Masehi gelombang kolonialisme dan imperialisme sedang  melanda hampir di semua dunia Islam. Khilafah Islam Turki Usmani sedang  dalam masa lemah dan sakit yang kronis. Turki Usmani sedang mati matian  berperang melawan negara negara Eropah (Yunani, Rusia, Inggris, Italia  dan Perancis). Satu per satu wilayah dalam kekuasaan Khilafah Turki  Usmani dicaplok oleh negara-negara eropah tanpa bisa dicegah oleh Sultan Turki. Perancis menguasai Afrika Utara, Italia menguasai Aljazair,  Rusia mencaplok wilayah kaukasus dan Asia Tengah, Inggris menguasai  Syria-Palestina.

Disamping  itu ada juga wilayah-wilayah dibawah kekuasaan Imperium Khilafah Turki  Usmani yang memberontak dan melepaskan diri seperti : negara negara Slavia (Eropah Timur), Yunani dan negara negara balkan, Gubernur Mesir  Muhamad Ali Pasha juga mengumumkan Mesir berdiri sendiri lepas dari  kekuasaan Khilafah Turki Usmani, Penguasa Wilayah (war lord) di  Semenanjung Arabia juga lepas dari kontrol kekuasaan pusat Turki Usmani.  Wilayah Hijaz dan Nejed dikuasai oleh kaum Wahabi dan akhirnya  mendirikan kerajaan Arab Saudi lepas dari Khilafah Turki Usmani.  Akhirnya Khilafah Islamiah Turki Usmani benar benar mati setelah dibunuh  oleh Kemal Attaruk pada tahun 1924 yang menghapuskan sistem Khilafah  Islam yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum positip negara dan  menggantinya dengan sekulerisme yang menerapkan Undang Undang keluaran parlemen sebagai hukum positip negara.

Dunia  Islam diluar bekas wilayah imperium Turki Usmani tidak jauh berbeda  nasibnya, Pakistan-India dan Malaysia-Brunei dijajah oleh Inggris,  demikian juga Indonesia dijajah oleh Belanda. Masa itulah Umat Islam  sedang berada pada posisi paling rendah dalam bidang politik dan seperti  kue yang seenaknya dibagi-bagi dan disantap oleh negara-negara  Imperialis-Kolonialis Eropah. Keadaan itulah yang pernah diramalkan  dalam hadis Nabi yaitu umat Islam “seperti makanan dimeja makan yang  disantap oleh orang-orang yang lapar”-Benarlah apa yang dikatakan  Rosulullah-.

Mesir  pada mulanya berdaulat sendiri setelah Gubernur Muhammad Ali Pasha  memberontak dan menyatakan berdaulat sendiri lepas dari kekuasaan Turki  Usmani, ternyata kemudian tidak mampu menahan ekspansi penyerbuan  tentara Inggris yang sebelumnya sudah menguasai Syiria dan Palestina,  jadilah kemudian Mesir dijajah oleh Inggris.

Kekuasaan  pemerintahan ada ditangan para penjajah, hukum positip yang diterapkan  adalah Undang Undang buatan mereka, sumber daya kekayaan alam dihisap  oleh para penjajah, Pendidikan dan usaha mencerdaskan umat sengaja tidak  dilakukan. Dunia Islam benar benar berada pada posisi paling lemah  secara politis, militer, ekonomi, iptek dan peradaban. Para Ulama Islam  juga mengalami kebekuan pemikiran dan mencukupkan diri dengan mengikuti  mazhab empat imam mazhab mujtahid dengan fanatisme pada masing-masing  mazhab yang terkadang sampai muncul friksi fisik perselisihan dikalangan  akar rumput umat.

Masa  penjajahan yang panjang tersebut juga mengakibatkan masing-masng  wilayah/negara Islam sibuk dengan dirinya sendiri dalam berbagai usaha  perlawanan terhadap penjajah ditambah lagi racun pemikiran “NASIONALISME” dan “SEKULERISME” yang sengaja dihembuskan oleh para  pemikir barat dengan tujuan agar Khilafah Islamiah yang menerapkan syariat Islam sebagai hukum positip  dalam kehidupan bermasyarakat sekaligus bernegara tidak hidup lagi  dikalangan kaum muslilim.

Kaum Penjajah menyadari  bahwa system pemerintahan Khilafah Islamiah yang meliputi seluruh kaum  muslimin dunia itulah kunci kekuatan Islam sebagi kekuatan politis yang  dahulu sanggup membawa kaum muslimin pada puncak kejayaannya, maka kaum  penjajah sengaja menebarkan racun nasionalisme dan sekulerisme di wilayah-wilayah Islam yang mereka kuasai.

Adanya gerakan reformasi Wahabi yang radikal dalam bidang akidah dan politik di Arab Saudi dan berhasil mengantarkan Dinasti Ibnu Saud ke tampuk kekuasaan di kerajaan Arab  Saudi memberi inspirasi para pemikir Islam yang lain untuk melakukan  pembaharuan pemikiran dalam memecahkan kebekuan dan tidur panjang umat  islam dalam bidang pemikiran dan politik dan usaha melepaskan diri dan  merdeka dari penjajahan.

Salah  satu pemikir Islam yang menjadi “rising star” pada waktu itu adalah  Syeikh Jamaluddin Al Afghani yang mempunyai konsep pemikiran “Pan  Islamisme” yaitu usaha menyatukan kembali seluruh negara negara Islam yang sudah mulai berwawasan nasionalisme kebangsaan dalam satu Khilafah  Islamiah seperti dahulu kala dan menerapkan syariat Islam sebagai hukum  positip bernegara dan bermasyarakat.

Dalam  bidang dakwah dan fikih sosial-kemasyarakatan muncul pemikir Mesir  Syeikh Muhammad Abduh dan muridnya Syeikh Rasyid Ridlo yang memberikan  wacana harokah (pergerakan) yang bergerak dalam bidang dakwah dan  politik berupa amal jama’i yang mengorganisir kekuatan umat sebagai  usaha memperbaiki keterpurukan umat dibawah tekanan penjajahan dan  secara bertahap berusaha melepaskan diri dari penjajahan.

Ditempat  yang berbeda yaitu di Pakistan muncul pemikiran yang sejalan dan  dihembuskan oleh Syeikh Abul A’la Maududi yang intinya agar umat bersatu  dalam amal jama’i yang terorganisir kemudian secara simultan melakukan  dakwah, tarbiyah dan amar makruf nahi munkar. Pemikiran beliau banyak  dituangkan dalam bentuk buku dan aktif memberi pengajian serta membentuk harokah Jamiat Al-Islami yang di kemudian hari menjadi partai politik  yang membidani kelahiran Republik Pakistan terpisah dari India, namun  setelah itu perkembangan harokah Jamiah Al- Islami tidak terlalu  berkembang keluar dari anak benua India.

Di negara Mesir, pemikiran baru itu merupakan pembaharuan pemikiran yang selama ini beku dan  terus bergulir dan berkembang hingga konsep itu direalisasikan oleh  Imam Hasan Al Bana yang mendirikan harokah dakwah dan politik Ihwanul  Muslimin.

Bermula  dari pembicaraan dan diskusi Imam Hasan Al Bana dengan empat orang  temannya yang bertekad untuk saling mengingatkan dalam kebaikan dan  taqwa dan mereka berkomitmen dalam saling tolong menolong dalam semangat  persaudaraan Islam. Mereka kemudian sering bertemu membentuk halaqoh  dan melakukan diskusi membahas berbagai persoalan agama, perkembangan sosial kemasyarakatan dan kemaslahatan umat lainnya.

Beberapa  orang akhirnya tertarik pada Halaqoh pengajian dan diskusi mereka dan  akhirnya ikut bergabung dalam halaqoh itu. Anggota perkumpulan itu  sangat antusias dalam melakukan dakwah langsung di masyarakat, bahkan mereka mendatangi kedai-kedai kopi dengan cara sopan dan santun mereka  minta ijin kepada pemilik kedai untuk menyampaikan sedikit pengajian  kepada pengunjung kedai menyampaikan dakwah Islam dan ajakan kembali  kepada nilai-nilai luhur agama Islam.

Metode  Dakwah mereka mulanya dianggap aneh dan tidak umum, yaitu memberikan  pengajian singkat di kedai-kedai kopi dan tempat keramaian lainnya, tapi  karena mereka menyampaikannya dengan sopan dan simpatik akhirnya banyak  orang-orang terutama kaum muda yang tertarik dengan perkumpulan mereka  dan ikut bergabung dalam halaqoh yang dipimpin Imam Hasan Al Bana.

Perkumpulan  dan Halaqoh mereka semakin banyak anggotanya dan setiap anggota  perkumpulan aktif menyampaikan dakwah dan pemikiran Imam Hasan Al-Bana  dan konsep Harokah amal Jama’i dalam semangat persaudaraan Islam.  Akhirnya perkumpulan ini mendeklarasikan diri sebagai Organisasi harokah  Islamiah dengan nama IHWANUL MUSLIMIN dan menyepakati Imam Hasan Al Bana sebagai pemimpinnya.

Perjalanan Ihwanul Muslimin.

Imam  Asy-Syahid Hasan al-Banna dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1906.  Lahir di sebuah kampung di kawasan Buhairah, Mesir. Beliau tumbuh di  dalam lingkungan yang taat beragama, yang menerapkan Islam secara nyata dalam seluruh aspek kehidupannya.

Pada usia 12 tahun, Hasan al-Banna telah menghafal separuh isi Al-qur’an.

Di samping belajar agama di rumah dan di masjid, ia belajar pada sekolah  pemerintah, kemudian melanjutkan pelajarannya ke Dar al-’Ulum, Kairo  dan tamat pada tahun 1927.

Setelah tamat dari Dar al-’Ulum, ia menjadi guru pada sebuah Sekolah  Menengah (SMP) di Isma’iliyyah. Dari Isma’iliyyah inilah ia memulai  aktivits keagamaannya di tengah-tengah masyarakat, terutama di  warung-warung kopi di hadapan para karyawan Proyek Terusan Suez.

Setiap  hari — seusai mengajar, ia mengunjungi warung kopi untuk berdialog  dengan masyarakat. Malam harinya, ia salat berjamaah di masjid terdekat,  dan kemudian seringkali melanjutkan pembicaraannya di warung kopi.

Pada masa-masa liburan panjang setiap musim panas, ia menghabiskan waktu bepergian ke berbagai kota  dan desa di Mesir, untuk mengajar masyarakat di rumah, di atas kendaraan, di warung kopi, atau masjid. Tubuhnya yang kekar (sekalipun  dengan postur yang agak pendek dibanding rata-rata orang Mesir), serta  penampilannya yang menarik, dan lidahnya yang fasih, dan perilakunya yang simpatik memang mendukung Al-Banna untuk menjadi seorang public  figure.

Pada bulan Dzul Qa’idah 1327 H/April 1928 M adalah bulan didirikannya cikal bakal gerakan Ihwanul muslimin

Dalam pertumbuhan awalnya, Al-Ihwan lebih memusatkan usaha untuk pembentukan kepribadian masyarakat. Ini terlihat dari beberapa prinsip yang diajarkan Al-Banna yang merupakan  petunjuk harian Al-Ihwan. Prinsip-prinsip itu antara lain berbunyi:  “Lakukanlah salat bila anda mendengar azan, bagaimana pun kondisi anda  pada waktu itu. Baca Alquran, renungkan dan dengarkan, serta selalulah  mengingat Allah. Jangan anda membuang-buang waktu untuk hal-hal yang tak  berguna.”

Selanjutnya, Al-Banna juga mengatakan:  “Jangan banyak bersilat lidah dalam masalah apa pun, karena itu tidak bermanfaat. Jangan banyak berhura-hura dan bersantai, karena perjuangan  bangsa perlu kesungguhan. Jauhilah membicarakan keburukan orang di  belakangnya. Jangan mengejek organisasi-organisasi atau  pergerakan-pergerakan dengan tidak adil. Berusahalah untuk selalu ramah  bila anda bertemu teman-teman Al-Ihwan, sekalipun ia tidak membuat  inisiatif, karena idiologi kita berdiri di atas tiang ilmu pengetahuan  dan cinta kasih.Bantulah orang lain semaksimal mungkin agar ia dapat  memanfaatkan waktunya, dan bila anda mempunyai proyek untuk diselesaikan, maka selesaikanlah proyek itu.”

Prinsip-prinsip tersebut tak lain adalah sebagian dari  prinsip-prinsip Islam, yang disimpulkan dalam bahasa sederhana agar  dapat dilaksanakan dengan mudah dalam kehidupan sehari-hari. Intinya  adalah bagaimana seorang muslim dapat menjalankan ajaran Islam secara  murni dan konsekuen dalam kehidupan modern.

Prinsip-prinsip itu dijalankan melalui  jalur organisasi dari ranting, cabang, wilayah (yang tersebar di seluruh  pelosok kota dan desa di Mesir), dan sampai ke pusat, yang secara organisatoris selalu dievaluasi dari waktu -waktu. Di sini kelihatan sekali ciri pergerakan dari organisasi Al-Ihwan.

Setelah pemantapan kepribadian, maka  program Al-Ihwan selanjutnya adalah pembentukan masyarakat Islam yang menjalankan syariat Islam. Bagi Al-Ihwan, Islam adalah jalan hidup  menyangkut individu, masyarakat, negara, hubungan internasional dan  seterusnya.  Al-Banna menegaskan, “Ia (Islam — Red) adalah sikap moral, kekuatan,  kasih sayang dan keadilan. Ia adalah pengetahuan, hukum, ilmu dan  pengadilan. Ia adalah materi, kekayaan, usaha dan kebutuhan. Ia adalah  jihad dan dakwah atau antara dan gagasan. Ia juga akidah yang benar dan  ibadah yang betul, ibarat satu koin dengan dua wajah.”

Seperti program pembentukan kepribadian,  maka Al-Ihwan juga bertekad untuk melaksanakan program sosial politik secara bertahap. Dalam Anggaran Dasar (Nizam Asasi) Al-Ihwan, antara  lain menyebutkan: Al-Ihwan senantiasa mengutamakan kemajuan bertahap  dalam pembangunan, usaha produktif, dan kerja sama dengan para pecinta kebaikan dan kebenaran. Al-Ihwan tak ingin melukai siapa pun, apa pun agama, ras dan kebangsaannya.

Kegiatan  Al-Ihwan mulai menarik perhatian pemerintah dan dunia luar, setelah  mereka memindahkan pusat kegiatan dari Ismailiyah ke Kairo pada tahun  1932. Apalagi setelah Al-Banna mengirim surat kepada raja Mesir, Faruq  (1936) dan sejumlah menteri kabinet, agar melaksanakan syariat Islam dan  meninggalkan cara hidup yang tidak Islami.

Tahun  1352 H/1933 M beliau menerbitkan sebuah berita pekanan Ihwan yang  dipimpin oleh Ustadz Muhibuddin Khatib (1303 – 1389 H/1886 – 1969 M).  Kemudian tahun 1357 H/1938 M terbit majalah al-Nadzir. Lalu menyusul  al-Syihab, tahun 1367 H/1947 M. Seterusnya majalah dan berita-berita  Ihwan terbit secara teratur.

Situasi  di Mesir pada 1930-1940-an, seperti kebobrokan moral, penetrasi budaya  asing, pemerintah yang tidak tegas, dominasi Inggris yang begitu kuat  dalam negeri, dominasi perusahaan -perusahaan asing, dan lain-lain, telah bersaham dalam membentuk sikap militansi Al-ihwan. Sebagai gerakan  dan idiologi, sikap Al-ihwan ini berhubungan erat dengan krisis  intelektual, sosial, ekonomi dan politik yang melanda Mesir sejak abad  ke-19.Krisis-krisis ini sebagiannya adalah hasil dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh para penguasa Mesir sebelum ini, dalam bidang  pendidikan, hukum dan politik melalui suatu proses westernisasi. Negara  sejak abad 19 mengirim misi pendidikan ke luar negeri dan mengundang  perancang dan tenaga ahli Barat ke dalam negeri. Sistem pendidikan Barat yang sekuler barangsur-angsur menggeser pendidikan tradisional, dan  hukum sekular Barat menggantikan hukum syariat yang telah berlaku selama  berabad-abad.

Politik  pemerintah semakin cenderung untuk memelihara kepentingan Barat.  Terusan Suez sebagai jalan perhubungan penting antara Barat dan Timur  berada di tangan asing. Di Palestina kekuatan Zionis internasional semakin mengkristal untuk mendirikan negara nasional Yahudi yang  mengancam eksistensi umat Islam dan bangsa Arab. Sementara itu, para  penguasa Arab lebih banyak membuat kebijakan yang dapat mempertahankan kepentingan mereka daripada kepentingan rakyat. Di pihak lain, Al-Azhar  sebagai lembaga keagamaan tertua di dunia Islam bersikap melempem dan  sulit untuk dijadikan panutan bagi sebuah pembaruan yang sejalan dengan semangat Islam.

Sebagai  organisasi pergerakan, Al-ihwan tak mau membiarkan kondisi yang tidak  sejalan dengan tuntutan Islam itu berjalan terus. Melalui media dan  sarana yang dimilikinya (surat kabar, majalah, pamlet, surat  terbuka, pidato, khutbah, rapat umum dan lain-lain), organisasi ini memberikan imbauannya kepada rakyat dan pemerintah agar mengambil garis  Islam dalam semua kebijakan.

Tahun  1948 Ihwan turut serta dalam perang Palestina. Mereka masuk dalam  angkatan perang khusus. Peristiwa ini telah direkam secara rinci oleh  ustadz Kamil Syarif dalam bukunya ‘Ihwanul muslimin fi Harbi Falasthin.

Kalau  kemudian pemerintah melihat Al-ihwan sebagai ancaman, bukan semata  karena imbauan kebaikan itu, tapi lebih karena sebagai organiasasi massa,  Al-ihwan dapat memaksakan kehendaknya. Usaha yang dilakukannya bukan  hanya bidang penerangan, pendidikan dan kebajikan semata, tetapi juga  mencakup usaha -usaha ekonomi yang menjadi urat nadi organisasi, latihan  bela diri dan bahkan pasukan para militer. Dalam perang melawan sekutu Inggris-Israel pada tahun 1948, misalnya, pasukan sukarelawan Al-ihwan  terbukti tangguh dalam mematahkan kekuatan musuh.

Pada  tanggal 8 Nopember 1948, Muhammad Fahmi Nagrasyi, perdana menteri Mesir  waktu itu, membekukan gerakan Ihwan dan menyita harta kekayaannya serta menangkap tokoh-tokohnya.

Desember 1948, Naqrasyi diculik. Orang-orang Ihwan dituduh sebagai  pelaku penculikan dan pembunuhan tersebut. Ketika jenazah Naqrasyi di  usung, pendukung-pendukungnya berteriak-teriak, “Kepala Naqrasyi harus dibayar dengan kepala Hasan al-Banna.”

Kegiatan  dan kejayaan yang dicapai al-ihwan al-Muslimin tidak disenangi oleh  kerajaan dan pihak Inggris. Negara barat mendesak kerajaan Mesir supaya  membubarkan Jamaah ihwanul Muslimin. Pasukan tentara al-ihwan yang berperang di Palestina telah menunjukkan keberanian dan komitmen yang  luar biasa. Hal itu Justru menjadikan kegamangan dan kekhawatiran  politik musuh.

Pada bulan November 1948, gencatan senjata telah diadakan Palestina.  Pada 8 November 1948, Perdana Menteri Mesir mendeklarasikan pembubaran  al-ihwan. Unit-unit tentara Mesir dan tentara al-ihwan yang berjuang di Palestina itu dipanggil balik. Berbagai-bagai tuduhan dan fitnah  dilemparkan ke atas al-ihwan. Anggota-anggota al-ihwan ditangkap,  dimasukkan ke dalam penjara dan mereka diseksa dengan teruk, malah ada  yang dibunuh. Tindakan tersebut telah melumpuhkan sama sekali kegiatan  al-lhwan.

Pada 12 Februari 1949 jam 5 petang, Hasan al-Banna bersama iparnya Abdul  Karim Mansur, seorang pejabat, berada di rumah pejabat tersebut. Mereka  menunggu Menteri Zaki Ali Basya yang dikatakan mewakili kerajaan untuk  berunding, tetapi dia tak kunjung tiba. Akhirnya setelah selesai  menunaikan solat Isya’ mereka memanggil taksi untuk pulang. Ketika baru  saja menaiki teksi yang dipanggil, dua orang memakai penutup

kepala menuju ke arah taksi dan salah seorang daripada mereka terus  melepaskan tembakan pistol dan kedua-dua mereka terkena tembakan itu.

Iparnya itu tidak dapat bergerak akibat terkena tembakan tersebut.Hasan  al Banna walaupun terkena tujuh tebakan , beliau masih mampu berjalan  masuk semula ke pejabat Jam’iyyah al Syubban al-Muslimin memanggil  ambulan untuk membawa mereka ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit  Qasral ‘Aini, mereka dikawal rapi oleh Jenderal Muhammad al-Jazzar dan  tidak melarang memberikan perawatan kepada Hasan al-Banna. Pada pukul  12.50 tengah malam, Imam Asy Syahid Hasan al-Banna menghembuskan nafas  yang terakhir akibat tumpahan darah yang banyak pada usia 43 tahun.

Setelah peristiwa itu tokoh-tokoh  Al-ihwan ditangkap, aset organisasi disita, dan berbagai media massa  mereka diberangus. Kejadian seperti itu terjadi berulang kali. Dari tahun 1940 sampai Desember 1948, pergerakan ini dilarang seutuhnya.

Tahun  1950 berdasarkan keputusan Dewan Tertinggi Negara, Ihwan  direhabilitasi. Ketika itu Mesir diperintah oleh kabinet al-Nuhas. Dewan  tersebut juga memutuskan bahwa pembekuan Ihwan selain tidak sah, juga inkonstitusional.

Tahun  1950 ustadz Hasan al-Hudhaibi (1306 -1393 H/1891 – 1973 M), terpilih  menjadi Mursyid ‘Al-Mahdi Ihwanul muslimin. Ia adalah salah seorang  tokoh kehakiman Mesir. Ia juga berkali-kali ditangkap. Tahun 1954, ia  divonis hukuman mati, tetapi kemudian diringankan menjadi seumur hidup.  Tahun 1971 ia dibebaskan terakhir kalinya.

Oktober  1951 konflik antara Mesir dan Inggris semakin memuncak. Ihwan  melancarkan perang urat saraf melawan Inggris di Terusan suez. Peristiwa  ini telah direkam oleh Kamil Syarif dalam bukunya ‘Al-Muqawamat  al-Sirriyyah fi Qanat Suwes.

Tanggal  23 Juli 1952, pasukan Mesir di bawah pimpinan Muhammad Najib, bekerja  sama dengan Ihwan melancarkan Revolusi Juli. Tetapi kemudian Ihwan menolak kerja sama dalam pemerintahan, karena mereka mempunyai pendapat  dan pandangan yang jelas tentang metode revolusi.

Jamal  Abdul nashir menganggap penolakan tersebut sebagai penolakan terhadap  mandat revolusi. Kemudian kedua belah pihak terlibat serangkaian konflik  dan permusuhan yang semakin hari semakin tajam. Akibatnya, tahun 1954,  pihak pemerintah melakukan penangkapan besar-besaran terhadap anggota  Ihwan dan beribu-ribu orang dijebloskan ke dalam penjara.

Pada  mulanya, Jamal Abdul Nasir dan Anwar Sadat sendiri adalah termasuk  aktivis Al-ihwan. Namun kemesraan antara Al-ihwan dan Nasir serta Sadat  segera berakhir, tak lama setelah yang pertama menjadi presiden. Di  bawah pemerintahan Jamal Abdul Nasir, Al-ihwan mengalami penderitaan  kembali. Para pengikutnya dipenjarakan dan beberapa di antaranya bahkan  ada yang digantung. Buku-buku dan penerbitan mereka dilarang terbit.

Alasan  pemerintah, karena orang Ihwan telah berupaya memusuhi dan mengancam  kehidupan Jamal Abdul nashir di lapangan Mansyiyyah, Iskandariyyah.  Bahkan pemerintah Mesir telah menghukum mati 6 anggota Ihwan.1.  Abdulqadir Audah

2. Muhammad Farghali

3. Yusuf Thal’at

4. Handawi Duwair

5. Ibrahim Thayyib

6. Muhammad Abdullathif

Tahun 1965 – 1966 bentrokan antara Ihwan  dan pemerintah Mesir terulang kembali untuk kedua kalinya. Pemerintah  kembali melakukan penangkapan besar-besaran, melakukan penyiksaan serta  memenjarakan anggota Ihwan. Bahkan tiga orang di antarannya telah dihukum gantung, yaitu :

Sayyid Quthb (1324 – 1387 H/1906 – 1966 M). Ia  termasuk pemikir Ihwan nomor dua setelah Hasan al-Banna. Dan termasuk  salah seorang tokoh Islam di zaman modern ini. Ditangkap tahun 1954 M  dan disekap di dalam penjara selama 10 tahun. Tahun 1964 ia dikeluarkan  dari penjara atas desakan presiden Irak, Abdussalam Arif. Namun tak lama  kemudian ia diculik kembali untuk menghadapi hukuman mati. Demikian  juga dengan Yusuf Hawasi dan

Abdulfattah Isma’il

Sejak itu Ihwan bergerak secara rahasia sampai Jamal Abdul nashir meninggal dunia 28 September 1970. Ketika Anwar Sadat berkuasa, orang-orang Ihwan mulai di lepas secara bertahap.

Akibat dari kondisi yang kurang menguntungkan itu, beberapa tokoh Al-ihwan banyak yang terpaksa lari ke luar negeri. Ada  yang ke negara-negara Arab dan lainnya ke Eropa dan Amerika. Namun di  mana pun mereka berada, mereka tidak melupakan perjuangan organisasi dan  selalu melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan kondisi yang ada.

Dari  situ, meski di dalam negeri (Mesir) Al-ihwan banyak mengalami hambatan,  gagasan Al-ihwan tetap berkembang. Apalagi banyak di kalangan  idiolog-idiolog Al-ihwan yang berbakat menulis dalam berbagai bidang. Sebut, misalnya ‘Audah, Sayyid Quthb, Muhammad Quthb, Muhammad  Al-Ghazali, Abdullah As-Samman, As-Siba’i, Mushthafa Ramadan, Fathi  Yakan dan lain-lain.

Kemudian  muncul dialog generasi kedua yang lebih berbentuk akademis semisal  Yusuf Al-Qardhawi, ‘Isa ‘Abduh, Al-Jerisyi, At-Turabi, Asy-Syalabi dan  seterusnya. Karya-karya mereka banyak yang sudah diterjemahkan ke dalam  bahasa asing, termasuk bahasa Indonesia. Dengan demikian, Al-ihwan telah  memberikan sahamnya untuk sebuah pemahaman Islam pergerakan di seluruh  dunia.

Sepeninggal  Hudhaibi, Umar Tilmisani (1904?1986 M) terpilih menjadi Mursyid. Di  bawah pimpinannya Ihwan menuntut hak-hak jama’ah secara utuh dan mengembalikan hak milik jama’ah yang dibekukan oleh Jamal Abdul nashir.  Tilmisani menempuh jalan tidak konfrontatif dengan penguasa dan  berkali-kali beliau menyerukan, “Bergeraklah dengan bijak dan hindarilah kekerasan dan ekstrimisme.”

Di luar Mesir banyak tikoh-tokoh Ihwan yang muncul, antara lain :

Syaikh Muhammad Mahmud Shawwaf, pendiri dan pengawas umum Ihwan di Irak.

Dr. Mushthafa al-Siba’i, pengawas umum pertama Ihwan di Suriah.

Gerakan Ihwan di Yordania berdiri tanggal 13 Ramadhan 1364 H. pemimpin pertamanya ialah Syaikh Abdullathif Abu Qurrah.

Di beberapa negara Arab pada waktu ini,  seperti Sudan, Yordania, dan Palestina, kegiatan politis Islam Al-ihwan tampak menonjol. Di Sudan, berkat jasa Dr Hasan At-Turabi, idiologi  terkenal Al-ihwan, beberapa program Islamisasi telah dapat dilaksanakan  dalam negara, sekalipun mendapat tekanan yang berat dari negara-negara Barat, dan bahkan Mesir sendiri sebagai negara tetangga dan tanah  kelahiran Al-Banna.

Di  Yordania beberapa wakil Al-ihwan dapat duduk dalam parlemen dan  beberapa posisi penting dalam pemerintahan. Di Palestina, di balik  gerakan Al-Hammas yang menantang negara sekular yang ingin didirikan  oleh Arafat juga dikabarkan berdiri aktivis -aktivis Al-ihwan.

Ihwanul  Muslimin sebenarnya tidak lain dari sebuah organisasi pergerakan Islam  yang berusaha menerapkan cara-cara hidup yang Islami, terutama kehidupan  sosial-politik, melalui sebuah program yang selalu direvisi dari waktu  ke waktu. Karena dominasi kebudayaan sekular yang begitu besar di dunia  Islam, termasuk sekularisasi dalam pemerintahan, organisasi ini sering  berada dalam konflik dengan kjekuatan-kekuatan sekular yang ada dalam masyarakat. Teologi mereka yang tidak memisahkan antara ijtihad dan  jihad, agama dan politik, membuat nama mereka sering dihubungkan kepada  aksi politik dan tindak kekerasan, baik secara sah atau tidak.

PEMIKIRAN DAN DOKTRIN-DOKTRINNYA

Pemahaman Ihwan terhadap Islam bersifat universal, tidak mengenal adanya pemisahan antara satu aspek dengan aspek lainnya.

Kaitanya dengan dakwah Ihwan, Syaikh  Hasan al-Banna mengatakan, “Gerakan Ihwan adalah dakwah salafiyah, thariqah sunniyah, haqiqah shufiyyah, lembaga politik, klub olah raga,  lembaga ilmiah dan kebudayaan, perserikatan ekonomi dan pemikiran  sosial.”

Selanjutnya Syaikh Hasan al-Banna mengatakan bahwa ciri gerakan Ihwan adalah:1. Jauh dari sumber pertentangan.

2. Jauh dari pengaruh riya dan kesombongan.

3. Jauh dari partai politik dan lembaga-lembaga politik.

4. Memperhatikan kaderisasi dan bertahap dalam melangkah.

5. Lebih mengutamakan aspek aspek amaliyah produktif dari pada propaganda dan reklame.

6. Memberi perhatian sangat serius kepada para pemuda.

7. Cepat tersebar di kampung-kampung dan dikota-kota.

Selain itu Syaikh menyebutkan karakteristik Ihwan sebagai berikut :

– Gerakan Ihwan adalah gerakan Rabbaniyyah. Sebab azas yang menjadi poros sasarannya ialah mendekatkan manusia kepada Rabb-nya.

– Gerakan Ihwan bersifat ‘alamiyah (Internasional). Sebab arah gerakan ditujukan kepada semua umat manusia.

– Gerakan Ihwan bersifat Islami. Sebab orientasi dan nisbatnya hanya kepada Islam.

Selain itu juga Syaikh menetapkan tingkatan amal yang merupakan konsekuensi logis setiap anggota, yaitu :

1. Memperbaiki  diri, sehingga menjadi pribadi yang kuat fisik, teguh dlam berakhlak,  luas dalam berfikir, mampu mencari nafkah, lurus berakidah dan benar  dalam beribadah.

2. Membentuk rumah tangga islami.

3. Memotifasi masyarakat untuk menyebarkan kebaikan, memerangi kemungkaran dan kerusakan.

4. Memerdekakan negara dengan membersihkan rakyatnyas dari berbagai  bentuk kekuasaan asing kuffar di bidang poplitik, ekonomi ataupun mental  spiritual.

5. Memperbaiki pemerintahan sehingga benar-benar menjadi pemerintahan yang islami.

6. Mengembalikan eksistensi negara-negara Islam dengan memerdekakan negerinya dan menghidupkan kembali keagungannya.

7. Menjadi guru dunia dengan menyebarkan Islam ke tengah-tengah umat  manusia, sehingga tidak ada fitnah lagi dan Dien hanya benar-benar milik  Allah.

“Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan Nur (Dien)-Nya.” (Q.S. at-Taubah :32).

Tentang tahapan dakwah Hasan al-Banna membaginya menjadi tiga tahap :

· Tahap pengenalan.

· Tahap pembentukan.

· Tahap pelaksanakan.

Dalam Risalah Ta’alim, Hasan al-Banna  berkata, “Rukun Bai’at kita ada sepuluh. Karena itu hafallah baik-baik. Yaitu: Faham, Ikhlas, Amal, Jihad, Berkorban, Tetap pada pendirian,  Tulus, Ukhuwah dan percaya diri.” Kemudian beliau berkata, “Wahai  saudaraku yang sejati! Ini merupakan garis besar dakwah Anda. Anda dapat menyimpulkan prinsip-prinsip tersebut menjadi lima kalimat berikut :

1. Allah tujuan kami.

2. Rasulullah SAW. teladan kami.

3. Al-Qur’an dustur (undang-undang)kami.

4. Jihad jalan kami.

5. Mati sahid dalam fisabilillah adalah puncak cita-cita kami yang tertinggi.

Ciri-cirinya dapat disimpulkan menjadi lima kata, yaitu : sederhana, membaca Al-Qur’an, shalat, sikap kesatria dan akhlaq.”

Ustadz  Sayyid Quthb, dalam bukunya Khashaish al-Tashawwur al-Islami wa  Muqawwimatuhu, memberikan gambaran tentang pemahamannya dan pemahaman Ihwan. Karakteristik konsep Islam itu berazaskan kepada :

1. Rabbaniyyah

2. Tetap

3. Seimbang

4. Positif

5. Realistik

6. Tauhid.

Setiap karakteristik diberi penjelasan tersendiri secara gamblang dan luas.

Lambang Ihwanul muslimin adalah dua bilah pedang menyilang melingkari  Al-Qur’an, ayat Al-Qur’an Wa Uidlu dan tiga kata: haq (kebenaran),  quwwah(kekuatan) dan hurriyyah (kemerdekaan).

AKAR PEMIKIRAN DAN SIFAT IDIOLOGINYA

Ihwanul  muslimin telah mengadopsi dakwah salafiyyah menjadi gerakan dakwahnya.  Ia menekankan kepada pentingnya penelitian dan pembahasan terhadap dalil  serta pentingnya kembali kepada Al-Qur’an dan As-Sunnah dan membersihkan diri dari segala bentuk kemusrikan untuk mencapai  kesempurnaan tauhid.

Dakwah  Ihwan banyak dipengaruhi oleh Syaikh Abdulwahhab, Sanusiyyah dan Rasyid  Ridha. Pada umumnya dakwah tersebut merupakan kelanjutan dari Madrasah  Ibnu Taimiyyah (wafat 702 H/1328 M), yang juga merupakan kelanjutan  Madrasah Imam Ahmad bin Hambal.

Ihwan merupakan tashawwuf sebagai sarana pendidikan dan peningkatan jiwa  seperti pernah dilakukan para ahli tashawwuf terdahulu yang aqidahnya  benar dan jauh dri segala bentuk bid’ah, khurafat, menghina diri dan  sifat negatif.

Hasan  al-Banna merangkum semua pemahaman tersebut dalam dakwahnya. Ditambah  pula dengan konsepsi-konsepsi yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan lingkungan. Sehingga dakwahnya mampu menghadapi berbagai arus yang  melanda Mesir dan kawasan lain.

PENYEBARAN DAN KAWASAN PENGARUHNYA

Gerakan Ihwan dimulai di Isma’iliyyah kemudian beralih ke Kairo. Dari Kairo tersebar ke berbagai pelosok dan kota do Mesir. Akhir tahun 40-an, cabang Ihwan di Mesir sudah mencapai 3000 cabang. Tiap cabang memiliki anggota yang cukup banyak.

Gerakan  tersebut kemudian meluas ke negara-negara Arab. Ia berdiri kukuh di  Suriah, Palestina, Yordania, libanon, Irak, Yaman dan lain-lain. Dewasa  ini anggota dan simpatisannya tersebar di berbagai penjuru dunia. Di Indonesia aktivis-aktivis Ihwanul Muslimin mendirikan Partai Keadilan  Sejatera (PKS) atau paling tidak menerapkan pemikiran dan metode dakwah  dalam harokahnya.

Salah  satu pencapaian Al-Ihwan yang paling signifikan adalah terbentuknya  generasi baru Muslim yang memahami Islam secara benar, meyakininya  secara mendalam, mempraktikkannya dalam diri sendiri dan keluarganya,  berjuang meninggikan kalimatnya, menerapkan syari’atnya, dan menyatukan  umatnya.

B. Karakteristik

1. Mempunyai peraturan dan struktur organisai yang baku.

2. Aktif dalam amar makruf nahi mungkar.

3. Fikihnya mengikuti mazhab Syafii tapi tidak mengikat ke anggotanya.

4. Tidak puritan dan adaptif dengan masalah aktual progressif-kekinian.

5. System Tarbiyah kadernya telah mapan dan baku.

6. Menerapkan beberapa keluarga menjadi satu ikatan Usroh yang merupakan sel terkecil dari Harokah.

7. Memasuki wilayah politik.

8. Seterateginya elastis, menjadi gerakan bawah tanah ketika tertekan.

9. Bergabung dengan parlemen

10. Toleran dalam masalah ikhtilaf.

11. Tidak ofensif menyerang pemikiran harokah yang lain.

12. Melakukan aktivitas hampir di seluruh aspek sosial-kemasyarakatan.

C. Kiprahnya

1. Mendirikan Percetakan dan penerbitan.

2. Mendirikan badan / yasasan sosial kemasyarakatan.

3. Aktif dalam tarbiyah pembinaan kader melalui Halaqoh-Usroh.

4. Aktif dalam amar makruf nahi munkar..

5. Aktif memberikan ceramah/seminar/pengajian.

6. Mendirikan Partai Politik dan ikut serta dalam pemilu.

IV. HIZBUT TAHRIR (Partai Pembebas)

A. Latar Belakang Sejarahnya

Hizbut  Tahrir didirikan di Al-Quds pada tahun 1372 H (1953 M) oleh Syeikh  Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama, pemikir, politisi dan pernah  menjadi Qadhi (hakim) di pengadilan Syariat di Al-Quds.

Sebagian  kalangan mengatakan bahwa pendiri Hisbut Tahrir pada mulanya termasuk  aktivis atau simpatisan Ihwanul Muslimin. Setelah terbunuhnya Imam Hasan  Al Bana, pemimpin Ihwanul Muslimin pada tahun 1949 boleh dikatakan  aktivitas Ihwanul Muslimin mengalami stagnasi, apalagi sebagian besar  tokoh-tokoh utama Ihwan banyak yang ditangkap dan dipenjara oleh  pemerintah Mesir. Tekanan hebat yang dilakukan oleh pemerintah Mesir membuat Ihwan merubah kebijaksanaannya yaitu lebih lunak dan bergerak  dibawah tanah.

Melunaknya  sikap Ihwan dan aktivitasnya yang bergerak dibawah tanah kurang  disetujui oleh Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani, maka beliau pun memutuskan  mendirikan Hizbut Tahrir yang garis kebijaksanannya terang-terangan dan tegas menyatakan diri sebagai partai politik yang bertujuan untuk  membebaskan negara-negara Islam dari kolonialisme-penjajahan  bangsa-bangsa eropah, membebaskan Baitul Makdis dari cengkeraman Zionis Israel, membebaskan negeri-negeri Islam dari pemerintahan sekuler, dari  pemerintahan monarki regional menuju Khilafah Islam international.

Hizbut  Tahrir adalah sebuah partai politik yang berideologi Islam. Politik  merupakan kegiatannya, dan Islam adalah ideologinya. Hizbut Tahrir  bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang untuk  menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka  untuk mendirikan kembali sistem Khilafah Islamiah dan menegakkan hukum  yang diturunkan Allah dalam realitas kehidupan.

Hizbut  Tahrir merupakan organisasi politik, bukan organisasi kerohanian  (seperti tarekat), bukan lembaga ilmiah (seperti lembaga studi agama  atau badan penelitian), bukan lembaga pendidikan (akademis), dan bukan  pula lembaga sosial (yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan).  Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, dan sekaligus rahasia kelangsungan  kelompoknya.

Hizbut  Tahrir bermaksud membangkitkan kembali umat Islam dari kemerosotan yang  amat parah, membebaskan umat dari ide-ide, sistem perundang-undangan,  dan hukum-hukum kufur, serta membebaskan mereka dari cengkeraman  dominasi dan pengaruh negara-negara kafir. Hizbut Tahrir bermaksud juga  membangun kembali Daulah Khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga hukum  yang diturunkan Allah SWT dapat diberlakukan kembali.

TUJUAN HIZBUT TAHRIR

Hizbut  Tahrir bertujuan melanjutkan kehidupan Islam dan mengemban dakwah Islam  ke seluruh penjuru dunia. Tujuan ini berarti mengajak kaum muslimin  kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam dan masyarakat Islam. Di mana seluruh kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum  syara’. Pandangan hidup yang akan menjadi pedoman adalah halal dan  haram, di bawah naungan Daulah Islam, yaitu Daulah Khilafah, yang  dipimpin oleh seorang Khalifah yang diangkat dan dibai’at oleh kaum muslimin untuk didengar dan ditaati agar menjalankan pemerintahan  berdasarkan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, dan mengemban risalah Islam  ke seluruh penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.

Di  samping itu Hizbut Tahrir bertujuan membangkitkan kembali umat Islam  dengan kebangkitan yang benar, melalui pola pikir yang cemerlang. Hizbut  Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat ke masa kejayaan dan keemasannya seperti dulu, di mana umat akan mengambil alih kendali  negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia ini, dan negara Khilafah akan  kembali menjadi negara nomor satu di dunia –sebagaimana yang terjadi  pada masa silam– serta memimpin dunia sesuai dengan hukum-hukum Islam.

Hizbut  Tahrir juga bertujuan untuk menyampaikan hidayah (petunjuk syari’at)  bagi umat manusia, memimpin umat Islam untuk menentang kekufuran beserta  segala ide dan peraturan kufur, sehingga Islam dapat menyelimuti bumi.

KEGIATAN HIZBUT TAHRIR

Kegiatan  Hizbut Tahrir adalah mengemban dakwah Islam untuk mengubah situasi  masyarakat yang rusak menjadi masyarakat Islam. Hal ini dilakukan dengan  mengubah ide-ide rusak yang ada menjadi ide-ide Islam, sehingga ide-ide ini menjadi opini umum di tengah masyarakat serta menjadi persepsi bagi  mereka. Selanjutnya persepsi ini akan mendorong mereka untuk  merealisasikan dan menerapkannya sesuai dengan tuntutan Islam.

Juga  dengan mengubah perasaan yang dimiliki anggota masyarakat menjadi  perasaan Islam –yakni ridla terhadap apa yang diridlai Allah, marah dan  benci terhadap apa yang dimurkai dan dibenci oleh Allah– serta mengubah hubungan/ interaksi yang ada dalam masyarakat menjadi hubungan/  interaksi yang Islami, yang berjalan sesuai dengan hukum-hukum Islam dan  pemecahan-pemecahannya.

Seluruh  kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah kegiatan yang bersifat  politik, di mana Hizbut Tahrir memperhatikan urusan masyarakat sesuai  dengan hukum-hukum serta pemecahannya secara syar’i, karena politik adalah mengurus dan memelihara urusan masyarakat sesuai dengan  hukum-hukum Islam dan pemecahan-pemecahannya.

Kegiatan-kegiatan  yang bersifat politik ini tampak jelas dalam kegiatannya mendidik dan  membina umat dengan tsaqafah (kebudayaan) Islam, meleburnya dengan  Islam, membebaskannya dari aqidah-aqidah yang rusak, pemikiran-pemikiran  yang salah, serta persepsi-persepsi yang keliru, sekaligus  membebaskannya dari pengaruh ide-ide dan pandangan-pandangan kufur.

Kegiatan politik ini tampak juga dalam aspek pergolakan pemikiran ( ash shiro’ul fikri ) dan dalam perjuangan politiknya ( al kifahus siyasi).  Pergolakan pemikiran tersebut terlihat dalam penentangannya terhadap  ide-ide dan aturan-aturan kufur. Kegiatan ini nampak pula dalam penentangannya terhadap ide-ide yang salah, aqidah-aqidah yang rusak,  atau persepsi-persepsi yang keliru, dengan cara menjelaskan  kerusakannya, menampakkan kekeliruannya, dan menjelaskan ketentuan hukum  Islam dalam masalah tersebut.

Adapun  perjuangan politiknya, terlihat dari penentang-annya terhadap kaum  kafir imperialis untuk memerdekakan umat dari belenggu dominasinya,  membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya, serta mencerabut  akar-akarnya yang berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun  militer dari seluruh negeri-negeri Islam.

Perjuangan  politik ini juga tampak jelas dalam kegiatannya menentang para  penguasa, mengungkapkan pengkhianatan dan persekongkolan mereka terhadap  umat, melancarkan kritik, kontrol, dan koreksi terhadap mereka serta  berusaha menggantinya tatkala mereka mengabaikan hak-hak umat, tidak  menjalankan kewajibannya terhadap umat, melalaikan salah satu urusan  umat, atau menyalahi hukum-hukum Islam.

Seluruh  kegiatan politik tersebut dilakukan tanpa menggunakan caca-cara  kekerasan (fisik/senjata). Akan tetapi sebatas aktivitas menyampaikan  ide-ide (konsep-konsep) dengan lisan atau tulisan, sesuai jejak dakwah yang dicontohkan Rasulullah SAW.

Jadi  kegiatan Hizbut Tahrir secara keseluruhan adalah kegiatan yang bersifat  politik, baik sebelum maupun sesudah mengambilalih pemerintahan  (melalui umat).

Kegiatan  Hizbut Tahrir bukan di bidang pendidikan, karena ia bukanlah madrasah  (sekolah). Begitu pula seruannya tidak hanya bersifat nasehat-nasehat  dan petunjuk-petunjuk. Akan tetapi kegiatannya bersifat politik, dengan cara mengemukakan ide-ide (konsep-konsep) Islam beserta hukum-hukumnya  untuk dilaksanakan, diemban, dan diwujudkan dalam kenyataan hidup dan  pemerintahan.

Hizbut  Tahrir mengemban dakwah Islam agar Islam dapat diterapkan dalam  kehidupan dan agar Aqidah Islamiyah dapat menjadi dasar negara dan dasar  konstitusi serta undang-undang. Karena Aqidah Islamiyah adalah aqidah aqliyah (aqidah yang menjadi dasar pemikiran) dan aqidah siyasiyah  (aqidah yang menjadi dasar politik) yang melahirkan aturan untuk  memecahkan problem manusia secara keseluruhan, baik di bidang politik,  ekonomi, budaya, sosial, dan lain-lain.

METODE DAKWAH HIZBUT TAHRIR

Metode  yang ditempuh Hizbut Tahrir dalam mengemban dakwah adalah hukum-hukum  syara’, yang diambil dari thariqah (metode) dakwah Rasulullah SAW, sebab  thariqah itu wajib diikuti. Sebagaimana firman Allah SWT:

“Sesungguhnya  telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi  kalian, (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan  Hari Kiamat, dan dia banyak menyebut Allah (dengan membaca dzikir dan mengingat Allah).” (QS Al Ahzab : 21)

“Katakanlah: ‘Jika kalian (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian.” (QS Ali Imran : 31)

“Apa saja yang dibawa Rasul untuk kalian, maka ambilah. Dan apa saja yang dilarangnya bagi kalian, maka tinggalkanlah.” (QS Al Hasyr : 7)

Dan  banyak lagi ayat lain yang menunjukkan wajibnya mengikuti perjalanan  dakwah Rasulullah SAW, menjadikan beliau suri teladan, dan mengambil  ketentuan hukum dari beliau.

Berhubung  kaum muslimin saat ini hidup di Darul Kufur –karena diterapkan atas  mereka hukum-hukum kufur yang tidak diturunkan Allah SWT– maka keadaan  negeri mereka serupa dengan Makkah ketika Rasulullah SAW diutus (menyampaikan risalah Islam). Untuk itu fase Makkah wajib dijadikan  sebagai tempat berpijak dalam mengemban dakwah dan mensuriteladani  Rasulullah SAW.

Dengan  mendalami sirah Rasulullah SAW di Makkah hingga beliau berhasil  mendirikan suatu Daulah Islam di Madinah, akan tampak jelas beliau  menjalani dakwahnya dengan beberapa tahapan yang jelas ciri-cirinya.  Beliau melakukan kegiatan-kegiatan tertentu yang tampak dengan jelas tujuan-tujuannya. Dari sirah Rasulullah SAW inilah Hizbut Tahrir  mengambil metode dakwah dan tahapan-tahapannya, beserta  kegiatan-kegiatan yang harus dilakukannya pada seluruh tahapan ini,  karena Hizbut Tahrir mensuriteladani kegiatan-kegiatan yang dilakukan Rasululah SAW dalam seluruh tahapan perjalanan dakwahnya.

Berdasarkan sirah Rasulullah SAW tersebut, Hizbut Tahrir menetapkan metode perjalanan dakwahnya dalam 3 (tiga) tahapan berikut :

Pertama , Tahapan Pembinaan dan Pengkaderan ( Marhalah At Tatsqif ),  yang dilaksanakan untuk membentuk kader-kader yang mempercayai  pemikiran dan metode Hizbut Tahrir, dalam rangka pembentukan kerangka  tubuh partai.

Kedua , Tahapan Berinteraksi dengan Umat ( Marhalah Tafa’ul Ma’a Al Ummah ),  yang dilaksanakan agar umat turut memikul kewajiban dakwah Islam,  hingga umat menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, agar umat  berjuang untuk mewujudkannya dalam realitas kehidupan.

Ketiga, Tahapan  Pertarungan Pemikiran untuk menentang kepercayaan/ideologi, aturan dan  pemikiran kufur. Menentang segala bentuk akidah yang rusak, pemikiran keliru, pemahaman yang salah dan sesat dengan cara mengungkapkan  kepalsuan, kekeliruan dan kontradiksi dengan Islam sekaligus  membersihkan umat dari segala bentuk pengaruh dan implikasinya.

Keempat, Tahapan  Perjuangan Politik menghadapi negara-negara kafir imperialis yang  menguasai dan mendominasi negeri-negeri Islam, menghadapi segala bentuk  penjajahan, baik itu berupa pemikiran, politik, ekonomi, militer dan mengungkap makar sekaligus membongkar konspirasi negara-negara kafir.  Perjuangan politik juga dilakukan dengan menentang para penguasa  negeri-negeri Arab dan negeri-negeri Islam yang lain dengan cara  membongkar kejahatan dan kebobrokan mereka, menyampaikan nasehat, kritik  dan mencoba mengubah perilaku mereka setiap kali memakan, tidak  menunaikan hak-hak umat, melalaikan urusan umat dan meyimpang dari hukum syariat Islam.

Kelima , Tahapan Pengambilalihan Kekuasaan ( Marhalah Istilaam Al Hukm ),  yang dilaksanakan untuk menerapkan Khilafah Islam secara menyeluruh dan  mengemban risalah Islam ke seluruh dunia dan kemudian berkhidmat  melayani kemaslahatan umat sesuai dengan hukum syariat Islam.

KEANGGOTAAN HIZBUT TAHRIR

Hizbut  Tahrir menerima keanggotaan setiap orang Islam, baik laki-laki maupun  wanita, tanpa memperhatikan lagi apakah mereka keturunan Arab atau  bukan, berkulit putih ataupun hitam. Hizbut Tahrir adalah sebuah partai  untuk seluruh kaum muslimin dan menyeru mereka untuk mengemban dakwah  Islam serta mengambil dan menetapkan seluruh aturan-aturan Islam, tanpa memandang lagi kebangsaan, warna kulit, maupun madzhab mereka. Hizbut  Tahrir melihat semuanya dari pandangan Islam.

Cara  mengikat individu-individu ke dalam Hizbut Tahrir adalah dengan memeluk  Aqidah Islamiyah, matang dalam Tsaqafah Hizbut Tahrir, serta mengambil  dan menetapkan ide-ide dan pendapat-pendapat Hizbut Tahrir. Dia  sendirilah yang mengharuskan dirinya menjadi anggota Hizbut Tahrir, setelah sebelumnya ia melibatkan dirinya dengan Hizbut Tahrir; ketika  dakwah telah berinteraksi dengannya dan ketika dia telah mengambil dan  menetapkan ide-ide serta persepsi-persepsi Hizbut Tahrir. Jadi ikatan  yang dapat mengikat anggota Hizbut Tahrir adalah Aqidah Islamiyah dan  Tsaqafah Hizbut Tahrir yang terlahir dari aqidah ini. Halaqah-halaqah  (pembinaan) wanita dalam Hizbut Tahrir terpisah dengan halaqah  laki-laki. Yang memimpin halaqah-halaqah wanita adalah para suami,  mahramnya, atau para wanita

B. Karakteristik

1. Mempunyai peraturan dan struktur organisai yang baku.

2. Aktif dalam amar makruf nahi mungkar.

3. Tidak puritan dan adaptif dengan masalah aktual progresif-kekinian.

4. System tarbiyah kadernya telah mapan dan baku.

5. Memasuki wilayah politik.

6. Bersikap keras dalam meng kritisi pemerintahan.

7. Tidak Bergabung dengan parlemen

8. Mengeluarkan fatwa-fatwa tentang masalah progresif kekinian.

9. Tidak ofensif menyerang pemikiran harokah yang lain.

C. Kiprahnya

1. Mendirikan Percetakan dan penerbitan.

2. Aktif menulis artikel dan buku buku.

3. Aktif dalam tarbiyah pembinaan kader melalui Halaqoh Hizb.

4. Aktif dalam amar makruf nahi munkar.

5. Aktif memberikan ceramah/seminar/pengajian.

6. Mendirikan Partai Politik (global) tapi tidak ikut serta dalam pemilu.